Edellinen sivu

Johtaminen terveydenhuollossa

Uutta näkemystä terveydenhuollon johtamiseen

Johtaminen terveydenhuollossa on johtamisen ja talouden koulutusohjelma alan johtajille, esimiehille, asiantuntijoille ja päättäjille. Ohjelma antaa työkaluja terveydenhuollon ajankohtaisten haasteiden ratkaisemiseksi ja kehittää johtamistaitoja monipuolisesti ja syvällisesti.

Sisällön suunnittelussa ovat mukana Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin lääketieteellinen asiantuntijaryhmä ja Helsingin yliopisto.

Ohjelmasta on mahdollisuus jatkaa Aalto EE:n Health MBA -ohjelmaan.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Aloitus

Seuraava ohjelma alkaa syksyllä 2018.

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Hinta:

www.aaltoee.fi/jth

Ota yhteyttä

Osallistujien kokemusten perusteella ohjelma tarjoaa vahvistusta johtamiseen muutosten keskellä ja ainutlaatuisen näköalapaikan sote-suunnitelmiin.

Johtaminen terveydenhuollossa -ohjelma toteutetaan nykymuodossaan jo 12. kertaa.

Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua alan kollegoiden kanssa ohjelman aikana sekä sen jälkeen  alumniverkostossa.

Ohjelman hyödyt

Johtaminen terveydenhuollossa -ohjelma syventää strategista ajattelua ja vahvistaa talouden ohjaamisen osaamista. Ohjelmassa saat välineitä organisaation prosessi- ja käyttäjälähtöiseen kehittämiseen sekä toiminnan vaikuttavuuden vahvistamiseen. Ohjelma myös tukee monipuolisesti johtamisvalmiuksiesi syvällistä kehittämistä.

Saat valmiudet terveydenhuollon muuttuvan toimintaympäristön ymmärtämiseen ja sieltä nousevien mahdollisuuksien hyödyntämiseen
Omaksut välineet terveydenhuollon strategioiden laadintaan ja niiden toteuttamiseen käytännössä
Perehdyt tavoitteelliseen johtamiseen ja toiminnan ohjaamiseen johdon laskentatoimen työkaluja hyödyntämällä
Syvennyt palveluiden ja järjestelmien kehittämiseen ja johtamiseen käyttäjälähtöisyyden näkökulmasta
Ymmärrät terveysekonomian erityispiirteet taloudellisuuden ja vaikuttavuuden näkökulmista
Lisäät ymmärrystäsi terveydenhuollon tietotekniikasta ja sen hyödyntämisestä johtamisessa
Saat konkreettisia työkaluja oman johtajuuden kehittämiseen

Kenelle?

Johtaminen terveydenhuollossa on johtamisen ja talouden koulutusohjelma alan johtajille, esimiehille, asiantuntijoille ja päättäjille.

Ohjelma on suunniteltu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluksessa toimiville johtajille, ylilääkäreille ja ylihoitajille, sekä lääketeollisuuden asiantuntijoille ja muille terveydenhuollossa toimivien yritysten ja järjestöjen asiantuntijoille ja johtajille.

Ota yhteyttä

Sisältö ja aikataulu

Ohjelma koostuu seitsemästä jaksosta, joissa on yhteensä 15 päivää. Jaksot ovat kaksipäiväisiä, lukuun ottamatta viidettä jaksoa, joka kestää kolme päivää. Ohjelmasta saa 18 opintopistettä, joista kaikki hyväksytään osaksi Health Executive MBA -ohjelmaa.

Ajankohtaisia teemoja käsitellään ohjelmassa asiantuntijaluentojen ja case-puheenvuorojen avulla. Jaksojen ennakko- ja jälkitehtävät,  henkilökohtainen oppimispäiväkirja sekä pienryhmissä toteutettava live case –työskentely tukevat oman johtajuuden kehittämistä ja oppien soveltamista käytäntöön.

Koulutusjaksot

Ilmoittautuminen ja kustannukset

Seuraava Johtaminen terveydenhuollossa -ohjelma alkaa syksyllä 2018.

 

 

Jätä meille viesti, jos haluat ensimmäisten joukossa tiedon seuraavasta ohjelmatoteutuksesta.

Pidä minut ajan tasalla