Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Rahoitusasiantuntijan osaamiskoe

Rahoitusalalla toimivilla henkilöillä tulee olla lainsäädännön vaatimusten mukaan riittävä tietämys muun muassa taloudesta, rahoituksesta, luotonannosta ja sen lisäpalveluista, vakuudeksi annettavan muun omaisuuden arvon määrittämisestä ja luottokelpoisuuden arvioinnista.

Pätevyys ja tietämys on myös osoitettava soveltuvalla tutkinnolla, oppiarvolla, koulutuksella tai osaamiskokeella ja mahdollisella työkokemuksella vastaavanlaatuisissa tehtävissä, ja se on pidettävä ajan tasalla. (Valtioneuvoston asetus luotonantajien ja luotonvälittäjien ammatillisista vaatimuksista asunto-omaisuuteen liittyvissä kuluttajaluotoissa 2016/1031).

Rahoitusasiantuntijan osaamiskoe on Aalto EE:n järjestämä ja Finva Finanssikoulutuksen tuoteportfolioon kuuluva pankkien sekä muiden finanssialalla ja alan ulkopuolella rahoitustehtävissä toimivien asiantuntijoiden osaamisen todentaja. Osaamiskokeen läpäisemällä suorittaja osoittaa tietämyksensä keskeisistä rahoitustuotteista ja -käytännöistä sekä niihin liittyvästä sääntelystä ja markkinakäytännöistä. Osaamiskoe auttaa myös yhtenäistämään rahoitusasiantuntijoiden osaamistasoa Suomessa. 

Osaamiskokeen ja valmennusmateriaalin viimeisin päivitysajankohta lukee Rahoitusasiantuntijan osaamiskokeen perusteet, sisältö ja osaamisvaatimukset -asiakirjassa.

Lataa esite

Info

Rahoitusasiantuntijan osaamiskoe

Hinta:

Kenelle?

Rahoitusasiantuntijan osaamiskoe on tarkoitettu pankeissa sekä finanssialalla ja alan ulkopuolella kuluttajarahoitustehtävissä toimiville asiantuntijoille, asuntolainaneuvottelijoille sekä muissa vaativissa henkilöasiakkaiden luotonannon tai rahoittamisen tehtävissä toimiville henkilöille. Osaamiskoe sopii myös henkilöille, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja siirtyä vaativampiin kuluttajarahoituksen tehtäviin. 

Osaamiskokeen sisältö on suunnattu ensisijaisesti asiantuntijatason tehtävissä toimiville henkilöille. Osaamiskokeen soveltuvuutta arvioidessa keskeistä on arvioida suorittajan työtehtävien sisältöä.

Mikäli työskentelet yleistason henkilöasiakkaiden neuvonnan parissa ja tarvitset työssäsi kuluttajarahoituksen peruskäsitteiden ja prosessin ymmärrystä, tutustu Finva Finanssikoulutuksen Asuntoluottodirektiivin vaateet: verkkokurssit ja osaamisen todentaminen -kokonaisuuteen.

Osaamiskokeen sisältö

  1. Kuluttajarahoituksen peruskäsitteet, rahoitusmarkkinat, riskienhallinta ja sääntely – 20 kysymystä
  2. Luottojen markkinointi, luottokelpoisuuden arviointi ja luottopäätös – 20 kysymystä
  3. Luotto ja vakuudet – 25 kysymystä
  4. Luottosopimuksen aikaiset muutokset – 20 kysymystä
  5. Rahoitusasiantuntija käytännön tilanteissa – 15 kysymystä

Kysymysten painoarvo osa-alueissa 1–4 on yksi (1) piste ja osa-alueella 5 kaksi (2) pistettä. Osaamiskokeen kokonaispistemäärä on 115. Osaamiskokeen läpäisemiseksi vaaditaan 80 % oikeita vastauksia eli 92 pistettä. Osaamiskoe arvostellaan asteikolla hyväksytty – hylätty.

Rahoitusasiantuntijan osaamiskokeessa on 100 kysymystä ja se koostuu viidestä aihealueesta. Kysymysten tyyli vaihtelee ja mukana on muun muassa oikein–väärin-väittämiä, monivalintakysymyksiä sekä kyllä–ei-väitteitä. Myös vastausvaihtoehtojen määrä voi vaihdella. Vain oikeat vastaukset lasketaan.

Kysymysten painoarvo on aihealueissa 1-4 yksi, eli jokaisesta oikein vastatusta kysymyksestä saa yhden pisteen. Aihealueen 5 painoarvo on 2, eli jokaisesta oikein vastatusta kysymyksestä saa kaksi pistettä. Mikäli kysymyksessä on useampi oikea vaihtoehto, kaikki oikeat vaihtoehdot tulee olla valittuna saadakseen pisteen kysymyksestä. Osaamiskokeen kokonaispistemäärä on 115.

Tenttiaikaa on 90 minuuttia ja kaikkiin kysymyksiin on vastattava. Osaamiskokeen kaikki aihealueet suoritetaan samanaikaisesti. Osaamiskokeen suorittamisen voi aloittaa vain kerran.

Koulutusjaksot

Osaamisvaatimukset

Rahoitusasiantuntijan osaamiskokeessa vaadittava osaamisen keskeinen sisältö määritellään aihealueittain alla olevassa dokumentissa. Osaamiskokeessa mitataan, ja siten suorittajalta edellytetään, keskeisten käsitteiden ja määritelmien muistamista, asioiden ja teemojen syyseuraussuhteiden ymmärtämistä sekä kykyä soveltaa tietoa käytännöntapauksiin ja ongelmiin.

Rahoitusasiantuntijan osaamiskokeen perusteet, sisältö ja osaamisvaatimukset (PDF)

Financial Specialist Competence Test, Content, and Requirements (PDF)

Toimintaohjeet

1. Osta osaamiskoe verkkokaupasta

Osaamiskoe ostetaan verkkopankkitunnuksilla tai maksukortilla. Sen voi ostaa itse tai organisaatio voi hankkia oikeuden työntekijälle/työntekijöillensä. Tutustu huolella saamiisi ohjeisiin ja kirjaudu sähköiseen ALEX-oppimisympäristöön.

2. Käytä valmennusmateriaalia osaamiskokeeseen valmistautumiseen

Valmistaudu halutessasi osaamiskokeeseen itsenäisesti sähköisen valmennusmateriaalin avulla.

3. Suorita osaamiskoe

Kun olet valmis suorittamaan osaamiskokeen, aloita koe digitaalisessa oppimisympäristössä.

Säännöt ja ohjeet


 

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Info