Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Analytiikka ja datastrategiat

Valjasta data-analytiikka luomaan liiketoimintaa

Dataa on kaikkialla, mutta mitä liiketoiminta saa siitä irti? Datan analysointi ja hyödyntäminen eivät ole enää vain yritysjättien tai puhtaasti datan päälle rakennettujen yhtiöiden suojeltua toimintakenttää, vaan kaupalliset ja konfiguroitavat teknologiat mahdollistavat dataohjattujen liiketoimintamallien hyödyntämisen kaikille yrityksille ja organisaatioille.

Yhä useampi uusi liiketoimintamalli myös perinteisillä toimialoilla rakentuu tehokkaammalle tiedon hyödyntämiselle, ja tieto sekä sen analysointi ovat avainasemassa myös olemassa olevan toiminnan kehittämisessä. Ydinkysymys on miten olemassa olevat, yhä massiivisemmat tietomassat saadaan valjastettua hyötykäyttöön.

Analytiikka ja datastrategiat -ohjelma tarjoaa kattavan ja strategisen näkökulman moderniin analytiikkaan ja sen hyödyntämiseen. Koulutuksen jälkeen ymmärrät datastrategian merkityksen liiketoiminnalle ja miten datalla tuotetaan arvoa. Lisäät ymmärrystäsi siitä, miksi analytiikka on tärkeää, mitä erinomainen analytiikka edellyttää ja mikä on data-analytiikan rooli paremman päätöksenteon tukena. Lisäksi saat käytännön vinkkejä datan visualisointiin sekä datan laadun parantamiseen.

Lataa esiteKysy lisätietoja

Viimeisen kahden vuoden aikana ohjelman on suorittanut jo yli 100 osallistujaa. Syksyn 2021 osallistujat antoivat yleisarvosanaksi ohjelmalle 5,5/6.

Koulutuksen osallistujat nostivat tärkeimmiksi opeiksi ohjelmasta muun muassa tiedolla johtamisen, data- ja analytiikkastrategian organisoinnin, analytiikkakyvykkyyksien kehittämisen sekä visualisoinnin käytön päätöksenteossa.

Aalto EE:n henkilökunnan ohjaus ja tuki saivat syksyllä 2021 arvosanan 5,6/6,0.

"Laaja yleiskatsaus dataan ja sen luomaan arvoon globaalisti liiketoiminnassa. Hyödyllisiä caseja datan käytöstä ja eri mallinnuksista. Ammattitaitoiset luennoitsijat!"

"Ohjelman ansiosta pystymme kehittämään datastrategiaamme ja analysointia paljon kokonaisvaltaisemmin kuin aiemmin."

 

(Osallistujapalautetta ohjelmasta)

Nykyaikaisen analytiikan ja datan omaksuminen osaksi jokapäiväistä työtä on keskeinen askel kohti tiedolla johtamisen yrityskulttuuria.

Perinteisesti organisaatiot ovat tottuneet tarkastelemaan oman liiketoimintansa tuottamaa dataa. Tulevaisuuden organisaatio ei kuitenkaan rajoita tiedonjanoaan ainoastaan omien järjestelmien keräämään dataan, vaan katsoo ympäröivää ekosysteemiä laajemmin. Datan mahdollisuuksia on syytä arvioida kumppaniverkoston kanssa, tunnistaen synergioita, datan vaihdon mahdollisuuksia tai jopa uuden liiketoiminnan perustamisen potentiaalia datavarantojen yhdistämisen myötä."

TkT Kari Hiekkanen
Research Fellow, Aalto-yliopisto

Hyödyt

Ohjelman jälkeen osaat rakentaa ja organisoida sekä tunnistat organisaatiosi analytiikkakyvykkyyden kypsyystason. Ymmärrät, mitä liiketoimintajohto saa vaatia liiketoimintatiedolta sekä tunnistat datavetoisen liiketoimintaympäristön ja analytiikkakulttuurin rakentumisen edellytykset ja vaatimukset.

