Edellinen sivu

Johtaminen terveydenhuollossa

Uutta näkemystä terveydenhuollon johtamiseen

Johtaminen terveydenhuollossa on johtamisen ja talouden koulutusohjelma alan johtajille, esimiehille, asiantuntijoille ja päättäjille. Ohjelma antaa työkaluja terveydenhuollon ajankohtaisten haasteiden ratkaisemiseksi ja kehittää johtamistaitoja monipuolisesti ja syvällisesti.

Johtaminen terveydenhuollossa -ohjelmassa käsitellään monipuolisesti alan muutosta ja alalla johtamista niin liiketaloudellisen, tuotantotaloudellisen kuin terveystaloustieteellisen ajattelun ja toiminnan kehittämisen kautta. Jokaista sisältöteemaa käsitellään käytännönläheisesti teorioiden antamien viitekehysten ja ajattelumallien avulla. Käsittelyä ja ymmärrystä syvennetään terveydenhuollonalan asiantuntijoista ja ohjelman osallistujista muodostuvan verkoston kesken. Jokainen osallistuja mahdollistaa omalla taustallaan ja näkemyksillään oppimisen edistämisen ja vaikutuksen syntymisen.

Ohjelman sisällön suunnittelussa ovat mukana Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin lääketieteellinen asiantuntijaryhmä ja Helsingin yliopisto.

Ohjelmasta on mahdollisuus jatkaa Aalto EE:n Health MBA tai Executive MBA -ohjelmaan.

 

Lataa esite Kysy lisätietoja

Osallistujien kokemusten perusteella ohjelma tarjoaa vahvistusta johtamiseen muutosten keskellä ja ainutlaatuisen näköalapaikan sote-suunnitelmiin.

Johtaminen terveydenhuollossa -ohjelma toteutetaan nykymuodossaan jo 13. kertaa.

Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua alan kollegoiden kanssa ohjelman aikana sekä sen jälkeen  alumniverkostossa.

Ohjelman hyödyt

”Aalto EE:stä saamani koulutuksen hyöty on kiistaton. Sen ansiosta olen kyennyt säästämään työnantajalleni vuosittain miljoonia euroja ilman, että palveluidemme laatu tai vaikuttavuus olisi kärsinyt. Ne ovat päinvastoin kohentuneet. Minun on hyvin vaikea nähdä, että olisin kyennyt saavuttamaan viime vuosien onnistumisia ilman Johtaminen terveydenhuollossa ja Aalto EMBA -ohjelmia.” Andreas Blanco Sequeiros, Lastensairaalan ylilääkäri, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä

Saat valmiudet terveydenhuollon muuttuvan toimintaympäristön ymmärtämiseen ja sieltä nousevien mahdollisuuksien hyödyntämiseen
Vahvistat strategisen johtamisen osaamistasi vaativassa muutostilanteessa
Perehdyt talouden johtamiseen ja ohjaamiseen johdon laskentatoimen antamien työkalujen avulla
Syvennyt palveluiden ja prosessien johtamisen kehittämiseen käyttäjälähtöisyyden näkökulmasta
Saat välineitä terveydenhuollon toiminnan sisällöllisten valintojen ohjaamiseen kohti parempaa vaikuttavuutta ja terveyshyötyjä
Lisäät ymmärrystäsi potilastiedon hyödyntämisestä johtamisessa
Omaksut käytännön työvälineitä muutosjohtamiseen ja muutoksessa viestimiseen

Kenelle?

Johtaminen terveydenhuollossa on johtamisen ja talouden koulutusohjelma alan johtajille, esimiehille, asiantuntijoille ja päättäjille.

Ohjelma on suunniteltu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluksessa toimiville johtajille, ylilääkäreille ja ylihoitajille, sekä lääketeollisuuden asiantuntijoille ja muille terveydenhuollossa toimivien yritysten ja järjestöjen asiantuntijoille ja johtajille.

Ota yhteyttä

Sisältö ja aikataulu

Ohjelma koostuu seitsemästä lähiopetusjaksosta, joissa on yhteensä 15 päivää. Lähiopetusjaksot ovat kaksipäiväisiä, lukuun ottamatta viidettä jaksoa, joka kestää kolme päivää. Jaksoja täydentävät ennakkolukemistot ja ennakkotehtävät sekä koulutuspäivien jälkeen työstettävät jälkitehtävät.

Ennakkotehtävät virittävät aihepiiriin ja tukevat omien oppimistavoitteiden asettamisessa. Jälkitehtävissä yhdistetään teoriaa ja käytäntöä omaan työhön soveltaen. Jakson jälkeen pääsee lisäksi kaikutiimityöskentelyn avulla levittämään käsiteltyjä teemoja läpi oman organisaation.

Ohjelmasta saa 18 opintopistettä (18 EC), jotka kaikki hyväksytään osaksi Health MBA tai Health Executive MBA -ohjelmaa. Opintopisteet ovat voimassa 4 vuotta valmistumisesta.

Ohjelman rakenne

2-3 viikon ennakkovalmistautumisaika

Itsenäistä opiskelua

Intensiivinen lähijakso

Opiskelua yhdessä kouluttajan, asiantuntijoiden ja muiden osallistujien kanssa

2-3 viikon mittainen itsenäinen opiskelujakso

Kirjallinen jälkitehtävä

Koulutusjaksot

Ilmoittautuminen ja kustannukset

Kustannukset

Johtaminen terveydenhuollossa -ohjelman hinta on 9 800 € (+ alv).

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu ohjelmaan 27.8.2018 mennessä.

 

 

Aloitusajankohta