Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Global Leader

Osaamista ja varmuutta liiketoiminnan johtamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä

Global Leader on yleisliikkeenjohdollinen koulutusohjelma, joka mukautuu osallistujien henkilökohtaisten kehitystarpeiden ja aikataulun mukaan. Ohjelma vahvistaa strategista ajattelua ja entistä varmempaa päätöksentekoa sekä monipuolisia johtamistaitoja erityisesti kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä toimimiseen.

Global Leader -ohjelmassa opiskelu tarjoaa useita hyötyjä niille, jotka haluavat opiskella kompaktissa ja tehokkaassa yleisliikkeenjohdollisessa ohjelmassa, sekä niille, jotka suunnittelevat jatkavansa opintojaan Executive MBA- tai MBA-ohjelmassamme. Global Leader -ohjelma vastaa sekä rakenteeltaan, osallistujaprofiililtaan että opiskelumuodoltaan MBA-ohjelmiamme, etenkin Aalto EMBA -ohjelmaa. Global Leader toimiikin usein ponnahduslautana MBA-opintoihin.

Global Leader -ohjelmasta on mahdollista siirtää kaikki kuusi moduulia (27 ECTS-opintopistettä) Aalto Executive MBA tai Aalto MBA -ohjelmaan.

Huomioithan, että tämä ohjelma toteutetaan englanniksi.

Ohjelmatiedot englanniksiLataa englanninkielinen esite

Aloitus

Joustava aloitus

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Kysy lisätietoa

Ohjelman hyödyt

Global Leader -ohjelman tarkoituksena on kehittää osallistujien henkilökohtaisia taitoja ja kompetensseja niin johtajana kuin yksilönäkin. Opintojaksot laajentavat ymmärrystä liikkeenjohtamisen keskeisimmistä kysymyksistä etenkin kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä toimimiseen.

Laajenna liiketoimintaosaamistasi etenkin strategisessa liikkeenjohdossa, taloudellisessa ymmärryksessä ja päätöksenteossa sekä tuloksellisen markkinoinnin saralla
Luo verkostoja ja antaudu vuoropuheluun kansainvälisten kouluttajien ja kokeneiden ammattilaisten eli ohjelman muiden opiskelijoiden kanssa
Opi miten johdat muutosta vaikuttavasti organisaation eri tasoilla
Kehitä organisaatiosi strategista ketteryyttä ja uudenlaista osaamista
Laajenna horisonttiasi osallistumalla opintomatkoille huippuyliopistoihin (Yale, Harvard ja Cambridge)

Kenelle?

Global Leader -ohjelma on tarkoitettu liiketoimintajohtajille ja tiimien vetäjille, jotka haluavat kehittää osaamistaan strategisessa päätöksenteossa ja kasvattaa johtamisvarmuuttaan erityisesti kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Ohjelma sopii myös kokeneille asiantuntijoille, jotka haluavat laajentaa kokonaisvaltaista liiketoimintaymmärrystään ja lisätä ammatillista varmuuttaan.

Sisältö ja aikataulu

Ohjelmaan kuuluu neljä ydinjaksoa ja kaksi valinnaista opintojaksoa. Jokainen ydinjakso on tarjolla kerran vuodessa, voit aloittaa opintosi mistä tahansa pakollisesta opintojaksosta. Valinnaiset jaksot voi valita Aalto EMBA- tai Aalto MBA -ohjelmien valinnaisten jaksojen tarjonnasta. Jokainen opintojakso on laajuudeltaan 4,5 ECTS-opintopistettä.

Ohjelmassa korostetaan keskustelemalla ja tekemällä oppimista täydentäen teoriaa case-esimerkkien ja soveltavien reflektointitehtävien avulla. Kuhunkin opintojaksoon sisältyy lukemistoja, ennakko- ja jälkitehtävä, luentoja, ryhmäkeskusteluja, case-pohjaista opiskelua sekä moduulipäivien aikana tehtäviä ryhmätöitä.

Global Leader -ohjelmaan kuuluvat opintomoduulit on kukin mahdollista suorittaa myös erillisinä kolmen päivän ohjelmina.

Ohjelman rakenne

2–3 viikon mittainen itsenäinen opiskelujakso

Ennakkovalmistautuminen

Kolmen päivän lähijakso

Opiskelua yhdessä kouluttajan ja muiden osallistujien kanssa

Itsenäinen opiskelujakso

Kirjallinen jälkitehtävä

Pakolliset moduulit

Valinnaiset moduulit

Global Leader -ohjelman osallistujana voit vapaasti valita kaksi mieleistäsi valinnaista jaksoa, jotka suoritat neljän ydinmoduulin lisäksi. Global Leader, Aalto Executive MBA ja Aalto MBA -ohjelmien yli 15 eri teemaista valinnaista opintojaksoa varmistavat sen, että vaihtoehtoja on runsaasti.

