Haku / ilmoittautuminen

15.9.2024 mennessä

Toteutusmuoto

lähiopetus

Ajankohta

6.–7.11.2024

Paikka

Aalto-yliopisto Töölö, Helsinki

Kieli

suomi

Laajuus

2 päivää + ennakko- ja jälkitehtävä

Kustannusvaikuttavuuden parantaminen sote-palveluissa

Konkreettiset toimintamallit sote-palvelutuotannon kehittämiseen

Sosiaali- ja terveyspalveluissa on tunnistettu paljon mahdollisuuksia parantaa palveluiden tai palveluketjujen arkivaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. 

Kustannusvaikuttavuuden parantaminen sote-palveluissa -koulutuksessa käydään läpi konkreettisesti, miten asiakas-/potilasryhmän tai palvelutuotannon tasolla voidaan rakentaa jatkuvan kustannusvaikuttavuuden parantamiseen tähtäävät toimintamallit, rakenteet ja kulttuuri. Lisäksi syvennytään kustannuslaskennan, talouden ja investointien näkökulmaan nimenomaan palvelutuotannon kehittämisen näkökulmasta. 

Koulutuksen käytyäsi

 • ymmärrät miten arkivaikuttavuutta ja asiakasryhmäkohtaisia kustannuksia mitataan ja seurataan
 • osaat kytkeä tietoa päätöksentekoon ja kehittämiseen
 • ymmärrät mitä elementtejä tulee huomioida jatkuvan asiakasryhmäkohtaisen kustannusvaikuttavuuden parantamisessa ja
 • osaat perustella kehittämistoimenpiteet talouden näkökulmasta.

Koulutukseen sisältyy ennakko- ja jälkitehtävä, jossa pureudut yhteen asiakasryhmään tai palveluun laatien konkreettisen suunnitelman, jonka avulla pyritään pääsemään asetettuihin parannuksiin vaikuttavuudessa ja/tai kustannusvaikuttavuudessa. Tehtävään saa palautteen koulutuksen asiantuntijoilta. 

Ohjelma on suunniteltu sote-palvelutuotannon organisoinnista ja kehittämisestä vastaaville johtajille, kehittäjille ja esihenkilöille. 

Ohjelma soveltuu syventäväksi jatko-osaksi Johtaminen terveydenhuollossa -ohjelman suorittaneille. Ohjelmaan voi osallistua myös itsenäisenä kokonaisuutena. 

Ilmoittaudu koulutukseen Lataa infokortti

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Pauliina Pellinen, Solutions Director

+358 10 837 3746

pauliina.pellinen@aaltoee.fi

Eila Lindroos, Senior Relationship Manager

+358 10 837 3741

eila.lindroos@aaltoee.fi

Lähetä viesti

Koulutuksen rakenne

Ennakkotehtävä

Itsenäinen valmistautuminen 2-3 viikkoa ennen koulutusta

Kahden päivän lähijakso

Vuorovaikutteinen opintojakso asiantuntijakouluttajien johdolla

Soveltava jälkitehtävä

Suunnitelma käytäntöön viemiseksi

Sisältö ja aikataulu

1. päivä: Vaikuttavuusperustainen kehittäminen

6.11.2024, klo 9-17

 • Tavoitteellinen kehittäminen ja vertaiskehittäminen

 • Arkivaikuttavuustiedon hyödyntäminen toiminnassa
 • Toimintatapojen kehittäminen
 • Vaikuttavuusperustaisen kulttuurin rakentaminen

Kouluttaja: Apulaisprofessori Paulus Torkki, Helsingin yliopisto

2. päivä: Talous ja kustannusvaikuttavuuden kehittäminen

7.11.2024, klo 9-17

 • Keinot kustannusvaikuttavuuden lisäämiseksi – mihin terveydenhuollossa tulisi keskittyä
 • Kustannuslaskenta kustannusvaikuttavuuden kehittämisen tukena
 • Vaikuttavuuden mittaaminen ja / tai arviointi ja seuranta
 • Miten perustelen kehittämistoimenpiteet talouden näkökulmasta

Kouluttaja: Professori Teemu Malmi, Aalto-yliopisto

Kouluttajat

Teemu Malmi

Teemu Malmi toimii laskentatoimen professorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Professori Malmin erityisosaamisalueita ovat johtamisjärjestelmät, strategian toimeenpano ja kannattavuuslaskenta. Hänen tutkimuksiaan on julkaistu alan kansainvälisissä lehdissä kuten Journal of Management Control, Management Accounting Research ja European Accounting review.

Malmi opettaa säännöllisesti useissa johdon koulutusohjelmissa ja on toiminut konsulttina useille eri yrityksille muun muassa seuraavilta aloilta: IT, elektroniikka, energia, rahoitus, elintarvike, terveydenhuolto, media, metalli, liikenne/kuljetus. Hänellä on myös kokemusta julkisella sektorilla työskentelystä, kuten ministeriöistä, kunnista ja sairaaloista.

Teemu Malmilla on kauppatieteiden tohtorin tutkinto Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Paulus Torkki

Paulus Torkki toimii terveydenhuollon tuotantotalouden apulaisprofessorina Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Torkin erityisosaamisalueitaan ovat mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaminen, palveluprosessien kehittäminen, tuotantotaloudelliset menetelmät (esim. Lean, prosessianalyysit), suorituskyvyn mittaaminen ja kustannusvaikutusten analysointi. Hänellä on takanaan monipuolinen työura sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla vuodesta 2003 lähtien. Aikaisemmin hän on toiminut mm. Datawell Oy:n liiketoimintajohtajana sekä Aalto-yliopistossa tutkimusjohtajana. Torkki on toiminut asiantuntija-, myynti-, sekä projektien ja liiketoiminnan johtamistehtävissä Suomen lisäksi mm. Ruotsissa, Hollannissa, Sveitsissä, Saksassa ja Englannissa. Asiantuntijatehtävät ovat keskittyneet tuotantotalouden menetelmien tutkimiseen ja soveltamiseen terveys- ja sosiaalipalveluissa.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Kustannusvaikuttavuuden parantaminen sote-palveluissa –ohjelman hinta on 1 750 € (+ alv).

Ilmoittaudu koulutukseen 15.9.2024 mennessä.

Ryhmähinnat organisaatiolle

1.-2. osallistuja: normaali hinta
3. osallistuja tai enemmän samasta organisaatiosta: -40% (à 1 050€ + alv).

Hyödyntääksesi ryhmäalennuksen, ota yhteyttä. 

Aloitusajankohta

6.11.2024
Ennakkorekisteröidy

Aloitusajankohta