Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Diploma in IT Leadership

Johda ja kehitä tietohallintoa strategisesti

Digitalisaatio ja asiakaskeskeisyys korostavat entisestään yritysten IT-kyvykkyyksiä ja tietohallinnon strategista roolia. Jotta tietohallinto pystyy olemaan muutoksen mahdollistaja, on myös tietohallinnon itsensä kehityttävä. Tämä ei koske vain hallintomalleja, vaan myös johtamista, tekemisen kulttuuria ja osaamisen kehittämistä.

Diploma in IT Leadership -koulutusohjelmassa tarkastellaan tietohallintoa osana muuttuvaa liiketoiminnan toimintaympäristöä, jossa digitalisaatio, data, ketteryys ja arvon luonti asiakkaalle ovat keskiössä. Tämä kokonaisvaltainen koulutusohjelma keskittyy strategisen ja liiketoimintalähtöisen tietohallinnon kehittämisen ja johtamisen vaatimiin kyvykkyyksiin.

Ohjelma kattaa koko liiketoiminnan ja IT:n arvoketjun, eikä ole sidottu yhteen tiettyyn hallintamalliin. Koulutuksen aikana kehität tietohallintojohtamisen toimintatapoja ja omaa johtajuuttasi sekä paneudut mm. liiketoiminta- ja IT-strategian yhteensovittamiseen, tietohallinnon johtamiseen, portfolioiden hallintaan ja asiakaslähtöiseen palvelutuotantoon. Yksi ohjelman tärkeimmistä teemoista on ketteryys: miten tietohallinto voi paremmin tukea ja mahdollistaa asiakaslähtöistä liiketoiminnan kokeilukulttuuria – unohtamatta ydinprosessien vaatimaa IT-tukea.

Lataa esiteKysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Koulutus toteutetaan jo 10. kerran tässä muodossa. Osallistumalla koulutukseen pääset mukaan yli sadan jo koulutuksen käyneen osaajan verkostoon.

Ohjelmassa opetus ei ole yksinpuhelua vaan vuoropuhelua luennoitsijoiden ja osallistujien kesken. Osallistujia on teollisuudesta, softapuolelta, yrittäjiä – kysymyksiä tulee hyvin erilaisista näkökulmista. Keskustelut avartavat näkemystä jokaisesta käsitellystä aihepiiristä

Ohjelman osallistujat arvioivat ohjelman kouluttajien yhteenlasketun asiantuntemuksen arvosanalla 5,5/6.

Hyödyt

Diploma in IT Leadership -ohjelman aikana kehität tietohallintojohtamisen toimintatapoja ja omaa johtajuuttasi. Koulutuksen myötä tunnistat tiedon ja tietojärjestelmien merkityksen ja tietohallinnon roolin osana liiketoiminnan kehittämistä ja johtamista.

Saat uusia näkökulmia IT-strategian ja liiketoimintastrategian yhteensovittamiseen ja toimeenpanoon
Saat työkaluja portfolioiden hallintaan
Ymmärrät asiakaslähtöisen palvelutuotantokokonaisuuden
Kehität tietohallintojohtamisen toimintatapoja ja omaa johtajuuttasi

Kenelle? 

Koulutus on tarkoitettu kaikille tietohallinnon kehittämistehtävissä työskenteleville, niin ylimmälle ja keskijohdolle kuin asiantuntijoillekin. Yhteistä osallistujille on halu nähdä liiketoiminta, ihmiset ja teknologia kokonaisuutena, jonka moottorina IT toimii. 

