Asiakkaamme

Asiakkaamme

"Aalto EE tarjoaa ensiluokkaiset puitteet oppimiseen ja erinomaiset mahdollisuudet kehittyä johtajana. Johtaminen terveydenhuollossa ja Aalto EMBA ovat molemmat hyvin harkittuja, laadukkaita koulutuskokonaisuuksia – niiden yhdistäminen on terveydenhuollon ammattilaisille hyvä polku.”

Mikko Pietilä
Tulosaluejohtaja, Tyks-sairaalapalvelut

Erikoislääkäri, kardiologian dosentti Mikko Pietilä aloitti vuoden 2023 alussa työt Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Varhan Tyks-sairaalapalveluiden tulosaluejohtajana.  

Erinomaiset kollegat ja mahdollisuus kehittää uuden hyvinvointialueen terveydenhuoltoa ovat Pietilän mukaan hänen työnsä suola.

”On etuoikeus saada tehdä työtä motivoituneiden ammattilaisten kanssa ja päästä vaikuttamaan siihen, miten terveydenhuoltoa ja erityisesti erikoissairaanhoitoa toteutetaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueella”, Pietilä painottaa.

Pietilä on ammentanut uusia näkökulmia johtamiseen kahdesta kattavasta Aalto EE:n koulutusohjelmasta. Hän kävi ensin Johtaminen terveydenhuollossa -ohjelman ja pian sen jälkeen Aalto Executive MBA -ohjelman.

”Tiesin tarvitsevani enemmän johtamisvalmiuksia edetäkseni hallinnollisella uralla”, Pietilä kertoo.  

”Kotoa saatu hyvä esimerkki sai minut hakeutumaan Aalto EE:n oppiin. Vaimoni kävi nämä molemmat koulutusohjelmat hieman ennen minua. Innostuin nähdessäni, miten paljon hän sai kokemuksesta irti – ja totesin haluavani samat opit.”

Muilta osallistujilta oppiminen oli antoisaa

Pietilä kertoo Aalto EE:n tasokkaan opetuksen tehneen häneen vaikutuksen.

”Johtaminen terveydenhuollossa ja Aalto EMBA olivat molemmat hyvin harkittuja, laadukkaita kokonaisuuksia”, hän sanoo.

Muilta oppiminen on tärkeä osa oppimiskokemusta Aalto EE:llä. Se saa Pietilältä paljon kiitosta.  

”On vaikea laittaa tärkeysjärjestykseen, kumpi oli hyödyllisempää: alan huippukouluttajien jakamat viisaudet ja formaali oppiminen – vai vertaistuki ja arvokkaat ideat, joita ohjelmien aikana saa muilta osallistujilta. Kumpikin oli äärimmäisen tärkeää”, Pietilä pohtii.  

Johtaminen terveydenhuollossa -koulutusohjelmasta Pietilälle jäi erityisen hyvät muistot terveystaloustieteen opinnoista.

”Elämme rajallisten resurssien maailmassa. Terveystaloustieteen opintokokonaisuudessa opin konkretisoimaan terveystaloudellisia konsepteja ja käytänteitä, mistä on ollut paljon hyötyä työssäni”, hän toteaa.

”Ryhmässämme oli myös aivan briljantteja osallistujia, joiden kanssa käydyt palkitsevat keskustelut auttoivat minua viemään asioita omassa työssäni eteenpäin.”

Ensimmäinen johtamiskoulutus Aalto EE:llä kasvatti Pietilän nälkää hankkia vielä enemmän oppia ja tietoa johtamisesta.

”Johtaminen terveydenhuollossa oli erinomainen ja kattava koulutusohjelma. Opintojen alussa toimin Tyks Sydänkeskuksen vastuualuejohtajana. Koulutusohjelmaa taisi olla yksi lähiopetuspäivä jäljellä, kun minut valittiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäriksi”, hän muistelee.

”Pidin työkiireiden vuoksi noin vuoden taukoa opinnoista ja jatkoin sitten opintopolkuani Aalto EMBA -ohjelmassa.”

Reaaliaikaista oppia keskellä koronakriisiä  

Pietilä on lääkärinä tottunut tekemään pitkää päivää. EMBA-opintojen aikana hänellä alkoi töissä ennennäkemätön kiire.

”Koronapandemia iski, ja minä vastasin koronahoidon kokonaisuudesta Tyksissä”, Pietilä sanoo.

Moni olisi tässä tilanteessa laittanut opinnot hetkeksi jäihin. Pietilä päätti jatkaa EMBA-koulutustaan.

”EMBA on aina vaativa – ja poikkeuksellisen kiireisessä työtilanteessa opiskelu oli erityisen haastavaa – mutta EMBA myös antoi tavattoman paljon”, hän kertoo.

”Rahoituksen jakson muistan varmasti loppuelämäni. Sen ajankohtaisempaa oppimiskokemusta saa hakea: markkinat olivat juuri romahtaneet koronakriisin myötä, ja me kävimme professori Vesa Puttosen kanssa läpi, mitä maailmanmarkkinoilla juuri silloin tapahtui. Oli ainutlaatuista päästä kuulemaan huippuammattilaisen näkemyksiä tilanteesta reaaliajassa.”

EMBA:n tärkein anti oli Pietilän mukaan sen tuoma ajattelumaailman muutos.

”EMBA:n myötä ymmärsin, mitä kaikkea johtaminen on. Lääkäritaustaiselle ihmiselle se oli silmiä avaava asia. Erikoistumiseemme kuuluu toki jonkin verran johtamiskoulutusta, mutta EMBA laajensi perspektiiviäni huomattavasti. Tunnistan esimerkiksi kehittämiskohteita aivan uudella tavalla”, hän huomauttaa.

”EMBA antoi minulle yhteisen kielen liiketoiminnan eri osa-alueiden substanssijohtajien kanssa. Olipa kyseessä laskentatoimi, HR, tai vaikkapa markkinointi – minulla on nyt paljon paremmat valmiudet työskennellä yhdessä näiden alojen ammattilaisten kanssa. Yhteistyö selkeästi paranee, kun puhuu samaa kieltä.”

Erinomainen mahdollisuus kehittyä johtajana

Pietilä kertoo suosittelevansa lämpimästi niin Johtaminen terveydenhuollossa kuin Aalto EMBA -koulutusohjelmia.

”Aalto EE tarjoaa ensiluokkaiset puitteet uuden oppimiseen ja erinomaiset mahdollisuudet kehittyä johtajana”, Pietilä korostaa.

”Terveydenhuollon ammattilaisille näiden kahden koulutusohjelman yhdistäminen on hyvä polku. Johtaminen terveydenhuollossa ohjelmassa pääsee verkottumaan alan ihmisten kanssa ja saa kattavan, ajantasaisen kuvan terveydenhuollon eri sektoreiden asiantuntijoiden näkemyksistä”, hän sanoo.

”Johtaminen terveydenhuollossa oli niin hyvä kokemus – ja muilta osallistujilta oppiminen niin antoisaa – että halusin ehdottomasti jatkaa EMBA-polulla. Onneksi päätin tehdä niin. Vaikka EMBA:n suorittaminen merkittävien työpaineiden keskellä oli haastavaa, se oli myös hyvin palkitsevaa”, hän jatkaa.

”Terveydenhuoltoalalla elää helposti omassa kuplassaan. Oli avartava kokemus puskea itsensä sen ulkopuolelle ja päästä oppimaan uutta hyvin erilaisista taustoista tulevien ammattilaisten kanssa. Aalto EMBA uudisti merkittävästi ajatteluani ja näkökulmiani johtamiseen – suosittelen samaa muillekin.”

Aalto EMBA -ohjelmaJohtaminen terveydenhuollossa -ohjelma

Aalto Health EMBA