Self-Leadership

Emeritusprofessori Esa Saarisen uniikki Self-Leadership-jakso on Global Leader -ohjelman ainoa oma valinnainen moduuli. Kolmipäiväisen hiljentymisen ja itsereflektion tarkoituksena on avata uusia näkökulmia pitkän aikavälin menestymiseen, onnelliseen elämään ja henkilökohtaiseen kasvuun.

Jakson sisältö perustuu akateemiseen tutkimukseen ihmisen optimaalisesta suorituskyvystä ja onnellisuudesta, mutta moduulilla käytettävät menetelmät eivät edusta tavanomaisimpia opetusmetodeja. Opintojakson tarkoituksena on tukea osallistujia tekemään henkilökohtaisesti merkityksellisiä oivalluksia omassa ajattelussaan. Osallistujille tarjotaan ainutlaatuinen, intiimi ja turvallinen ympäristö uppoutua syvälle omiin ajatuksiinsa. Henkilökohtaista kasvua niin yksilönä, ihmisenä kuin johtajana tuetaan tarinankerronnan avulla.

Tavoitteet:

  • Jakso tarjoaa turvallisen, kunnioittavan ja dynaamisen tilan pohtia omaa elämää kokonaisuutena, omia arvoja ja henkilökohtaisia pyrkimyksiä.  
  • Tavoitteena on kehittää näkökulmia pitkän aikavälin menestymiseen ja onnelliseen elämään sekä unohtaa hetkeksi suorittaminen ja antaa tilaa pohdinnalle ja itsetutkiskelulle.  
  • Jaksolla kunnioitetaan kunkin osallistujan yksilöllisiä eroavaisuuksia, houkutellen esiin vahvuuksia, jotka mahdollistavat kasvun ja kehittymisen.
  • Luoda vahva ymmärrys ja hyväksyntä sille, että kasvaaksemme johtajina, meidän tulee ensin kasvaa ihmisinä.

Muita, Aalto EMBA ja Aalto MBA -ohjelmien kautta tarjolla olevia valinnaisia opintojaksoja ovat muun muassa:

  • Corporate Entrepreneurship
  • Design Thinking
  • Digital Strategy and Transformation
  • Managing Creativity
  • Mergers and Acquisitions
  • Kansainväliset opintomatkat ja Aalto Executive Summit -tapahtumat

Opintomatkat

Opintomatkaan kuuluu yleensä 4–5 päivän opintojakso, jonka tarkoituksena on luoda entistä kattavampi ymmärrys kansainvälisestä liiketoimintaympäristöstä. Opintomatkat suuntautuvat esimerkiksi Yhdysvaltain New Haveniin ja Bostoniin. Ohjelmaan kuuluu New Havenissa Yalen professorien ja Bostonissa Harvardin professorien pitämiä luentoja, jotka liittyvät kansainvälisten yritysstrategioiden, johtamisen, innovaatioiden ja talouden ajankohtaisiin aiheisiin sekä paikallisen liiketoimintaympäristön erityispiirteisiin. Aikaa on varattu myös vapaa-ajan aktiviteetteihin, jotta osallistujat voivat verkostoitua ja halutessaan tutustua paikalliseen liike-elämään.

Opintomatkoille ilmoittaudutaan erikseen. Global Leader -ohjelman hinta ei sisällä opintomatkojen kuluja.

Aalto Executive Summit

Vuosittain järjestettävä Aalto Executive Summit -tapahtuma tuo yhteen Aalto EMBA, Aalto MBA ja Global Leader -ohjelmien osallistujia ja alumneja ympäri maailman. Summit tarjoaa osallistujille ainutlaatuisen mahdollisuuden opiskella intensiivisen viikon aikana arvostettujen kansainvälisten vierailijapuhujien ja kouluttajien johdolla, tavata yritysjohtajia ja verkostoitua muiden osallistujien kanssa. Aalto Executive Summit järjestetään vuorovuosin Helsingissä ja Singaporessa.

Summitiin ilmoittaudutaan erikseen. Global Leader -ohjelman hinta ei sisällä Aalto Executive Summitin kuluja.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Global Leader -ohjelman puitteissa järjestettävät opintojaksot

Voit valintasi mukaan osallistua koko Global Leader -ohjelmaan, joka sisältää kaikki neljä pakollista opintojaksoa sekä kaksi valinnaista jaksoa, tai ilmoittautua erillisille Global Leader -ohjelman opintojaksoille.