Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Kestävyysraportointi ja CSRD-direktiivin tuomat muutokset

Kestävyysraportointi laajenee asteittain – Tule mukaan ja ota talteen ajankohtaiset tiedot ja käytännön vinkit

Tässä ajankohtaispäivässä tulemme käymään läpi yhdessä huippuasiantuntijoiden kanssa tulevia kestävyysraportoinnin muutoksia, sisältöä ja aikataulua ratkaisukeskeisesti. Saamme aiheeseen niin tutkimuksen, tilintarkastuksen kuin kehittämisen näkökulmaa. Lisäksi kuulemme eläviä esimerkkejä ja vinkkejä kestävyysraportoinnin edistymisestä erikokoisissa yhtiöissä. Päivän tavoitteena on tarjota ajankohtaista tietoa ja vinkkejä edessä olevaan raportointiin ja sen kehittämistyöhön.

Yritysten liiketoiminnan kestävyys ja kestävyyden läpinäkyvä arviointi ovat nousseet yhdeksi yritysraportoinnin keskeiseksi osaksi. Kestävyyttä tarkastellaan ympäristön, sosiaalisten sekä hallinnollisten näkökantojen kautta. Toiminnan vastuullisuuteen kohdistuu laajalti keskeisiä odotuksia ja tavoitteita. Lisäksi kestävyysraportointia tullaan sääntelemään yhä tarkemmin ja laaja-alaisemmin. Ulkoisen raportoinnin lisäksi kestävyyteen liittyvät asiat tulevat korostumaan yrityksen johtamisessa. Kestävyystiedot tulevat olemaan yhä useammin päätöksenteon kriteerinä mm. sijoituspäätöksissä ja yhteistyökumppaneiden valinnassa. 

EU:ssa on valmisteltu kestävyysraportointidirektiiviä (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive), joka edellyttää yritysten julkaisevan raportteja ympäristöön ja yhteiskuntaan vaikuttavista toimistaan. Direktiivi pyrkii muuttamaan yritysten kestävyysraportointia yhdenmukaisemmaksi, vertailukelpoisemmaksi ja luotettavammaksi.Direktiivin myötä raportointivaateet sekä soveltamisala laajenevat merkittävästi, ja satoja yrityksiä Suomessa tulee myös raportoinnin piiriin asteittain. Direktiivin mukainen kestävyysraportointi alkaa suurilla yhtiöillä jo vuoden 2024 toiminnasta.  Raportointivaade laajenee asteittain pakolliseksi myös pienemmille yhtiöille. 

Direktiivin tuomat muutokset ja niiden huomioon ottaminen omassa raportoinnissaan on nyt monen yrityksen työpöydällä. Erityisesti suurten yritysten tulee jo suunnitella toimintamallit kuntoon tänä vuonna. Myös pienempien yritysten tulee valmistautua ja olla valmiina tulevaan. Tehtävä on haastava mutta ei mahdoton. Muuttuvassa kestävyysraportoinnissa piilee myös mahdollisuus yritykselle uudistua ja ottaa raportointi osaksi strategiaa, kasvattaa uskottavuutta ja suorituskykyä sekä hallita riskejä.  

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Ajankohtaispäivä on suunnattu kaikille kestävyysraportoinnin ja sen kehittämisen parissa työskenteleville johtajille, asiantuntijoille ja talousammattilaisille, jotka toivovat lisää tietoa, tukea ja vinkkejä kestävyysraportointiin ja sen kehittämistyöhön. 

Kestävyysraportointi ja sen kehittäminen direktiivin mukaiseksi vaatii moniammatillista osaamista. Sen vuoksi päivästä hyötyvät laaja-alaisesti eri alueiden ammattilaiset, kuten esimerkiksi vastuullisuusasiantuntijat- ja johtajat, ESG spesialistit, controllerit, talousjohtajat, lakimiehet, taloushallinnon ammattilaiset, hallitusammattilaiset, viestintäpäälliköt ja -asiantuntijat sekä kehittämispäälliköt. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Ohjelma

8.30

Aamukahvi

9.00

Tervetuloa ja päivän avaus

9.05

 

Johdanto: CSRD:n tuomat uudistukset

  • Kestävän kehityksen ja kestävyysraportoinnin haasteet ja mahdollisuudet
  • Mistä ja millaista tietoa kestävyydestä?
  • Huomioita ESRS -standardeista ja IFRS standardien kehityksestä

Nina Sormunen, Senior University Lecturer, Aalto-yliopisto

10.20

Tauko

10.30

 

Datalähtöinen kaksoisolennaisuusarviointi - case Upright Project 
Markus Weckman, VP, Corporates, Upright 

11.30

Lounas

12.15

Raportoinnista strategiaksi – vastuullisuusraportointi on liiketoiminnalle mahdollisuus 

  • Raportointi vaatii paljon, mutta kaikkea ei tarvitse tehdä kerralla ja kehittyminen tapahtuu ajan kanssa. 
  • Vastuullisuusraportointi on työlästä ja haastavaa ja siksi se jää usein hyödyntämättä liiketoiminnan kehittämisessä. Mitä hyötyjä raportointi tuo liiketoiminnan kehittämiseen? 

Minttu Vilander, EVP, Sustainability, Brand & Communications, Sitowise Group 

13.45

Iltapäiväkahvit

14.15

Uudistuva kestävyysraportointi yrityksen näkökulmasta – Millainen kestävyysraportointi on käytännössä varmennettavissa? 

  • Tilintarkastajien rooli kestävyysraportoinnin tietojen, raportointiprosessin ja kontrolliympäristön varmentajana 
  • Hyvän kestävyysraportoinnin elementit tietojen varmennuksen ja tilintarkastuksen näkökulmasta 
  • Miten aloittaa? – Havainnot yhtiöiden valmistelutyöstä ja CSRD -muutosten huomioimisesta käytännössä 

Mikael Niskala, Partner, ESG raportointi ja varmennuspalvelut, PricewaterhouseCoopers Oy

15.45

Päivä päättyy


Ohjelman muutokset mahdollisia.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta