Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Finance for Better Business

Ohjaa toimintaa kohti menestystä

Talousosaaminen on avain menestykseen liiketoiminnassa ja työurasi viemisessä seuraavalle tasolle. Dynaamisessa ja jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä kyky tulkita ja hyödyntää taloudellista ja ei-taloudellista tietoa strategisessa ja operatiivisessa päätöksenteossa on tärkeämpää kuin koskaan.

Tiivis ja tehokas kolmipäiväinen Finance for Better Business -koulutusohjelmamme kattaa laajasti talouden aihealueita. Ohjelman aikana syvennymme talouden ja laskennan keskeisiin periaatteisiin, ja tarjoamme sinulle tärkeää osaamista taloudellisten raporttien tarkastelusta, keskeisten taloudellisten mittareiden tulkitsemisesta ja älykkäiden liiketoiminta- ja sijoituspäätösten tekemisestä. Hyödynnämme koulutuksessa esimerkkejä tuotanto- ja palveluorganisaatioista. Käsittelemme myös investointien suunnittelua ja hallintaa, riskien hallintaa sekä arvon luontia, tarjoten käytännön työkaluja ja tekniikoita sovellettavaksi työtehtävissäsi teollisuuden aloilla. 

Huomioithan, että tämä ohjelma toteutetaan englanniksi.

Ohjelmatiedot englanniksiLataa englanninkielinen esite

Kehity ammattilaisena ja täydennä osaamistasi päätösten perustelijana, päätöksentekijänä ja taloudellisen tiedon hyödyntäjänä.

Saat käytännöllisiä työkaluja taloudellisen tiedon hyödyntämiseen liiketoiminnan kehittämisessä.

Kehitä päätöksenteon kyvykkyyttä organisaatioissasi ja hallitse paremmin investointeihin liittyviä riskejä.

Hyödyt

Ohjelma auttaa organisaatioita kehittämään päätöksentekoa taloudellisen tiedon pohjalta, hallitsemaan taloudellisia riskejä ja kehittämään kilpailuetua tuottavaa strategista osaamista.

Osaat viestiä taloudellisista näkökohdista tehokkaasti asiakkaille, sijoittajille ja muille sidosryhmille.
Arvioit investointeja taloudellisen tiedon avulla ja tehdä yhä paremmin perusteltuja liiketoimintapäätöksiä.
Vältät investoinneissa piileviä riskejä paremmin ja kehität resurssien tehokasta kohdentamista.

Kenelle?

Ohjelma on suunniteltu erityisesti tuotanto- ja palvelualojen ammattilaisille, joiden työrooleihin sisältyy taloudellisia vastuita, tai jotka haluavat suuntautua näitä vastuita sisältäviin tehtäviin. Ohjelma on hyödyllinen kaikille liiketoiminnan kehittämisen parissa toimiville.

Tämän ohjelman kohdeyleisö kohtaa usein haasteita liittyen kassavirran hallintaan, budjetointiin ja ratkaiseviin sijoituspäätöksiin. Nämä alueet eivät ole vain heidän rooliensa rutiinitehtäviä, vaan ovat avainasemassa heidän yritystensä pitkän aikavälin taloudellisen menestyksen ja kestävyyden kannalta.

Sisältö ja aikataulu

Kolmipäiväinen Finance for Better Business -ohjelma kattaa kolme moduulia: Strategisen taloudellisen tiedon käyttäminen, keskittyen talousraporttien analyysiin. Liiketoimintatapauksen avulla pureudutaan rahan aika-arvoon ja pääomabudjetointiin. Suorituksen hallinnassa painopiste on liiketoimintastrategian sovittamisessa yhteen taloudellisten ja ei-taloudellisten suoritusmittareiden kanssa. Jokainen moduuli varustaa osallistujat olennaisilla taidoilla tehokasta taloudellista päätöksenteosta ja liiketoimintastrategian toteuttamisesta.

Koulutuspäivien lisäksi ohjelma sisältää lyhyitä, käytännönläheisiä harjoitustehtäviä ennen lähipäivää sekä niiden välissä. Lähipäivät ovat täynnä osallistavia keskusteluita, käytännön harjoituksia ja pohdintasessioita. Nämä lisäelementit vahvistavat oppimiskokemustasi, tekevät käsitellyistä aiheista konkreettisempia ja suoraan merkityksellisiä oppijoiden näkökulmasta. Tämä yhdistetty lähestymistapa varmistaa syvemmän ymmärryksen ja käsiteltyjen käsitteiden soveltamisen, yhdistäen teorian käytännön harjoitteluun.

Opintokokonaisuudet

Kouluttaja

David Derichs

David Derichs on vanhempi yliopistonlehtori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun laskentatoimen laitoksella.

Hän toimii tällä hetkellä vanhempana neuvonantajana alkuvaiheen startup-yrityksessä ja hyödyntää yli kahdeksan vuoden kansainvälistä strategiakonsultoinnin kokemustaan RB:llä (aiemmin Roland Berger Strategy Consultants).

Nykyisessä tehtävässään vanhempana yliopistonlehtorina Derichs keskittyy tutkimuksessaan suorituskyvyn mittaamiseen ja johtamiseen, rahoitustoiminnon digitalisointiin, kustannuslaskentaan, taloussuunnitteluun, elämänlaajuiseen oppimiseen sekä terveydenhuollon tuottavuuteen liittyviin aiheisiin. Hän opettaa talouden johtamista, suorituskyvyn hallintaa, kustannuslaskentaa, taloussuunnittelua, tietojärjestelmiä sekä taloushallinnon aiheita kaikilla yliopistokoulutuksen tasoilla (kandidaatti, maisteri, MBA, tohtori, elämänlaajuinen oppiminen). Viime aikoina hän on saanut kansainvälistä tunnustusta koulutusinnovaatioistaan ja saanut kolme palkintoa koulutuksen kehittämisestä, muun muassa Kauppalehden ja Liikemies-säätiön myöntämän Vuoden yrittäjyyden edistäjä -palkinnon.

RB:ssä strategiakonsulttina Derichs työskenteli sijoittajien tukemisen, uudelleenjärjestelyjen ja strategisen uudelleenkohdentamisen parissa eri puolilla Eurooppaa ja Aasiaa useissa erilaisissa konteksteissa, mukaan lukien koneenrakennus, terveydenhuolto, alustaliiketoiminta, kulutustavarat, media ja pankkitoiminta.

David Derichs on suorittanut taloustieteen tohtorin tutkinnon Aalto-yliopistossa ja maisterin tutkinnon kirjanpidosta ja rahoituksesta London School of Economics (LSE):ssä.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös muihin valmennuksiimme