Kohderyhmässä ovat esimerkiksi:

 • Tietohallintojohtajat
 • Kehitysjohtajat
 • Johtavat asiantuntijat
 • Yritysten ja organisaatioiden tietohallinnasta vastaavat, IT- /digitalisaatio- ja liiketoimintastrategiatyötä tekevät
 • Informaatiojärjestelmistä vastaavat

 

Ota yhteyttä

Sisältö ja aikataulu

Ohjelman aiheina ovat

 • IT:n strateginen merkitys ja arvo liiketoiminnalle
 • IT:n organisointimallit ja mittaaminen
 • Governance, Management ja Leadership – hyvä tietohallintomalli
 • Digitalisaatio, alustatalous ja uudet liiketoimitamallit
 • CIO & Intellectual Property
 • Portfolion hallinta
 • Data-analytiikka, ennustaminen ja datastrategia
 • Tietohallinnon kompetenssien kehittäminen
 • Henkilökohtaisen johtajuuden kehittäminen

Ohjelman lähipäivät sisältävät luentoja, esimerkkejä organisaatioiden käytänteistä, ryhmätöitä ja keskusteluja.

Koulutus sisältää yksilö- ja ryhmätehtäviä, jotka ovat lähiopetusjaksolla käsiteltyjen ja käsiteltävien asioiden arviointia ja reflektointia omaan työhön, ja jotka auttavat jalostamaan omaa projektityötä eteenpäin. Tyypillinen lähitapaamisten välinen tehtävä on valmistautuminen lukupiiriin, joka kokoontuu lähitapaamisen aikana. Lukupiirin kokoontuessa ei tarkoitus ole enää referoida aineiston sisältöä, vaan ryhmässä keskustellaan esiin nousseista kysymyksistä ja ajatuksista.

Rakenne

Lähitapaamiset

Tietoiskuja ja ryhmätöitä

Yksilö- ja ryhmätehtävät

Käsiteltyjen asioiden arviointia ja reflektointia omaan työhön

Projektityö

Henkilökohtainen, yritykselle hyödyllinen harjoitustehtävä

Opintojaksot

Kouluttajat

Kari Hiekkanen

TkT Kari Hiekkanen   on vieraileva tutkija Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksella erityisalueenaan tietotekniikan strateginen johtaminen, johtamisjärjestelmät ja kokonaisarkkitehtuurit.  

Lisäksi Hiekkanen työskentelee yliopettajana Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa tietohallinnon johtamisen sekä digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen ylemmän Master -tutkinto-opetuksen parissa.

Hänellä on lähes 20 vuoden käytännön kokemus IT-alan johtotehtävistä tuote- ja teknologiakehityksessä sekä konsultoinnissa eri yrityksissä. 

Hiekkanen väitteli tekniikan tohtoriksi kesällä 2016 aiheenaan tietohallinnon johtamismallien vaikutus tietotekniikan arvontuottoon.

Jari Ylitalo

TkT Jari Ylitalo toimii päätyönään johtajuuden yliopistonlehtorina Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitoksella sekä Aalto Ventures Programissa.

Hän opettaa erityisesti maisterivaiheen opiskelijoita johtajuuden, tiimityön ja itsensä johtamisen teemoissa.

Ylitalon pedagogisessa lähestymistavassa korostuu dialoginen ja voimavarakeskeinen näkökulma. Hän toimii myös työnohjaajana, valmentajana ja työyhteisösovittelijana. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus johtajien, johtoryhmien ja organisaatioiden valmentamisessa ja kehittämisessä sekä yrityksissä, että julkisissa organisaatioissa.

Tutkimuksessaan Ylitalo on keskittynyt johtajien ja johtajuuden kehittämiseen ja erityisesti ohjauksellisten, voimavarakeskeisten ja dialogisten kehittämistapojen vaikuttavuuden tutkimiseen. Lisäksi hän on tutkinut yritysten ja organisaatioiden välisten yhteistyö- ja kumppanuussuhteiden sosiaalista dynamiikkaa ja kehittämistä sekä verkostojohtamista ja verkostomaisen toimintatavan kehittämistä.

Ylitalo on Aalto EE:n pitkäaikainen kumppani johtajuuden, henkilökohtaisen kehittymisen ja verkostojohtamisen kouluttajana useissa avoimissa sekä yrityskohtaisissa valmennuksissa.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Luettavaa aiheesta