Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Strategic Foresight in Business Management

Työkalut strategisen edun ja kilpailuedun luomiseen

Strategic Foresight in Business Management -ohjelma johdattaa osallistujat kattavasti ennakoinnin lähestymistapoihin ja välineisiin. Ohjelmassa käsitellään myös tapoja liittää kyseiset lähestymistavat ja välineet osaksi johtamisen päätöksentekoprosesseja strategisen edun luomiseksi.

Yhä ailahtelevimmissa ja epäselvemmissä olosuhteissa kilpailuetua saavat ne yritykset, jotka osaavat parhaiten tehdä päätelmiä omaan teollisuudenalaan liittyvistä tekijöistä ja mukauttaa eniten omaa liiketoimintaansa hyötyäkseen niistä. Siksi yritysjohtajien on osattava erittäin asiantuntevasti arvioida uusien aloitteiden suuntaa ja ajoitusta olosuhteiden ollessa epävarmat.

Suoritettuaan tämän ohjelman osallistujat osaavat soveltaa ennakointityökaluja omaan yritykseensä ja teollisuudenalaansa. He saavat ennakointivalmiudet, joita he voivat hyödyntää oman organisaationsa suunnittelu- ja strategiaprosesseissa.

Ohjelmasta on mahdollista siirtää 4,5 ECTS-opintopistettä Aalto Executive MBA- tai Aalto MBA -ohjelmaan.

Huomioithan, että tämä ohjelma toteutetaan englanniksi.

Osallistuttuasi ohjelmaan

• Osaat määrittää ja soveltaa analyyttisiä viitekehyksiä päätöksissä, joissa muuttujat ovat liian epävarmoja tai liian kaukana tulevaisuudessa arvioitaviksi tavallisilla analyyttisilla työkaluilla

• Ymmärrät liiketoiminnan ennustamiseen ja suunnitteluun liittyvät asianmukaiset käyttötavat sekä tämänhetkiset parhaat käytännöt, ja osaat analysoida kriittisesti näiden työkalujen rajoituksia kilpailuympäristön tulkinnassa ja strategisen edun luomisessa

• Saat teoreettista ja käytännön kokemusta alaa koskevien ennakointimenetelmien soveltamiseen sekä valmiudet valita ja kriittisesti soveltaa eri työkaluja tulkitaksesi paremmin kehittyvää ulkoista ympäristöä ja hallitaksesi siihen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia

• Osaat ottaa alan ennakointityökalut käyttöön yrityksen muussa liiketoimintastrategiassa, päätöksenteossa ja johtamisen päätöksentekoprosesseissa

• Osaat ottaa alan ennakointinäkymät käyttöön uusissa aloitteissa, tuotteissa, palveluissa, liiketoimintamalleissa ja asiakasliittymissä

• Osaat arvioida kriittisesti kilpailevien yritysten, alan erikoisasiantuntijoiden, johdon konsulttien ja median antamia liiketoimintaennusteita

Ohjelmatiedot englanniksi Lataa englanninkielinen esite

Hyödyt

Ohjelmassa havainnollistetaan esimerkkien, harjoitusten ja vierailevien puhujien avulla tapoja kehittää integroitu ennakoiva lähestyminen, jonka avulla johtajat voivat tehdä parempia liiketoimintapäätöksiä ulkoisten olosuhteiden ollessa epävarmat. Ohjelmassa opitaan myös, miten tämän edun avulla voidaan luoda kannattavia tuotteita ja palveluita käytännössä.

Hanki markkinoiden ennakointiin uudenlaisia työkaluja ja menetelmiä
Paranna osaamistasi hyödyntääksesi ennakointia uusissa liiketoiminta-aloitteissa
Opi testaamaan strategisia valintojasi nykyisiin muutostekijöihin, joita eri toimialoilla vallitsee
Kehitä taitojasi hyödyntää ennakointimenetelmiä päätöksenteossa ja strategisen edun luomisessa
Valmistaudu paremmin tulevaisuuteen

Kenelle?

Strategic Foresight in Business Management -ohjelma on suunniteltu ylimmälle johdolle ja johtajille, jotka vastaavat yrityksensä, liiketoiminta-alansa tai osastonsa strategisesta päätöksenteosta ja suuntaviivoista.

Ohjelmasta voi olla hyötyä myös

• Johtajille, jotka tarvitsevat lähestymistapoja ja työkaluja, jotka auttavat heitä ymmärtämään paremmin alan muutoksia, tulevia toimintaedellytyksiä ja tapoja soveltaa näitä tietoja strategisen hyödyn luomiseksi

• Johdon konsulteille tai niille, jotka ovat kiinnostuneita strategisesta suunnittelusta tai yritysten sopeutumisesta markkinoiden ja teknologian muutoksiin

Sisältö ja aikataulu

Ohjelma sisältää vuorovaikutteisia ja työpajatyylisiä luentoja, ryhmätöitä, videoita sekä vierailevien puhujien esitelmiä. Ohjelmassa yhdistetään analyyttisiä malleja käytännön esimerkkeihin ja aitoihin käyttötilanteisiin.

Teoriaan pohjautuva ohjelma on tyyliltään ja lähestymistavaltaan ehdottomasti käytännönläheinen, ja siihen on valittu parhaat materiaalit sekä akateemisista että liike-elämän lähteistä.

Katso tarkempi aikataulu ja opintojaksojen sisältö englanninkielisestä sivulta

Opintokokonaisuudet

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta