Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Koulutukset > Projektinhallinta > Vaikuttava tuotejohtaminen

Vaikuttava tuotejohtaminen

Tuotejohtamisen mahdollisuudet

Mitä tuotejohtaminen ’’Product management’’ oikeastaan on? 

"Tuotejohtamisesta on kehittynyt merkittävä rooli kasvuyrityksissä. Tuotejohtajan tehtävänä on pitää tuotekehityksen, designin ja liiketoiminnan kehityksen tarpeet kasassa ja huolehtia, että tuote kehittyy oikeaan suuntaan" sanoo tuotejohtamiseen perehtynyt professori Mikko Jääskeläinen Aalto yliopistosta. 

Vaikuttava tuotejohtaminen -koulutusohjelma on rakennettu yhteistyössä Aalto-yliopiston asiantuntijoiden ja yritysmaailman edustajien kanssa. Koulutus antaa osallistujille johdonmukaisen kuvan siitä, mitä tuotejohtaminen oikeastaan on, miksi se on välttämätöntä, miten sitä tulisi yleensä yrityksissä toteuttaa ja viedä eteenpäin ja miten rakentaa vahvasti tuotelähtöinen organisaatio.  

Koulutus käsittelee tuotejohtamista sekä organisaation funktion että ammatillisen roolin kautta. Koulutusohjelma auttaa ymmärtämään, miten asiakkaiden, liiketoiminnan  ja kehittämisen roolit vaihtelevat eri liiketoimintamalleissa ja liiketoiminnan kasvun vaiheissa ja miten se vaikuttaa tuotejohtamiseen ja sen rooliin. Koulutuksessa opit, miten tehokkaalla tuotejohtamisella luodaan todellista arvoa asiakkaille. 

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Oivallat tuotejohtamisen merkityksen liiketoiminnan tuloksessa ja arvonluojana 

Tunnistat ja osaat käyttää tuotejohtamisen tärkeimpiä työkaluja

Omaksut kehittämisen menetelmät ja työkalut, toimit parannuksiin tähtäävän toiminnan käynnistäjänä

Valmennuksen hyödyt

Ohjelma antaa kattavan kuvan vaikuttavasta ja tehokkaasta tuotejohtamisesta, tuotejohtamisen strategiasta, uusista työkaluista sekä organisaation mahdollisuuksista vaikuttavan tuotejohtamislähtöisen organisaation kehittämiseen.

Koulutuksessa kasvatetaan osallistujien kykyä analysoida, arvioida ja kehittää tuotejohtamista osana liiketoiminnan tavoitteita
Käytännönläheiset tehtävät ja työkalut auttavat hyödyntämään opittua jo ohjelman aikana.
Koulutuksen oppien avulla käynnistät tehokkaan tuotejohtamisen kehittämistyön omassa organisaatiossasi.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu tuotejohtajille ja -päälliköille, tuoteportfoliosta vastaaville, tuotekehittäjille  ja liiketoiminnan kehittäjille. Koulutus on hyödyllinen kaikille, jotka osallistuvat tuotteiden kehittämiseen omassa roolissaan. 

Vaikuttava tuotejohtaminen- koulutus vie tuotejohtamisen uudelle tasolle olipa yrityksesi sitten: 

  • nuori start-up, 
  • kasvuyritys, jonka tavoitteena on skaalata tuoteorganisaatiota tai 
  • suuri jo pitkään toiminut yhtiö, joka tavoitteena on luoda jatkuvasti uutta arvoa asiakkailleen 

Sisältö ja aikataulu

Koulutusohjelma koostuu neljästä koulutuspäivästä, joiden aikana keskitytään mm tuotejohtamisen strategiaan, työkaluihin ja organisaatioin kyvykkyyksien kehittämiseen. 
 

Koulutusohjelmassa vuorottelevat luennot ja workshopit, ja oppeja päästään soveltamaan käytännössä jo koulutuksen aikana. Valittuihin teemoihin perehdytään asiantuntijoiden johdolla ja ratkotaan yhdessä teemoihin liittyviä haasteita monipuolisia menetelmiä ja työkaluja hyödyntäen. 

Koulutuksen jälkeen syvennetään opittua soveltavan harjoitustehtävän avulla, joka parhaimmillaan johtaa konkreettisiin kehittämistoimenpiteisiin. 

Ohjelman rakenne

Lähitapaamiset

Tietoiskuja ja ryhmätöitä

Uudet työkalut

Tuotejohtamiseen työkaluja, jotka tehostavat ja helpottavat päivittäistä työtä

Monipuoliset koulutusmenetelmät

Monipuolisten menetelmien avulla syvennät ymmärrystäsi ja asiantuntemustasi tuotejohtamisessa

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Professori Mikko Jääskeläinen

Koulutuksen kehittäjänä ja pääkouluttajana toimii professori Mikko Jääskeläinen. Mikon tutkimus ja koulutusaiheiden fokuksessa on tuotejohtaminen ja yrittäjyysekosysteemit.  

Mikon ohella kouluttajina toimivat valitut alan asiantuntijat yrityselämästä. 

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös näihin ohjelmiin