Tunnet analytiikkaan liittyvät keskeiset käsitteet ja menetelmät
Tiedät miten ratkoa analytiikkaan liittyviä haasteita
Ymmärrät datan visualisoinnin merkityksen ja tunnet alan työkaluja

”Big Data itsessään on arvotonta. Siitä tulee arvokasta vasta yhdistettynä sellaisiin johtamis-, insinööri- ja analytiikan taitoihin, joilla analysoinnissa ja arvokkaiden tulosten ymmärtämisessä tarvittavat algoritmit ja koeasetelmat luodaan. Asia valkenee, kun vertaa datan ja datan prosessoimiseksi tarvittavan osaamisen kustannuksia. Monet tilanteet, joissa data on edullista suhteessa hintaan, jonka yritys maksaa pitääkseen tiedon prosessointiin tarvittavat lahjakkuudet talossa, todistavat, että tiedonkäsittelytaidot ovat dataa paljon tärkeämpiä yrityksen arvonluonnille.”

Käännetty vapaasti: Lambrecht, A. & Tucker, C. The 4 Mistakes Most Managers Make with Analytics. Harvard Business Review 12.7.2016 (31.8.2016)

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joiden fokuksessa on enemmän liiketoiminnan kehittäminen kuin itse teknologia.

Ohjelma sopii muun muassa liiketoimintajohtajille, liiketoiminnan kehitysjohtajille, digijohtajille, strategiajohtajille, talousjohtajille, tietohallintojohtajille.

Sisältö ja aikataulu

Analytiikka ja datastrategiat -ohjelma käsittelee datan ja analytiikan merkitystä liiketoiminnassa, tiedolla johtamista ja strategiaa sekä tiedon visualisoimista. Lisäksi analytiikan tekemiseen perehdytään käytännöllisten esimerkkien kautta.

Ohjelman kesto on kolme päivää. Opiskelu koostuu opetuspäivistä, ajankohtaisista dataan sekä analytiikkaan kytkeytyvistä artikkeleista ja vuorovaikutuksesta ryhmässä. Lisäksi tulet suorittamaan "Essentials of Data and Analytics" -verkkokurssin.

Koulutusjaksot

Luettavaa aiheesta

Kouluttajat

Kari Hiekkanen

Kari Hiekkanen on Research Fellow Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksella vastuualueinaan tietotekniikan strateginen johtaminen, johtamisjärjestelmät ja kokonaisarkkitehtuurit.

Hänellä on lähes 20 vuoden käytännön kokemus IT-alan johtotehtävistä tuote- ja teknologiakehityksessä sekä konsultoinnissa eri yrityksissä.

Kari Hiekkanen väitteli tekniikan tohtoriksi kesällä 2016 aiheenaan tietohallinnon johtamismallien vaikutus tietotekniikan arvontuottoon.

Eeva Vilkkumaa

Eeva Vilkkumaa on apulaisprofessori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tieto- ja palvelujohtamisen laitoksella.

Vilkkumaa on tutkimuksissaan keskittynyt matemaattisten mallien kehittämiseen yritysten ja julkishallinnon päätöksenteon ja resurssien allokoinnin tueksi. Erityisesti hän tarkastelee epävarmuuksien mallintamista, ryhmäpäätöksentekoa sekä monivaiheisia päätösprosesseja.

Eeva Vilkkumaa valmistui diplomi-insinööriksi vuonna 2008 ja väitteli tekniikan tohtoriksi Aalto-yliopistosta vuonna 2014.

Tomi Kauppinen

Tomi Kauppinen, Head of Aalto Online Learning, toimii Aalto-yliopistossa erityisalanaan verkko-oppiminen ja siihen liittyvän visuaalisen median tuotanto, tutkimus ja design.

Tomi on mediatekniikan dosentti (2014) sekä filosofian tohtori (2010) ja on opettanut informaation visualisointia Aalto-yliopistossa ja Saksassa Bremenin ja Münsterin yliopistoissa. Hänellä on kokemusta myös start-up maailmasta, joka heijastuu hänen opetukseen yrittäjähenkisyytenä, ketteryytenä ja luovuutena.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös muihin koulutuksiimme