Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Riskienhallinta ja compliance finanssialalla

Kehity asiantuntijana ja vahvista organisaatiosi kokonaisvaltaista riskienhallintaa

Riskienhallinnan sekä compliancen asiantuntijoiden ja johtajien on tärkeää tarkastella ja ymmärtää monipuolisesti finanssialan muuttuvaa toimintaympäristöä, uusia nousevia uhkia ja riskejä, sekä lainsäädännön ja sen muutosten vaikutusta liiketoimintaan.

Riskienhallinta ja compliance finanssialalla -valmennusohjelma vahvistaa riskienhallinnan ja compliancen asiantuntijuuden kehittymistä. Valmennusohjelma opastaa syvemmälle compliancen ja riskienhallinnan tavoitteisiin, toteuttamiseen sekä toiminnan arvioimiseen ja kehittämiseen.  Ohjelman tärkeänä tavoitteena on riskienhallinta- ja compliance-kulttuurin vahvistaminen finanssialan organisaatioissa.

Valmennusohjelman aluksi voit kerrata compliance-toiminnan ja riskienhallinnan perusteita ennen sukeltamista syvemmälle teemoihin.  Ohjelman aikana perehdyt eettiseen toimintaan finanssialalla, ja pohdit compliancen ja riskienhallinnan sekä niiden kulttuurin kehittämisen käytäntöjä. Ohjelma tarjoaa katsauksen myös uusiin nouseviin riskeihin, kyberturvallisuustilanteeseen, sekä tietoa uhkiin varautumisesta finanssialalla.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Kouluttajina toimivat alan parhaat asiantuntijat.

Kehityt riskienhallinnan ja compliance-toiminnan asiantuntijana.

Opit riskienhallinta- ja compliance-kulttuurin merkityksestä yritykselle

”Todella hyvin koottu kokonaisuus. Osaan nyt paremmin tunnistaa ja nostaa keskusteluun riskienhallintaan liittyviä tärkeitä näkökulmia."

”Sääntelyn ja hyvän etiikan mukaiset tavoitteet onnistuneelle riskienhallinnalle ja compliancelle ovat kirkastuneet ohjelman aikana. Tulen ammentamaan tästä päivittäisessä työssäni. Osaan nyt perustella ja liittää asioita isompaan kuvaan paremmin.”

(Osallistujapalautetta ohjelmasta)

Hyödyt

Riskienhallinta ja compliance finanssialalla -valmennusohjelma syventää osaamistasi riskienhallinnan ja compliancen muuttuvassa tehtäväkentässä. Vahvistat osaamistasi compliancen ja riskienhallinnan rakentamisesta ja kehittämisestä, eettisen ja vastuullisen toiminnan periaatteista sekä organisaation kulttuurin merkityksestä.

Vahvistat osaamistasi compliancen ja riskienhallinnan asiantuntijana
Saat välineitä kokonaisvaltaisen riskienhallinnan kulttuurin kehittämiseen
Kehityt eettisen ja vastuullisen toiminnan osaajana finanssialalla

Kenelle?

Ohjelma on suunniteltu riskienhallinnan, compliancen, sisäisen valvonnan ja tarkastuksen tehtävissä toimiville sekä liiketoiminnan asiantuntija-, kehitys- ja johtotehtävissä työskenteleville henkilöille.

Ohjelma sopii kaikille finanssialan toimijoille. Aiempina vuosina osallistujia on ollut muun muassa vakuutusyhtiöistä, rahoituslaitoksista, sijoituspalveluyhtiöistä ja eläkesäätiöistä.

Sisältö ja aikataulu

Ohjelma koostuu verkko-opintona suoritettavasta aloitusmoduulista, lähitapaamisina toteutettavista asiantuntijaluennoista ja ryhmäkeskusteluista, sekä itsenäisistä yksilötehtävistä. 

Ohjelman rakenne

Online aloitusmoduuli

Aloitusmoduulissa voit kerrata riskienhallinnan ja compliancen perusteita lähtötilanteesi mukaan.

Lähitapaamiset

Kolmen lähiopetuspäivän aikana pääset oppimaan kokeneiden kouluttajiemme johdolla sekä keskustelemaan ja verkostoitumaan ohjelman muiden osallistujien kanssa.

Kurssitehtävät

Online-oppimisympäristössä toteutettavat yksilötehtävät tukevat kehittymistäsi.

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Olli Kiuru

Olli Kiuru on osakas ja Financial Regulatory & Compliance -osaston johtaja Waselius & Wist asianajotoimistossa.

Ollilla on yli 20 vuoden kokemus alalta, ja hän on erikoistunut laajasti finanssialan sääntelyyn, complianceen, sekä rahoituksen ja hyvän hallinnon kysymyksiin kotimaisille ja kansainvälisille rahoituslaitoksille, vakuutusyhtiöille ja muille säännellyille tahoille kuten fintech-yrityksille.

