Asiakkaamme

Asiakkaamme

"Strategic Foresight in Business Management -valmennusohjelma tuo uutta polttoainetta iteratiiviseen kehittämistyöhömme.”

Kai Kaasalainen, Anni Svala ja Tapio Ypyä
Tamro

Tamro tunnetaan strategisen ennakoinnin edelläkävijäyrityksenä. Suomen johtava lääkkeiden ja terveystuotteiden jakelija on kiinnostunut ennen kaikkea siitä, mitä tapahtuu muutaman kuukauden tai vuoden sisällä.

”Moni ajattelee strategisen ennakoinnin olevan vain megatrendien seuraamista ja varautumista tulevaan. Sanon toisinaan kiusallanikin, että älä sorru megatrendihömppään”, Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalainen toteaa.

”Sillä, että ihmiset vanhenevat ja muuttavat kaupunkeihin ei ole välitöntä merkitystä meidän liiketoiminnallemme. Mutta jos tiedämme mitä toimintaympäristössämme ja asiakkaidemme toiminnassa tapahtuu kahden kuukauden tai kahden vuoden päästä, niin sillä on valtava merkitys”, Kai Kaasalainen jatkaa.

Health Technology Services -liiketoimintayksikön vetäjä Tapio Ypyä on työskennellyt Tamrolla neljän vuoden ajan. Hän kertoo, ettei ole aiemmin urallaan törmännyt yritykseen, joka panostaisi strategiseen ennakointiin yhtä vahvasti kuin Tamro.

”Strategisen ennakoinnin ansiosta tunnistamme muutokset liiketoimintaympäristössä todella varhaisessa vaiheessa ja strategiamme on koko ajan aidosti käsittelyssämme”, Tapio Ypyä sanoo.

Tamron laatujohtaja Anni Svala korostaa strategisen ennakoinnin tuottavan laaja-alaista ymmärrystä vaihtoehtoisista tulevaisuuksista ja vahvistavan organisaation päätöksentekoa.

”Toki strateginen ennakointi on myös sitä, että pystyy ketterästi ennakoimaan muutoksia teknologian kehityksessä tai kuluttajakäyttäytymisessä – mutta parhaimmillaan ennakointi auttaa meitä myös vaikuttamaan tulevaisuuteen ja muokkaamaan toimintaympäristöämme”, Anni Svala kertoo.

Kai Kaasalainen muistuttaa, että kyky tehdä strategisia liikkeitä ennakoinnin perusteella vaikuttaa tutkitusti niin tulokseen kuin markkina-arvoon.

”Strategisessa ennakoinnissa valveutuneiden yritysten EBITBA on tutkitusti 33 % suurempi kuin keskiarvoyritysten – ja tulevaisuuteen varautuneiden yritysten kasvu on 200 % verrattuna keskiarvoyrityksiin”, huomauttaa Kai Kaasalainen, joka aloitti väitöskirjan teon strategisesta ennakoinnista Aalto EE:n DBA-ohjelmassa kesällä 2021.

Tamron innostus strategista ennakointia kohtaan on vaikuttanut osaltaan myös alan koulutuksen kehittymiseen Suomessa. Aalto EE:n Strategic Foresight in Business Management -valmennusohjelma käynnistettiin vuonna 2016 Kai Kaasalaisen ehdotuksesta. Ensimmäisessä ohjelmassa Kai Kaasalainen oli mukana osallistujana, ja kaikissa seuraavissa hän on ollut keynote-puhujana.

Arvokasta oppia Aalto EE:n valmennusohjelmasta

Tamro kouluttaa aktiivisesti asiantuntijoitaan ja johtoaan strategisen ennakoinnin saralla. Aalto EE:n Strategic Foresight in Business Management -ohjelmaan lähetetään joka vuosi uusia avainhenkilöitä perehtymään syvällisemmin strategiseen ennakointiin.

”Ohjelma oli intensiivinen, hyvin rakennettu kokonaisuus. Ohjaajat Eeva Vilkkumaa ja Antti-Jussi Tahvanainen olivat erinomaisia. Molemmat ovat todella syvällä matemaattisissa malleissa ja työkaluissa”, kertoo Anni Svala, joka osallistui ohjelmaan kesällä 2021.

”Taitavien ohjaajien opastuksella pystyi hyppäämään heti varsin syvälle metodiikassa ja hyödyllisissä työkaluissa, joiden avulla voi mallintaa erilaisia tapoja ennakoida tulevaisuutta”, Anni Svala lisää.

Ohjelma antaa rohkeutta viedä strategista ennakointia käytäntöön, edetä haaveilusta toimintaan."

Tapio Ypyä kävi Strategic Foresight in Business Management -ohjelman muutamaa vuotta ennen Anni Svalaa.

”Ohjaajien ammattitaito ja osaaminen oli vakuuttavaa. Kaikelle opitulle oli vahva tieteellinen perusta, mutta mukana oli myös käytännön esimerkkejä, jotka auttoivat hahmottamaan, kuinka ennakointia voi hyödyntää liiketoiminnassa. Ennen kaikkea ohjelma antaa rohkeutta viedä strategista ennakointia käytäntöön, edetä haaveilusta toimintaan”, Tapio Ypyä kuvailee.

”Ehkä suurin oppi oli se, ettei tarkoitus ole vain seurata ja ennakoida muutosta vaan olla mukana rakentamassa tulevaisuutta. Monet yritykset jämähtävät sopeutumismoodiin. Visio ja viisaus piilee siinä, että pyrkii itse vaikuttamaan ja muovaamaan maailmaa”, Anni Svala jatkaa.

