Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Kulttuurialan toivo löytyy kurottamalla ulospäin itsestä ja kehittämällä johtajuutta
Edellinen sivu Kuvat: Heli Sorjonen ja Föreningen Konstsamfundet
Johtaminen

Kulttuurialan toivo löytyy kurottamalla ulospäin itsestä ja kehittämällä johtajuutta

Nana Salin, Stefan Björkman, Petteri Karttunen, 04.06.2024

| Artikkelit

Hallituksen kaavailemat rahoitusleikkaukset ovat jälleen nostaneet pöydälle kulttuurialan resurssit ja julkisen tuen tarpeen. Keskustelusta on unohtunut alan osaamisen kehittäminen. Maailman nopeat muutokset kirittävät kaikkia työntymään ulos omalta mukavuusalueeltaan ja panostamaan uusiin taitoihin. Kulttuuriorganisaatioiden vaikuttavuus ja taloudellinen kestävyys varmistetaan johtamistaitoja vahvistamalla.

Kulttuurisektorin haasteet ovat samoja kuin muidenkin: digitalisaatio, asiakkaiden muuttuvat odotukset ja resurssien niukkuus. Tosiasia on, että kulttuurialalla on substanssiosaamista, mutta kaikki, mikä viittaa sen ulkopuolelle, esimerkiksi talouteen tai johtamiseen, on kohtuullisen vierasta. Näissä asioissa kulttuurikentän toimijat kokevat olevansa vahvasti epämukavuusalueella. Kuitenkin taide- ja kulttuuriorganisaatiot tarvitsevat yhtä vahvaa johtajuusosaamista kuin mitkä tahansa johtavat kuluttajabrändit. Meidän pitäisi ymmärtää entistä paremmin myös kulttuurijohtamisessa, mitä kilpailuetua löytyy eri alojen osaamisia yhdistämällä.

Maailman pienentyessä meidän on löydettävä yhä dialogisempia ja ulospäin suuntautuneempia lähestymistapoja toisiimme. Dialogin monipuolistamisessa kulttuurikentällä voi olla paljon annettavaa, mutta sen onnistumiseksi tarvitsemme näiden organisaatioiden strategisen osaamisen, monialaisten verkostojen ja kaupallisen työkalupakin laajentamista. Kulttuuri- ja taidetoimijoiden on osoitettava tarkoituksensa jaetuin merkityksin. Taideala- ja ammattisiiloista on siirryttävä kohti kansainvälisiä monitaiteisia ja -tieteisiä verkostoja.

Muiden alojen ymmärtämystä ja esimerkiksi kaupallista osaamistaan laajentamalla on mahdollisuus entistä paremmin näyttää vahvuutensa muille ja kasvattaa merkitystä kaikille. Haluammekin rohkaista vahvistamaan kulttuurialan johtajuutta, uusien verkostojen kasvattamista ja siten alan kansainvälistä vaikuttavuutta. Nyt on aika ruokkia optimismia, toiveikkuutta ja rohkeita visioita ja näin varmistaa, että kulttuurin positiiviset vaikutukset säteilevät kaikkien yhteiseksi hyväksi.

Tämä edellyttää meiltä kaikilta tahtoa ja aikaa investoida myös uudenlaisen osaamisen kehittämiseen ja keskinäisen arvostuksen lisäämiseen.


Nana Salin
TaM. Johtaja, vaihtoehtoinen rahoitus, Aalto EE

Stefan Björkman
Toimitusjohtaja, Föreningen Konstsamfundet

Petteri Karttunen
Hallituksen puheenjohtaja, Saastamoisen säätiö


Business of Culture on Aalto EE:n uraauurtava johtamisohjelma, joka tarjoaa merkityksellinen ja ainutkertainen oppimiskokemuksen Pohjoismaiden ja Baltian kulttuurijohtajille. Ohjelma navigoi kulttuurisektorin ja bisnesmaailman strategisen osaamisen ja parhaiden käytäntöjen yhdistämiseksi. Rakentaen siltoja ja yhteistä kieltä. Taiteen ja kulttuurin ammattilaisia tukee Saastamoisen säätiö, Föreningen Konstsamfundet ja AKO Foundation.

Business of Culture​​​​​

Lue myös: Business of Culture -ohjelma vahvistaa voimakkaasti kulttuurialan johtajuutta, verkostoja ja alan kansainvälistä vaikuttavuutta


Palaa Aalto Leaders' Insight -pääsivulle

Löydä lisää luettavaa ja kuunneltavaa