Thomas Taussi

Thomas Taussi väitteli tohtoriksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta vuonna 2023.

Väitöskirjassaan hän tutki yritysten riskienhallintaa (mm. riskienhallintajärjestelmien käyttöönottoa sekä formaalin ja epävirallisen riskityön vuorovaikutusta).

Laskentatoimen laitoksen tohtoriopintojen ohella hän on hankkinut opetuskokemusta erilaisista yliopistokursseista alkeislaskennasta edistyneeseen laskentatoimeen sekä kandidaatintutkielmaseminaarien ohjauksesta. Kokemusta on kertynyt myös opettamisesta Aalto University Executive Educationissa.

Thomas Taussi valmistui maisteriksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta vuonna 2016 pääaineenaan laskentatoimi (painotus johdon laskentatoimeen), sivuaineenaan rahoitus. Hän oli lukukaudessa vaihdossa Wienin Wirtschaftsuniversität Wienissä opiskellen rahoitusta, strategiaa ja innovaatiojohtamista. Taussilla on työkokemusta analyytikkona pääomasijoitusalalta (Taaleri, Sparkmind VC).

Johdon laskenta- ja valvontajärjestelmien lisäksi Thomas Taussi on hankkinut laajan tietämyksen talous- ja organisaatioteorioista. Hän seuraa aktiivisesti hajautetun pääkirjanpidon/lohkoketjuteknologian alaa ja sen eri sovelluksia (esim. kryptovaluutat). Hän on myös osallistunut Suomen Standardisoimisliiton järjestämään ISO 31 000 -riskienhallintaviitekehyksen kehittämiseen liittyvään riskienhallintaryhmään.

 

Mikko Kiviharju

Mikko Kiviharju on kyberturvallisuuden työelämäprofessori Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksella, jossa tehtävä on jaettu Kotkan XAMKin kyberturvallisuuden koulutusohjelman kanssa.

Kiviharjun työnkuvaan kuuluu logistiikan ja operatiivisten teknologioiden sekä tekoälyn kyberturvallisuuden tutkimus ja Kaakkois-Suomen kyberturvallisuuden tutkimuksen ja toimintojen kehittäminen.

Timo O. Vuori

Professori Timo O. Vuori on strategiakonsultti ja -professori Aalto-yliopistossa.

Hänen tutkimuksensa strategisen johtamisen psykologisesta puolesta on saanut merkittävää kansainvälistä tunnustusta. Hän on opettanut ja esittänyt tutkimuksiaan maailman johtavissa yliopistoissa, kuten Harvard ja INSEAD.

Niko Saxholm

Niko Saxholm on aiemmin toiminut 12 vuotta poliisin eri tehtävissä, jonka jälkeen 10 vuotta pankkien turvallisuustehtävissä, joista viimeksi viimeisenä Handelsbankenin Suomen turvallisuusjohtajana.

Finanssiala RY:ssä hän on toiminut varautumisesta ja rikostorjunnasta vastaavana johtajana vuodesta 2020. Huoltovarmuusorganisaatiossa Saxholm toimi rahoitussektorin pankki- ja vakuutuspoolien poolisihteerinä vuodet 2020 - 2022 ja on edelleen Rahoitusalan poolin jäsen.

Niina Ratsula

Niina Ratsula on Code of Conduct Companyn perustaja, joka ennen yrittäjäpolkuaan työskenteli yli vuosikymmenen kansainvälisissä pörssiyrityksissä ethics & compliance -ohjelmien ja hyvän hallinnon kehittämisen parissa.

Niina väitteli vuonna 2020 kauppatieteiden tohtoriksi keskeisenä väitteenä ajatus, että yrityskulttuurilla on ratkaiseva merkitys yrityksen compliance-ohjelman onnistumisessa. Niina on myös toinen Nordic Business Ethics Initiative -aloitteen perustajista ja Moraalit(on) podcastin juontaja. 

Petri Suni

Petri Suni on finanssialan konsultti, taustaltaan usean vakuutusyrityksen toimitusjohtaja sekä hallitusten ja advisory boardien jäsen.

Hän on erikoistunut vakuuttamisen johdon konsultointiin ja toiminnan kehittämiseen, vakuuttamisen ryhmäratkaisuihin, complianceen ja riskienhallintaan sekä taiteen ja kansainvälisen vakuuttamisen erityiskysymyksiin.

Anna Eskelin

Anna Eskelin toimii Head of Conduct, Advisory and Product Compliance johtajana Nordeassa.

Sitä ennen hänellä on ollut mittava ura finanssialan compliance-toimintojen johtotehtävissä.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta