Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Essentials of Marketing and Sales -verkkokurssi

Menestyminen on elintärkeää jokaiselle yritykselle. Hienot tuotteet ja palvelut auttavat, mutta ne eivät yksin riitä takaamaan menestystä, jos ne eivät täytä asiakkaan tarpeita ja luo hänelle arvoa. 

Yritykset kilpailevat nyt enemmän kuin koskaan innovatiivisilla tuotteilla ja palveluilla halpojen hintojen sijaan. Kestävän markkinointistrategian luominen ja ennakoivan asiakasarvoon perustuvan myynnin omaksuminen tarjoavat yhdessä erinomaiset puitteet, joilla voidaan tarjota innovatiivisia, monipuolisia ja asiakasarvoa luovia ratkaisuja ja palveluita.  

Essentials of Marketing and Sales -verkkokurssilla vahvistat näkemystäsi markkinoinnista ja strategisesta myynnistä. Kurssin keskeistä sisältöä ovat markkinointistrategiat, asiakassegmentointi, asiakkaiden tunnistaminen ja jaottelu, integroitu markkinointiviestintä, ennakoiva asiakasarvoon perustuva myynti, ohjattu vaikuttaminen, nykyaikaiset myyntitavat ja omat myyntitaidot.

Huomioithan, että verkkokurssi on kokonaan englanninkielinen.

Katso lisätiedot englanninkieliseltä sivulta  Kysy lisätietoja

Aloitus

Milloin vain

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Hyödyt

Markkinointi ja myynti ovat molemmat keskeisiä yrityksen kasvun moottoreita. Niitä tulisi tarkastella aina asiakkaan näkökulmasta, sillä asiakas päättää, miten ja minkä kanavan kautta hän haluaa palvelua. Asiakas myös lopulta määrittää yrityksen tarjoaman palvelun arvon. Kurssilla tutustut uusimpiin markkinoinnin ja myynnin trendeihin, opit käyttämään markkinoiden tehokkaimpia työkaluja ja saat kaikki tarvittavat taidot, joiden avulla menestyt nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Opit tunnistamaan ja soveltamaan perustyökaluja ja -strategioita, joiden avulla laadit oman markkinointisuunnitelmasi.
Mietit, millaisilla ratkaisuilla voit tarjota asiakkaillesi ylivertaista arvoa ja hallitset markkinointimixiä sen mukaisesti.
Opit tarkastelemaan markkinointiviestintää strategisesta näkökulmasta ja osana brändin kehittämistä.
Opit tunnistamaan ja käyttämään keskeisiä tehtäviä ja taitoja, joita tarvitaan onnistuneeseen asiakasarvoon perustuvaan myyntiin.

Kenelle?

Kurssi sopii johtajille ja asiantuntijoille, jotka ovat siirtymässä  myynti- ja markkinointitehtäviiin ja haluavat parantaa taitojaan, oppia kestävän markkinointistrategian luomisen perusteet ja omaksua ennakoivan asiakasarvoon perustuvan myyntitavan ja luoda arvoa asiakkailleen.

Kurssi sopii henkilöille, jotka haluavat kerrata markkinoinnin ja myynnin peruskäsitteitä ja malleja. Kurssi sopii myös erinomaisesti ennakkomateriaaliksi muihin Aalto EE:n ohjelmiin osallistuville.

Sisältö ja aikataulu

Verkkokurssilla käsitellään markkinoinnin ja myynnin peruskäsitteitä, markkinointistrategian laatimista, markkinointiympäristön ymmärtämistä, integroitua markkinointiympäristöä ja ennakoivaa asiakasarvoon perustuvaa myyntiä.

Kurssilla opit markkinoinnin ja myynnin strategioiden perusasiat, jotka kaikkien esimiesten ja johtajien tulisi tietää. Saat nopeasti vastauksia alla oleviin kysymyksiin.

  • Miksi asiakassegmentointi on välttämätöntä ja mitkä ovat onnistuneen segmentoinnin kriteerit?
  • Millainen vaikutus ympäristöllä on yrityksen markkinointistrategiaan? 
  • Mitkä ovat markkinointimixin elementit ja millä tavoin ne muodostavat ainutlaatuisen ja houkuttelevan arvolupauksen yrityksesi asiakaskohderyhmälle?
  • Mitä on integroitu markkinointiviestintä ja miten sitä toteutetaan? 
  • Miten voit räätälöidä tuotteita ja palveluita, joista asiakkaat nauttivat?
  • Millainen ostoprosessi on ja miksi? 
  • Miten myynti liitetään osaksi ostoprosessin eri vaiheita? 
  • Mitä keskeisiä tehtäviä ja taitoja onnistunut asiakasarvoon perustuva myynti vaatii? 

Verkkokurssi koostuu 10 moduulista. Moduulit koostuvat videoluennoista, pohdinta- ja lukutehtävistä, jotka käsittelevät markkinointi- ja myyntistrategioita sekä niiden työkaluja eri näkökulmista. Videot sisältävät lisää lukumateriaalia, ajatuksia herätteleviä viestejä ja vuorovaikutteisia kysymyksiä, joilla voit testata oppimaasi.

Kurssin kokonaiskesto on n. 10 tuntia, opiskelutahtia voit soveltaa joustavasti omaan aikatauluusi parhaiten sopivaksi. Suositeltu opiskeluaikataulu on kahdesta kolmeen tuntia viikossa 3-4 viikon ajan.

Videot on tekstitetty englanniksi.

Katso tarkemmat sisällöt englanninkieliseltä sivulta 

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta