Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Riskienhallinta ja compliance finanssialalla

Kehity asiantuntijana ja vahvista organisaatiosi kokonaisvaltaista riskienhallintaa

Riskienhallinnan sekä compliancen asiantuntijoiden ja johtajien on tärkeää tarkastella ja ymmärtää monipuolisesti finanssialan muuttuvaa toimintaympäristöä, uusia nousevia uhkia ja riskejä, sekä lainsäädännön ja sen muutosten vaikutusta liiketoimintaan.

Riskienhallinta ja compliance finanssialalla -valmennusohjelma vahvistaa riskienhallinnan ja compliancen asiantuntijuuden kehittymistä. Valmennusohjelma opastaa syvemmälle compliancen ja riskienhallinnan tavoitteisiin, toteuttamiseen sekä toiminnan arvioimiseen ja kehittämiseen.  Ohjelman yhtenä tavoitteena on kokonaisvaltaisen riskienhallinnan kulttuurin vahvistaminen finanssialan organisaatioissa.

Valmennusohjelman aluksi voit kerrata compliancen ja riskienhallinnan perusteita ennen sukeltamista syvemmälle teemoihin.  Ohjelman aikana perehdyt eettiseen ja vastuulliseen toimintaan finanssialalla, ja pohdit compliancen ja riskienhallinnan sekä niiden kulttuurin kehittämisen käytäntöjä. Ohjelma tarjoaa myös katsauksen geopoliittisiin riskeihin, kyberturvallisuustilanteeseen ja nouseviin hybridiuhkiin, sekä tietoa uhkiin varautumisesta finanssialalla.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Kouluttajina toimivat alan parhaat asiantuntijat.

Kehityt riskienhallinnan ja compliance-toiminnan asiantuntijana.

Opit riskienhallinnan kulttuurin merkityksestä yritykselle.

”Todella hyvä koulutusohjelma. Antoi näkemystä asioihin, joihin en edes tiennyt tarvitsevani näkemystä. Olen todella tyytyväinen myös aikatauluihin ja erityisesti ohjelman rakenteeseen.”

”Kaiken kaikkiaan mallikas koulutus ja kokonaisuus antaa erinomaiset eväät työhön näiden asioiden kanssa.”

 

(Osallistujapalautetta ohjelmasta)

Hyödyt

Riskienhallinta ja compliance finanssialalla -valmennusohjelma syventää osaamistasi riskienhallinnan ja compliancen muuttuvassa tehtäväkentässä. Vahvistat osaamistasi compliancen ja riskienhallinnan rakentamisesta ja kehittämisestä, eettisen ja vastuullisen toiminnan periaatteista sekä organisaation kulttuurin merkityksestä.

Vahvistat osaamistasi compliancen ja riskienhallinnan asiantuntijana
Saat välineitä kokonaisvaltaisen riskienhallinnan kulttuurin kehittämiseen
Kehityt eettisen ja vastuullisen toiminnan osaajana finanssialalla

Kenelle?

Ohjelma on suunniteltu riskienhallinnan, compliancen, sisäisen valvonnan ja tarkastuksen tehtävissä toimiville sekä liiketoiminnan asiantuntija-, kehitys- ja johtotehtävissä työskenteleville henkilöille.

Ohjelma sopii kaikille finanssialan toimijoille. Aiempina vuosina osallistujia on ollut muun muassa vakuutusyhtiöistä, rahoituslaitoksista, sijoituspalveluyhtiöistä ja eläkesäätiöistä.

Sisältö ja aikataulu

Ohjelma koostuu verkko-opintona suoritettavasta aloitusmoduulista, lähitapaamisina toteutettavista asiantuntijaluennoista ja ryhmäkeskusteluista sekä itsenäisistä yksilötehtävistä. 

Ohjelman rakenne

Online aloitusmoduuli

Aloitusmoduulissa voit kerrata riskienhallinnan ja compliancen perusteita lähtötilanteesi mukaan.

Lähitapaamiset

Kolmen lähiopetuspäivän aikana pääset oppimaan kokeneiden kouluttajiemme johdolla sekä keskustelemaan ja verkostoitumaan ohjelman muiden osallistujien kanssa.

Kurssitehtävät

Online-oppimisympäristössä toteutettavat yksilötehtävät tukevat kehittymistäsi.

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Olli Kiuru

Olli Kiuru on osakas ja Financial Regulatory & Compliance -osaston johtaja Waselius & Wist asianajotoimistossa.

