Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Global Strategy

Global Strategy on kolmipäiväinen Global Leader -ohjelman opintojakso, joka on mahdollista suorittaa myös itsenäisenä ohjelmana.

Strategiassa ei ole kyse ainoastaan tavoitteiden määrittämisestä vaan myös ongelmien ratkaisemisesta: menestyksekkään strategian rakentamisesta alati muuttuvassa kansainvälisessä kilpailuympäristössä ja tämän polun tuloksellisesta seuraamisesta. Strategisella johtamisella on liiketoimintojen johtamisessa ainutlaatuinen asema, sillä se kattaa yrityksen kaikki toiminnot rahoituksesta ja markkinoinnista esimiestyöhön ja innovointiin.

Global Strategy -ohjelmassa keskitytään strategiasuunnittelun avainkysymyksiin – opit organisaatiosi pitkän aikavälin kannattavuuden kehittämiseen vaadittavia taitoja ja strategisen johtamisen käsitteitä ja viitekehyksiä.

Ohjelmasta on mahdollista siirtää 4,5 ECTS-opintopistettä Aalto Executive MBA- tai Aalto MBA -ohjelmaan.

Huomioithan, että tämä ohjelma toteutetaan englanniksi.

Kysy lisätietoja  Ohjelmatiedot englanniksi

Aloitus

toukokuu 2025

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Hyödyt

Global Strategy -ohjelma on suunniteltu tehostamaan kykyäsi kehittää, arvioida ja toteuttaa strategioita monimutkaisessa globaalissa ympäristössä.

Opit strategisen johtamisen keskeiset käsitteet ja soveltamismenetelmät
Kehität osaamistasi parantamalla strategian luomiseen liittyviä kyvykkyyksiäsi
Kehität organisaatiosi strategista ketteryyttä ja uusia dynaamisia kyvykkyyksiä

Kenelle?

Global Strategy -ohjelma on tarkoitettu yritysjohtajille, jotka johtavat useita eri toimintoja kattavaa globaalia liiketoimintaa.

Ohjelma sopii myös kokeneille asiantuntijoille, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja varmuuttaan strategisessa päätöksenteossa.
 

Sisältö ja aikataulu

Ohjelman rakenne

2–3 viikon mittainen itsenäinen opiskelujakso

Ennakkovalmistautuminen

Kolmen päivän lähijakso

Opiskelua yhdessä kouluttajan ja muiden osallistujien kanssa

Itsenäinen opiskelujakso

Kirjallinen jälkitehtävä

Strategisessa johtamisessa on kysymys kauaskantoisista pitkän aikavälin päätöksistä, jotka luovat arvoa organisaation eri sidosryhmille ja parantavat yrityksen kilpailuasemaa. Strategiseen ajatteluun sisältyy analyyttisiä viitekehyksiä ja päätöksentekotyökaluja, jotka auttavat liiketoimintayksiköiden ylintä ja keskijohtoa arvioimaan eri johtamis- ja päätöksentekotilanteita ja valitsemaan parhaat vaihtoehdot. Yritysten on enenevissä määrin toimittava globaalissa ympäristössä, jossa johtajien on tasapainoteltava paikalliseen tilanteeseen sopeutumisen ja globaalin liiketoimintaympäristön haasteiden välillä.

Ohjelmassa osallistujille esitellään case-esimerkkien, teorioiden ja luentojen avulla ylimmän johdon näkökulmaa liiketoiminnan strategiseen johtamiseen ja arvonluontiin. Osallistujia kannustetaan aktiiviseen vuorovaikutukseen ammentaen omasta työkokemuksestaan, jotta keskusteluihin saadaan monipuolisia ja erilaisia näkökulmia strategiseen johtamisesta.

Ohjelmaan sisältyy ennakkotehtävä sekä kirjallinen jälkitehtävä. Ohjelma on laajuudeltaan 4,5 ECTS-opintopistettä.

Kouluttaja: Henri Schildt, professori, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu sekä perustieteiden korkeakoulu

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Muut Global Leader -ohjelman opintojaksot

Voit valintasi mukaan ilmoittautua erillisille Global Leader -ohjelman opintojaksoille tai osallistua koko Global Leader -ohjelmaan, joka sisältää kaikki neljä pakollista opintojaksoa sekä kaksi valinnaista jaksoa.