Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Johtaminen terveydenhuollossa

Uutta näkemystä terveydenhuollon johtamiseen
– Sote-johtaminen murroksessa

Johtaminen terveydenhuollossa on monipuolisesti alan muutosta ja alalla johtamista käsittelevä koulutusohjelma johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille.

Kansantaloudellisten uudistusten, tieteen ja teknologian kehityksen sekä alalle tulevien uusien toimijoiden myötä terveydenhuolto on murroksessa ja muutospaineiden alla. Terveydenhuollolta edellytetään sopeutumista entistäkin kustannustehokkaampaan toimintaan, jossa päätösten ja toimenpiteiden vaikuttavuus on varmistettava niin yksilö-, organisaatio- kuin väestön tasolla. Muutospaineet haastavat alan johtajia ja heidän johtamisen osaamistaan. Miten paineiden alla oleva johtaja voi onnistua johtamistehtävässään? Miten hän voi samalla hyödyntää käynnissä olevaa murrosta ja sen tarjoamia edellytyksiä terveydenhuollon kehittämiseen?

Johtaminen terveydenhuollossa -ohjelma vastaa muun muassa näihin kysymyksiin poikkitieteellisellä lähestysmistavalla, joka perustuu liiketalous-, tuotantotalous- ja terveystaloustieteellisen ajattelun ja toiminnan kehittämiseen.

Ohjelman sisällön suunnittelussa on mukana Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin lääketieteellinen asiantuntijaryhmä.

Lataa esite Kysy lisätietoja

Ohjelma on saanut erinomaista asiakaspalautetta. Keväällä 2023 johtamiskoulutusopintonsa päättäneet antoivat ohjelmalle arvosanan 5,7 (asteikolla 1-6) ja suositteluarvon (NPS) 100.

Osallistujien kokemusten perusteella ohjelma tarjoaa vahvistusta johtamiseen muutoksen keskellä.

Ohjelmaan osallistuu kokeneita terveydenhuollon ammattilaisia laaja-alaisesti eri puolilta sote-toimintasektoria ympäri Suomea.

Osallistujien palautteita ohjelmasta

Olemme koonneet yhteen Johtaminen terveydenhuollossa -ohjelman osallistujapalautteita ja osallistumisen hyötyjä osallistujalle ja organisaatiolle.
Lataa yhteenveto tästä käyttöösi.

Johtaminen terveydenhuollossa -asiakkaiden palautteita ohjelmasta

pdf

Olemme koonneet yhteen Johtaminen terveydenhuollossa -ohjelman asiakaspalautteita ja osallistumisen hyötyjä osallistujalle ja organisaatiolle.
Lataa yhteenveto pdf-muodossa käyttöösi.

Aalto Health Executive MBA / Aalto Health MBA

Jatkamalla Johtaminen terveydenhuollossa -ohjelman jälkeen opintoja Aalto EMBA- tai MBA-ohjelmassa laajennat ja syvennät edelleen johtamistaitojasi ja valmistut ainutlaatuisesta Aalto Health EMBA- tai MBA-ohjelmakokonaisuudesta.

Johtaminen terveydenhuollossa -ohjelman laajuus on 18 ECTS-opintopistettä, jotka voit siirtää Aalto Executive MBA- tai Aalto MBA -ohjelmaan viiden vuoden aikana Johtaminen terveydenhuollossa -ohjelman suorituksesta. Suoritettuasi molemmat ohjelmat valmistut Aalto Health EMBA- tai MBA-ohjelmakokonaisuudesta (yhteensä 90 ECTS-opintopistettä).

Johtaminen terveydenhuollossa -ohjelman hyväksytysti suorittaneet ja opintopisteensä siirtävät saavat myös 20 % hyvityksen Aalto MBA- tai Aalto EMBA -ohjelman hinnasta.

30 vuotta terveydenhuollon johtamisen kehittäjänä

Johtaminen terveydenhuollossa (JTH) ja sen edeltäjä TEJOKO ovat kehittäneet suomalaista terveydenhuoltoa jo vuodesta 1992. Ohjelman on suorittanut nykymuotoisena lähes 1000 lääkäriä ja terveydenhuollon asiantuntijaa, ja ohjelmasta on muodostunut merkittävä osa terveydenhuollon ammattilaisen johtajana kehittymisen polkua.

Ohjelman hyödyt

Ohjelmasta saat valmiudet terveydenhuollon muuttuvan toimintaympäristön ymmärtämiseen ja sieltä nousevien mahdollisuuksien hyödyntämiseen erityisesti sote-muutospaineiden, teknologisen kehityksen ja alalle tulevien uusien toimijoiden käsittelyn kautta.

Vahvistat strategisen johtamisen osaamistasi vaativassa sosiaali- ja terveydenhuoltosektorin muutostilanteessa
Saat välineitä toiminnan sisällöllisten valintojen ohjaamiseen ja tuotannon kehittämiseen kohti parempaa vaikuttavuutta ja terveyshyötyjä
Omaksut käytännön työvälineitä muutosjohtamiseen ja muutoksessa viestimiseen

Kenelle?

Johtaminen terveydenhuollossa on johtamisen ja talouden koulutusohjelma alan johtajille, esimiehille, asiantuntijoille ja päättäjille.

Ohjelma sopii sinulle, joka haluat onnistua johtamistehtävässäsi ja oppia hyödyntämään käynnissä olevaa murrosta ja sen tarjoamia edellytyksiä terveydenhuollon kehittämiseen. Voit toimia ylilääkärinä tai ylihoitajana, johtajana tai asiantuntijana perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa tai terveydenhuoltoa palvelevalla toimialalla. Edustat yksityistä, julkista tai kolmatta sektoria.

Sisältö ja aikataulu

Johtaminen terveydenhuollossa -ohjelman uusin teema käsittelee sosiaalihuollon rajapintaa terveydenhuollon johtamisen näkökulmasta. Vakiintuneina teemoina ovat strategisen johtamisen, johdon laskennan, tuotantotalouden ja asiakaslähtöisen kehittämisen näkökulmat, kuten myös terveystaloustiede, potilastiedolla johtaminen sekä governanssikysymykset.

Ohjelma sisältää seitsemän opetusjaksoa, joihin liittyy arvioitavia ennakko- ja jälkitehtäviä. Tehtävät koostuvat artikkeleista, verkkokursseista ja oppimista syventävistä, omaan työhön sovellettavista harjoituksista.

Jokaista sisältöteemaa käsitellään käytännönläheisesti teorioiden antamien viitekehysten ja ajattelumallien avulla. Käsittelyä ja ymmärrystä syvennetään sosiaali- ja terveydenhuoltoalan asiantuntijoista sekä ohjelman osallistujista muodostuvan verkoston kesken. Jokainen osallistuja mahdollistaa omalla taustallaan ja näkemyksillään oppimisen edistämisen ja vaikutuksen syntymisen.

Ohjelman rakenne

2–3 viikkoa valmistautumista ennakkoon

Itsenäistä opiskelua ja valmistautuminen seuraavaan lähijaksoon

Intensiivinen lähijakso

Osaamisen vahvistamista ja uuden oppimista yhdessä kouluttajan, asiantuntijoiden ja opiskelijakollegoiden kanssa

2–3 viikon mittainen itsenäinen opiskelujakso

Kirjallinen jälkitehtävä oppimisen soveltamiseen ja osaamisen arviointi

Koulutusjaksot

Luettavaa aiheesta

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös näihin ohjelmiin