Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Analytiikka ja datastrategiat

Tehosta liiketoimintaa ja päätöksentekoa datan ja analytiikan avulla

Dataa on kaikkialla, mutta mitä liiketoiminta saa siitä irti? Yhä useampi liiketoimintamalli rakentuu tehokkaammalle datan hyödyntämiselle. Lisäksi datan analysointi on avainasemassa toiminnan kehittämisessä ja kilpailuedun luomisessa. Datalähtöinen kehitys ja analytiikan hyödyntäminen haastavat kuitenkin yrityksiä uudistamaan kyvykkyyksiä sekä pohtimaan datastrategiaansa.

Analytiikka ja datastrategiat -ohjelma tarjoaa liiketoiminnan kehittäjille ja johtajille strategisen, mutta käytännönläheisen näkökulman moderniin analytiikkaan ja sen hyödyntämiseen. Koulutuksen jälkeen ymmärrät datastrategian merkityksen liiketoiminnalle ja miten datalla tuotetaan arvoa. Lisäksi lisäät ymmärrystäsi siitä, miksi analytiikka on tärkeää, mitä erinomainen analytiikka edellyttää ja mikä on data-analytiikan rooli paremman päätöksenteon tukena. Saat myös käytännön vinkkejä eri analytiikkamallien ja -työkalujen käyttöön, datan laadun parantamiseen sekä datan visualisointiin.

Ohjelman keskeisiä aiheita ovat datan lähteet, datan laatu, kuvaava, diagnostinen, ennustava ja ohjaava analytiikka, data governance, data ja etiikka sekä tiedon visualisointi.

Lataa esiteKysy lisätietoja

Hinta:

Viime vuosien aikana ohjelman on suorittanut jo yli 150 osallistujaa. Osallistujat ovat antaneet ohjelmalle erinomaista palautetta.

Koulutuksen osallistujat nostivat tärkeimmiksi opeiksi ohjelmasta muun muassa tiedolla johtamisen, data- ja analytiikkastrategian organisoinnin, analytiikkakyvykkyyksien kehittämisen sekä visualisoinnin käytön päätöksenteossa.

Aalto EE:n henkilökunnan ohjaus ja tuki saivat syksyllä 2022 arvosanan 5,9/6,0.

"Laaja yleiskatsaus dataan ja sen luomaan arvoon globaalisti liiketoiminnassa. Hyödyllisiä caseja datan käytöstä ja eri mallinnuksista. Ammattitaitoiset luennoitsijat!"

"Ohjelman ansiosta pystymme kehittämään datastrategiaamme ja analysointia paljon kokonaisvaltaisemmin kuin aiemmin."

 

(Osallistujapalautetta ohjelmasta)

Nykyaikaisen analytiikan ja datan omaksuminen osaksi jokapäiväistä työtä on keskeinen askel kohti tiedolla johtamisen yrityskulttuuria.

Perinteisesti organisaatiot ovat tottuneet tarkastelemaan oman liiketoimintansa tuottamaa dataa. Tulevaisuuden organisaatio ei kuitenkaan rajoita tiedonjanoaan ainoastaan omien järjestelmien keräämään dataan, vaan katsoo ympäröivää ekosysteemiä laajemmin. Datan mahdollisuuksia on syytä arvioida kumppaniverkoston kanssa, tunnistaen synergioita, datan vaihdon mahdollisuuksia tai jopa uuden liiketoiminnan perustamisen potentiaalia datavarantojen yhdistämisen myötä."

TkT Kari Hiekkanen
Research Fellow, Aalto-yliopisto

Hyödyt

Ohjelman jälkeen tunnistat organisaatiosi analytiikkakyvykkyyden kypsyystason ja osaat kehittää sitä. Ymmärrät myös, mitä liiketoimintajohto saa vaatia liiketoimintatiedolta. Lisäksi ymmärrät datavetoisen liiketoimintaympäristön ja analytiikkakulttuurin rakentumisen edellytykset ja vaatimukset.

Tunnet analytiikkaan liittyvät keskeiset käsitteet ja menetelmät
Oivallat datan roolin päätöksenteossa sekä opit laadukkaan analytiikan tarjoamat mahdollisuudet
Ymmärrät tiedon visualisoinnin merkityksen päätöksenteolle

”Big Data itsessään on arvotonta. Siitä tulee arvokasta vasta yhdistettynä sellaisiin johtamis-, insinööri- ja analytiikan taitoihin, joilla analysoinnissa ja arvokkaiden tulosten ymmärtämisessä tarvittavat algoritmit ja koeasetelmat luodaan. Asia valkenee, kun vertaa datan ja datan prosessoimiseksi tarvittavan osaamisen kustannuksia. Monet tilanteet, joissa data on edullista suhteessa hintaan, jonka yritys maksaa pitääkseen tiedon prosessointiin tarvittavat lahjakkuudet talossa, todistavat, että tiedonkäsittelytaidot ovat dataa paljon tärkeämpiä yrityksen arvonluonnille.”

