Asiakkaamme

Asiakkaamme

"CEFA-tutkinnosta on hyötyä niin minulle kuin työnantajallenikin: Pystyn toimimaan asiakasrajapinnassa tehokkaammin ja luomaan entistä enemmän asiakashyötyä.”

Jarkko Pesola
Senior Asset Manager, OP Uusimaa

Senior Asset Manager Jarkko Pesola on työskennellyt Uudenmaan Osuuspankissa yli kymmenen vuotta. Pesola vastaa työkseen asiakkaidensa sijoituksista ja varainhoidosta. 

”Suurin osa asiakkaistani on perheyrityksiä. Perheyrityksen pankkiirin rooli on luottamuksellinen tehtävä. Työssäni asiakastyytyväisyys on vahvasti kytköksissä asiantuntemukseen – ja tyytyväiset asiakkaat ovat liiketoimintamme perusta”, Pesola tähdentää.

Pesola osallistui vuonna 2020 Aalto EE:n ja Suomen Sijoitusanalyytikot ry:n yhteistyössä järjestämään Certified European Financial Analyst (CEFA) -koulutukseen. 

”Rahoitusalalla – varsinkin varainhoidossa – CEFA-tutkinto on hyvin arvostettu meriitti. Koulutukseen osallistuminen oli ollut mielessäni jo jonkin aikaa”, hän taustoittaa. 

Minulla oli selkeä kuva siitä, mihin olin ryhtymässä. Luvassa oli kovatasoinen, varsin teoreettinen koulutus, johon olin valmis panostamaan tosissani."

”Olen peruskoulutukseltani kauppatieteiden maisteri. Monet CEFA:ssa käsiteltävät teemat olivat minulle tuttuja – mutta halusin perehtyä syvällisemmin niiden teoriataustaan. Olin hyvin motivoitunut oppimaan lisää”, hän jatkaa. 

Pesola sanoo tienneensä odottaa koulutusta, josta selviää kunnialla vain, jos on valmis tekemään töitä. 

”Minulla oli selkeä kuva siitä, mihin olin ryhtymässä: muutamalla kollegallani on CEFA-tutkinto ja he rohkaisivat lähtemään mukaan. Luvassa oli kovatasoinen, varsin teoreettinen koulutus, johon olin valmis panostamaan tosissani ”, hän muistelee. 

Vahvasta teoriataustasta on hyötyä töissä

Pesola kuvailee CEFA-valmennusta yllättävän antoisaksi kokemukseksi. 

”Kouluttajat olivat todella hyviä. He osasivat nostaa esille olennaisimmat ja kiinnostavimmat teemat, ja kaikki ohjelman lähipäivät olivat erinomaisia oppimiskokemuksia”, hän toteaa. 

Syvällisemmän ymmärryksen ansiosta pystyn toimimaan asiakasrajapinnassa tehokkaammin ja luomaan entistä enemmän asiakashyötyä."

”Olin todella tyytyväinen myös opiskelumateriaaliin. Oli helpompi omaksua vaativia kokonaisuuksia, kun materiaaleihin oli tiivistetty olennaiset asiat niin hyvin. Kaiken kaikkiaan koulutuksen toteutuksesta on annettava kiitettävä arvosana”, hän lisää. 

CEFA-valmennuksen sisältöä Pesola luonnehtii kattavaksi ja mielenkiintoiseksi. Erityisen kiinnostaviksi teemoiksi hän nimeää portfolioteorian, korkomarkkinat ja johdannaismarkkinat. 

”Esimerkiksi Markowitzin portfolioteoria on teema, johon törmään melkein päivittäin asiakastyössä. Sen syvällisempi osaaminen ja omaksunta oli antoisaa – ja sen käytäntöön viennistä on ehdottomasti ollut hyötyä töissä”, Pesola sanoo.

”Ylipäätään kaikista CEFA-koulutuksessa oppimistani asioista on ollut hyötyä niin minulle kuin työnantajallenikin. Koulutus syvensi ja laajensi aiempaa osaamistani. Syvällisemmän ymmärryksen ansiosta pystyn toimimaan asiakasrajapinnassa tehokkaammin ja luomaan entistä enemmän asiakashyötyä”, hän korostaa. 

Aina tentin kunnialla suoritettuaan tiesi omaksuneensa kattavan paketin arvokasta tietoa."

Syvällisempää osaamista vaativaan analyysityöhön

CEFA-ohjelmaan kuuluvia tenttejä Pesola luonnehtii näytön paikoiksi.

”Tentit olivat vaativia. Asiat olivat toki omaksuttavissa, mutta töitä joutui tekemään. Näin jälkikäteen ajateltuna vaativuus oli erinomainen asia. Aina tentin kunnialla suoritettuaan tiesi omaksuneensa kattavan paketin arvokasta tietoa”, hän huomauttaa. 

”Tenteissä mitattiin paitsi asiantuntemusta myös paineensietokykyä. Asioiden oli oltava hyvin halussa, jotta pystyi annetussa ajassa vastaamaan kysymyksiin”, hän lisää. 

Pesola kertoo suosittelevansa mielellään CEFA-koulutusta. 

”Suosittelen osallistumista. Koulutus syventää varmasti omaa osaamista vaativissa analyysitöissä. Ohjelman aikana tutustuu myös uusiin ihmisiin, mikä on aina positiivista. Osallistujia oli varsin laajalti eri puolilta liike-elämää ja kävimme mielenkiintoisia keskusteluja”, hän sanoo. 

”Koulutus vaatii vahvaa sitoutumista ja motivaatiota, mutta jos pystyy panostamaan siihen aikaa, niin kannattaa lähteä mukaan. CEFA on syystäkin niin arvostettu tutkinto. Ohjelma on erinomainen tilaisuus kehittää omaa osaamistaan”, hän toteaa. 

CEFA - Certified European Financial Analyst