Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

CEFA – Certified European Financial Analyst

Kehitä rahoitusalan analyyttistä osaamistasi ja hanki oikeus CEFA-nimikkeeseen

The Certified European Financial Analyst (CEFA) -koulutus on arvostettu Euroopassa tunnustettu tutkinto sijoitus- ja rahoitusalan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää, täydentää tai ylläpitää analyysiosaamistaan. CEFA-tutkinnon tarkoituksena on tarjota yhtenäinen ja korkeatasoinen koulutus sijoitus- ja rahoitusalan ammattilaisille. 

CEFA – Certified European Financial Analyst -koulutus rakentuu neljästä haastavasta moduulista, joiden aikana katetaan kymmenen alan keskeistä aihepiiriä:

  • Financial Accounting and Financial Statement Analysis
  • Equity Valuation and Analysis 
  • Corporate Finance 
  • Fixed Income Valuation and Analysis
  • Economics
  • Derivate Valuation and Analysis
  • Portfolio Management
  • European Regulations
  • Ethics
  • National Component

Koulutus on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa ja opinnot pystyy sovittamaan hyvin muuhun työaikatauluun. Vaadittava aikainvestointi on noin 225 h, josta 60 % katsotaan teoreettiseksi ja 40 % käytännön harjoitukseksi. Vaadittava opiskelumäärä saattaa kuitenkin vaihdella osallistujan lähtötasosta riippuen.

Koulutuksen järjestää Suomen Sijoitusanalyytikot ry yhteistyökumppaninaan Aalto University Executive Education Oy. Tutkinnon taustaorganisaatio on Euroopan Analyytikkoyhdistysten yhdistys EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies), johon Suomen Sijoitusanalyytikot ry kuuluu. CEFA-kursseja on Suomessa järjestetty yli 20 vuoden ajan ja tutkinnon on suorittanut yli 400 sijoitusalan ammattilaista.

Kaikkien vaadittavien tenttisuoritusten ja vaaditun työkokemuksen jälkeen osallistujat saavat oikeuden käyttää CEFA-nimikettä.

Huomioithan, että tämä ohjelma toteutetaan englanniksi.

Ohjelmatiedot englanniksi  Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Ohjelman aikana hankit korkeatasoista osaamista sekä ansaitset oikeuden käyttää arvostettua CEFA-nimikettä.

CEFA-koulutusta on järjestetty Suomessa yli 20 vuotta ja tutkinnon on suorittanut yli 400 sijoitusalan ammattilaista.

CEFA -ohjelman suorittamisesta saa 13,5 ECTS-opintopistettä, jotka voi hyödyntää Aalto Executive MBA- ja Aalto MBA -ohjelmissa.

Hyödyt

CEFA-koulutus antaa kattavan ja laaja-alaisen osaamisen tehdä vaativaa analyysityötä. Koulutus tarjoaa uusia teoriaa ja käytäntöä yhdistäviä työkaluja rahoitusalalle ja auttaa varmistamaan työn laatutason tulevaisuudessakin.

Saat kokonaisvaltaisen kuvan rahoitusalan riippuvuuksista ja suhteista
Laajennat, syvennät ja uudistat ammatillista osaamistasi
Ansaitset oikeuden käyttää arvostettua ja tunnettua CEFA-nimikettä
Verkostoidut, sparraat ja jaat kokemuksia kokeneiden finanssialan asiantuntijakollegoiden kanssa

Kenelle?

CEFA-koulutus on tarkoitettu sijoitus- ja rahoitusalan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää, täydentää tai ylläpitää analyysiosaamistaan.

Tyypillisesti koulutukseen osallistuvat henkilöt työskentelevät arvopaperien ja yritysten analysoinnin, salkunhoidon, arvopaperikaupan, varainhoidon, yritysrahoituksen, riskienhallinnan, taloushallinnon, aktuaaritoimintojen, juridiikan, sijoituksen/rahoituksen järjestelmäkehityksen tai sijoittajaviestinnän tehtävissä.

Sisältö ja aikataulu

CEFA-ohjelma koostuu neljästä moduulista, joissa on yhteensä yhdeksän lähiopetuspäivää. Moduulit on rakennettu EFFAS:n vaatimusten mukaisesti. Kolme ensimmäistä moduulia sisältää ennakkomateriaaleja, kolme koulutuspäivää sekä itsenäistä opiskelua. Viimeinen, neljäs moduuli toteutetaan kokonaan itseopiskeluna.

CEFA -ohjelman suorittamisesta saa 13,5 ECTS-opintopistettä, jotka voi hyödyntää Aalto Executive MBA- ja Aalto MBA -ohjelmissa.

Katso tarkempi sisältö ja aikataulu englanninkieliseltä sivulta.

Ohjelman rakenne

Lähiopetukseen valmistautuminen

Itsenäistä valmistautumista sekä ennakkomateriaaleihin tutustumista

Kolmepäiväinen lähiopetusmoduuli

Intensiivistä lähiopetusta Aalto EE:n ja Aalto yliopiston professorien johdolla

Tenttiin valmistautuminen

Neljä viikkoa itsenäistä valmistautumista ja opiskelua tenttiin

Koulutusjaksot

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös näihin ohjelmiin