Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Strategic Foresight in Business Management

Työkalut strategisen edun ja kilpailuedun luomiseen

Yhä ailahtelevimmissa ja epäselvemmissä olosuhteissa kilpailuetua saavat ne yritykset, jotka osaavat parhaiten tehdä päätelmiä omaan teollisuudenalaan liittyvistä tekijöistä ja mukauttaa eniten omaa liiketoimintaansa hyötyäkseen niistä. Siksi yritysjohtajien on osattava erittäin asiantuntevasti arvioida uusien aloitteiden suuntaa ja ajoitusta olosuhteiden ollessa epävarmat.

Strategic Foresight in Business Management -ohjelma johdattaa osallistujat kattavasti ennakoinnin lähestymistapoihin ja välineisiin. Ohjelmassa käsitellään myös tapoja liittää kyseiset lähestymistavat ja välineet osaksi johtamisen päätöksentekoprosesseja strategisen edun luomiseksi.Suoritettuaan tämän ohjelman osallistujat osaavat soveltaa ennakointityökaluja omaan yritykseensä ja toimialaansa. He saavat ennakointivalmiudet, joita he voivat hyödyntää oman organisaationsa suunnittelu- ja strategiaprosesseissa.

Osallistuttuasi ohjelmaan

  • Osaat määrittää ja soveltaa analyyttisiä viitekehyksiä päätöksissä, joissa muuttujat ovat liian epävarmoja tai liian kaukana tulevaisuudessa arvioitaviksi tavallisilla analyyttisilla työkaluilla
  • Ymmärrät liiketoiminnan ennustamiseen ja suunnitteluun liittyvät asianmukaiset käyttötavat sekä tämänhetkiset parhaat käytännöt, ja osaat analysoida kriittisesti näiden työkalujen rajoituksia kilpailuympäristön tulkinnassa ja strategisen edun luomisessa
  • Saat teoreettista ja käytännön kokemusta alaa koskevien ennakointimenetelmien soveltamiseen sekä valmiudet valita ja kriittisesti soveltaa eri työkaluja tulkitaksesi paremmin kehittyvää ulkoista ympäristöä ja hallitaksesi siihen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia
  • Osaat ottaa alan ennakointityökalut käyttöön yrityksen suunnitteluprosesseissa, strategiassa, päätöksenteossa ja johtamisessa
  • Osaat ottaa alan ennakointinäkymät käyttöön innovaatioprosessissa, tuotteissa, palveluissa ja liiketoimintamalleissa

Ohjelmasta on mahdollista siirtää 4,5 ECTS-opintopistettä Aalto Executive MBA- tai Aalto MBA -ohjelmaan.

Huomioithan, että tämä ohjelma toteutetaan englanniksi.

Ohjelmatiedot englanniksi Lataa englanninkielinen esite

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Hyödyt

Ohjelmassa havainnollistetaan esimerkkien, harjoitusten ja vierailevien puhujien avulla tapoja olla ennakoiva. Näiden avulla johtajat voivat tehdä parempia liiketoimintapäätöksiä epävarmoissakin olosuhteissa. Ohjelmassa opitaan myös, miten opitun avulla voidaan luoda strategisia tuotteita ja palveluita.

Hanki uudenlaisia työkaluja ja menetelmiä ennakointityöhön
Opi skenaariomenetelmiä ja niiden ohjaamaa päätöksentekoa
Kehitä taitojasi hyödyntää ennakointimenetelmiä päätöksenteossa ja strategisen edun luomisessa
Paranna osaamistasi ja hyödynnä ennakointimenetelmiä uusissa liiketoiminta-aloitteissa
Opi ennakoiva tapa tehdä strategiatyötä organisaatioissa

Kenelle?

Strategic Foresight in Business Management -ohjelma on suunniteltu ylimmälle johdolle ja päälliköille, jotka vastaavat yrityksensä, liiketoiminta-alueensa tai toimintonsa strategisesta päätöksenteosta ja suuntaviivoista.

Ohjelmasta voi olla hyötyä myös

• Johtajille, jotka tarvitsevat lähestymistapoja ja työkaluja, jotka auttavat heitä ymmärtämään paremmin alan muutoksia, tulevia toimintaedellytyksiä ja tapoja soveltaa näitä tietoja strategisen hyödyn luomiseksi

• Johdon konsulteille tai niille, jotka ovat kiinnostuneita strategisesta suunnittelusta tai yritysten sopeutumisesta markkinoiden ja teknologian muutoksiin

Sisältö ja aikataulu

Ohjelma sisältää vuorovaikutteisia ja työpajatyylisiä luentoja, ryhmätöitä, videoita sekä vierailevien puhujien esitelmiä. Ohjelmassa yhdistetään analyyttisiä malleja käytännön esimerkkeihin ja aitoihin käyttötilanteisiin.

Teoriaan pohjautuva ohjelma on tyyliltään ja lähestymistavaltaan ehdottomasti käytännönläheinen, ja siihen on valittu parhaat materiaalit sekä akateemisista että liike-elämän lähteistä.

Katso tarkempi sisältö ja aikataulu englanninkieliseltä sivulta

Opintokokonaisuudet

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös näihin ohjelmiin