Käännetty vapaasti: Lambrecht, A. & Tucker, C. The 4 Mistakes Most Managers Make with Analytics. Harvard Business Review 12.7.2016 (31.8.2016)

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joiden fokuksessa on enemmän liiketoiminnan kehittäminen kuin itse teknologia.

Ohjelma sopii muun muassa liiketoimintajohtajille, liiketoiminnan kehitysjohtajille, digijohtajille, strategiajohtajille, talousjohtajille, tietohallintojohtajille.

Sisältö ja aikataulu

Analytiikka ja datastrategiat -ohjelma käsittelee datan ja analytiikan merkitystä liiketoiminnassa, tiedolla johtamista ja strategiaa sekä tiedon visualisoimista. Lisäksi analytiikan käyttökohteisiin syvennytään monipuolisten liiketoiminnan esimerkkien kautta.

Ohjelman kesto on kolme päivää. Opiskelu koostuu opetuspäivistä, ajankohtaisista dataan sekä analytiikkaan kytkeytyvistä artikkeleista ja vuorovaikutuksesta ryhmässä. Lisäksi tulet suorittamaan "Essentials of Data and Analytics" -verkkokurssin.

Koulutusjaksot

Luettavaa aiheesta

Kouluttajat

Kari Hiekkanen

TkT Kari Hiekkanen   on vieraileva tutkija Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksella erityisalueenaan tietotekniikan strateginen johtaminen, johtamisjärjestelmät ja kokonaisarkkitehtuurit.  

Lisäksi Hiekkanen työskentelee yliopettajana Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa tietohallinnon johtamisen sekä digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen ylemmän Master -tutkinto-opetuksen parissa.

Hänellä on lähes 20 vuoden käytännön kokemus IT-alan johtotehtävistä tuote- ja teknologiakehityksessä sekä konsultoinnissa eri yrityksissä. 

Hiekkanen väitteli tekniikan tohtoriksi kesällä 2016 aiheenaan tietohallinnon johtamismallien vaikutus tietotekniikan arvontuottoon.

Eeva Vilkkumaa

Eeva Vilkkumaa toimii apulaisprofessorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa hän opettaa liiketoiminnan analytiikkaan ja behavioristiseen päätösteoriaan liittyviä kursseja.

Vilkkumaa kehittää tutkimuksessaan matemaattisia malleja yritysten ja julkisorganisaatioiden päätöksenteon tueksi. Hänen keskeisiä osaamisalueitaan ovat portfoliopäätösanalyysi, monitavoiteoptimointi, epävarmuuksien mallinnus ja ryhmäpäätösprosessien fasilitointi. Viimeaikaisia sovelluskohteita ovat muun muassa skenaariopohjainen strategiatyö sekä terveydenhuollon resurssien kustannusvaikuttavat allokointi.

Vilkkumaa on perustajaosakas Swanlake Strategy Oy:ssä, joka tarjoaa konsultointipalveluilta yhdistäen asiakasymmärryksen, matemaattisen mallinnuksen ja strategiaosaamisen. Vilkkumaa on myös osakkaana Decision & Action Oy:ssä, joka on erikoistunut räätälöityyn päätöksenteon tukeen matemaattisia menetelmiä hyödyntäen.

Eeva Vilkkumaa on väitellyt tekniikan tohtoriksi vuonna 2014 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta, matematiikan ja systeemianalyysin laitokselta.

Tomi Kauppinen

Tomi Kauppinen, Head of Aalto Online Learning, toimii Aalto-yliopistossa erityisalanaan verkko-oppiminen ja siihen liittyvän visuaalisen median tuotanto, tutkimus ja design.

Tomi on mediatekniikan dosentti (2014) sekä filosofian tohtori (2010) ja on opettanut informaation visualisointia Aalto-yliopistossa ja Saksassa Bremenin ja Münsterin yliopistoissa. Hänellä on kokemusta myös start-up maailmasta, joka heijastuu hänen opetukseen yrittäjähenkisyytenä, ketteryytenä ja luovuutena.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös näihin ohjelmiin