Ollilla on yli 20 vuoden kokemus alalta, ja hän on erikoistunut laajasti finanssialan sääntelyyn, complianceen, sekä rahoituksen ja hyvän hallinnon kysymyksiin kotimaisille ja kansainvälisille rahoituslaitoksille, vakuutusyhtiöille ja muille säännellyille tahoille kuten fintech-yrityksille.

Thomas Taussi

Thomas Taussi on johdon laskentatoimeen ja riskienhallintaan erikoistunut kauppatieteiden tohtori. 

Parhaillaan hän työskentelee Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun laskentatoimen laitoksella lehtorina ja tutkijana. Vuonna 2023 valmistui hänen väitöskirjansa "Beyond Formal Risk Management: Sensemaking in Riskwork". Hänen erityisen kiinnostuksen kohteensa on yritysriskien hallinta ja hallinnan ohjausjärjestelmät.

Mikko Kiviharju

Mikko Kiviharju on kyberturvallisuuden työelämäprofessori Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksella, jossa tehtävä jaettu Kotkan XAMKin kyberturvallisuuden koulutusohjelman kanssa.

Työnkuvaan kuuluu logistiikan ja operatiivisten teknologioiden sekä tekoälyn kyberturvallisuuden tutkimus ja Kaakkois-Suomen kyberturvallisuuden tutkimuksen ja toimintojen kehittäminen.

Timo O. Vuori

Professori Timo O. Vuori on strategiakonsultti ja -professori Aalto-yliopistossa.

Hänen tutkimuksensa strategisen johtamisen psykologisesta puolesta on saanut merkittävää kansainvälistä tunnustusta. Hän on opettanut ja esittänyt tutkimuksiaan maailman johtavissa yliopistoissa, kuten Harvard ja INSEAD.

Aleksi Pursiainen

Aleksi Pursiainen on kansainvälisen kaupan sääntelyyn erikoistunut lakimies ja Suomen johtavan trade compliance -konsultointitoimiston Solid Plan Consulting Oy:n perustaja.

Pursiainen on aiemmin toiminut muun muassa Nokia-konsernin lakiasioiden Head of Trade Compliance –tehtävässä ja ulkoministeriön oikeuspalvelun pakotetoiminnon päällikkönä.

Niko Saxholmon

Niko Saxholmon aiemmin toiminut 12 vuotta poliisin eri tehtävissä, jonka jälkeen 10 vuotta pankkien turvallisuustehtävissä, joista viimeksi viimeisenä Handelsbankenin Suomen turvallisuusjohtajana.

Finanssiala RY:ssä hän on toiminut varautumisesta ja rikostorjunnasta vastaavana johtajana vuodesta 2020. Huoltovarmuusorganisaatiossa Niko toimi rahoitussektorin pankki- ja vakuutuspoolien poolisihteerinä vuodet 2020 - 2022 ja on edelleen Rahoitusalan poolin jäsen.

Niina Ratsula

Niina Ratsula on Code of Conduct Companyn perustaja, joka ennen yrittäjäpolkuaan työskenteli yli vuosikymmenen kansainvälisissä pörssiyrityksissä ethics & compliance -ohjelmien ja hyvän hallinnon kehittämisen parissa.

Niina väitteli vuonna 2020 kauppatieteiden tohtoriksi keskeisenä väitteenä ajatus, että yrityskulttuurilla on ratkaiseva merkitys yrityksen compliance-ohjelman onnistumisessa. Niina on myös toinen Nordic Business Ethics Initiative -aloitteen perustajista ja Moraalit(on) podcastin juontaja. 

Petri Suni

Petri Suni on finanssialan konsultti, taustaltaan usean vakuutusyrityksen toimitusjohtaja sekä hallitusten ja advisory boardien jäsen.

Hän on erikoistunut vakuuttamisen johdon konsultointiin ja toiminnan kehittämiseen, vakuuttamisen ryhmäratkaisuihin, complianceen ja riskienhallintaan sekä taiteen ja kansainvälisen vakuuttamisen erityiskysymyksiin.

Anna Eskelin

Anna Eskelin toimii Head of Conduct, Advisory and Product Compliance johtajana Nordeassa.

Sitä ennen hänellä on ollut mittava ura finanssialan compliance-toimintojen johtotehtävissä.

Kustannukset ja ilmoittautuminen