Tamro aloitti määrätietoisen työn strategisen ennakoinnin saralla vuonna 2016, samana vuonna kuin Aalto EE:llä järjestettiin ensimmäinen alan koulutus. Yksi Tamron ensimmäisistä kehitysaskelista strategisessa ennakoinnissa oli työkalu, joka monitoroi niin perinteistä kuin sosiaalista mediaa, julkisia asiakirjoja ja muita lähteitä 24/7 ja poimii Tamrolle kiinnostavia asioita.

”Ennakointimme on iteratiivinen prosessi, jota on vuosi vuodelta kehitetty eteenpäin. Aalto EE:n Strategic Foresight in Business Management -valmennuksista on ehdottomasti ollut apua tässä kehitystyössä”, Kai Kaasalainen sanoo.

”Tänä päivänä meillä on käytössä useita ennakoinnin työkaluja, joista on ollut kiistatonta hyötyä. Voin antaa konkreettisen esimerkin muutaman vuoden takaa: lähetin johtoryhmällemme sähköpostin juuri ennen kesälomia, johon olin ennakointiprosessimme tuottaman tiedon pohjalta listannut kuusi liiketoimintamme kannalta kriittistä asiaa, jotka voisivat tapahtua loppuvuoden aikana. Syksyn kuluessa näistä kuudesta neljä toteutui tismalleen niin kuin olimme ennakoineet”, Kai Kaasalainen kertoo.

Rohkeita avauksia uuteen liiketoimintaan

Strateginen ennakointi on antanut Tamrolle rohkeutta tehdä isojakin avauksia. Yritys on muun muassa laajentanut toimintaansa myös kuluttajaliiketoimintaan ja terveysteknologiaratkaisuihin.

Tapio Ypyä painottaa strategisen ennakoinnin olevan elintärkeä osa hänen vetämänsä Health Technology Services -liiketoimintayksikön toimintaa.

”Olemme startup Tamron sisällä, ja uutena liiketoimintana tarvitsemme syvällistä tietoa asiakassegmenteistä ja markkinasta. Operatiivisen toiminnan ohjauksessa strateginen ennakointi on jo näyttänyt kyntensä. Se antaa meille tilannetietoa, jonka avulla pystymme muun muassa kohdentamaan myyntiämme ja markkinointiamme oikein ja varmistamaan, ettemme jää ulos terveysteknologiahankintojen kilpailutuksista”, Tapio Ypyä sanoo. 

”Nyt kun olemme voimakkaan skaalautumisen vaiheessa, on strateginen ennakointi aivan ehdoton työkalu Roadmap-työssä. Teemme erilaisia skenaarioita ja valjastamme työkaluja kriittisten oletusten ja liiketoimintaideoiden houkuttelevuuden mittaamiseen. On vaikea kuvitella, millä keinoin tätä työtä tekisi ilman strategista ennakointia. Se on elimellinen osa jokapäiväistä liiketoimintaamme”, Tapio Ypyä tähdentää.

Tamron osaaminen strategisessa ennakoinnissa on herättänyt paljon kiinnostusta myös sidosryhmissä.

Nyt kun olemme voimakkaan skaalautumisen vaiheessa, on strateginen ennakointi aivan ehdoton työkalu Roadmap-työssä. Teemme erilaisia skenaarioita ja valjastamme työkaluja kriittisten oletusten ja liiketoimintaideoiden houkuttelevuuden mittaamiseen.

”Strateginen ennakointi antaa tärkeää syötettä keskusteluihin, joita käymme asiakkaidemme kanssa. Tuomme asiakkaillemme lisäarvoa arjen kohtaamisissa, koska pystymme konkreettisesti viestimään havaitsemiamme signaaleja”, Anni Svala toteaa.

”Sidosryhmät tietävät, että meillä on näkemystä siitä mihin toimiala on menossa. Se on avannut meille monia ovia. Asiakkaidemme johto on pyytänyt meitä sparrailemaan esimerkiksi omassa strategiatyössä. Mikäs sen parempaa. Sehän on myyntimiehen unelma kun asiakas haluaa sparrailla. Yhtälailla myös poliittiset päättäjät ovat ottaneet aidosti kiinnostuneina näkemyksiämme vastaan”, Kai Kaasalainen lisää.

Anni Svala, Tapio Ypyä ja Kai Kaasalainen kertovat suosittelevansa lämpimästi Aalto EE:n Strategic Foresight in Business Management -ohjelmaa.

”Vaikka hyödynnämme jo tehokkaasti strategista ennakointia – ja jaamme luonnollisesti paljon tietoa sisäisesti – on hyvä laittaa tamrolaisia säännöllisesti ulkopuoliseen tietokylpyyn Aalto EE:lle. Meille on tärkeää varmistaa, että niin johto kuin tietyn kokoinen asiantuntijakerros on riittävän syvällä aiheessa”, Kai Kaasalainen alleviivaa.

”Jatkuvalla kouluttautumisella varmistamme, että meillä on strategisen ennakoinnin kehittämiseen tarvittava ymmärrys ja osaaminen. Strategic Foresight in Business Management -ohjelma tuo uutta polttoainetta iteratiiviseen kehittämistyöhömme”, hän jatkaa.

Strategic Foresight in Business Management -ohjelma