Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Tehokas hallitustyö finanssialalla

Kehity finanssialan hallituksen jäsenenä ja johda riskien hallintaa voimakkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä

Finanssialan yhtiön hallituksen erityisenä tehtävänä on seurata ja arvioida yhtiön sisäisen valvonnan, tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta. Hallituksen tulee myös kyetä hyödyntämään yhtiön riippumattomien valvontatoimintojen työtä mahdollisimman tehokkaasti. Menestyminen tässä vastuullisessa ja tärkeässä tehtävässä edellyttää erityistä, yhä monipuolisempaa ja jatkuvasti muuttuvaa osaamista.

Hallituksen jäsenille suunnattu koulutusohjelmamme kehittää osallistujan valmiuksia toimia finanssiyhtiön hallituksessa riskien hallinnan johtamisen näkökulmasta. Koulutuksen aikana perehdyt finanssialan hyvän hallinnon vaatimusten erityispiirteisiin ja toimialan valvontaan. Koulutus tarjoaa työvälineitä riippumattomien valvontatoimintojen ja hallituksen toiminnan, sekä näiden yhteistyön arvioimiseen ja kehittämiseen. Ohjelmasta saat eväät haastaa ja kehittää organisaation riskienhallinnan kokonaisuutta.

Digitaaliset palvelut ja niihin kohdistuvat kyberriskit ovat riskienhallinnan kannalta yhä tärkeämpiä aihepiirejä, joista myös hallituksen jäsenen on syytä olla perillä. Geopoliittiset riskit ovat tulleet yhä lähemmäksi hallitustyön arkipäivää, samoin kuin asiakkaan tuntemisen ja terrorismin estämisen teemat. Vastuullista finanssialaa koskettavat ESG-riskit ja raportointivaatimukset. Ne ovat erityistä osaamisaluettaan, joiden tuntemusta hallitusvastuu edellyttää. Sisäisen likviditeetin riittävyys, sekä riski- ja vakavaraisuusarviot arviointimenettelyineen haastavat finanssiyhtiöiden hallitusten osaamista. 

Lataa esiteOta yhteyttä

Kehität valmiuksiasi toimia finanssialan yrityksen hallituksen uutena jäsenenä tai päivität osaamistasi vastaamaan hallitustyön uusimpia vaatimuksia.

Pääset kuulemaan ja keskustelemaan kouluttajiemme kanssa, jotka ovat alansa kirkkainta kärkeä.

Saat erinomaisen tilaisuuden verkostoitua.

Hyödyt

Koulutuksen avulla kehität valmiuksiasi toimia finanssialan yhtiön hallituksessa erityisesti riskienhallinnan näkökulmasta. Tunnet hallituksen jäsenen vastuut ja velvollisuudet, ja saat käytännön työkaluja hallitustyössä menestymiseen. Saat kokonaiskuvan finanssialan riskienhallinnan kokonaisuudesta ja alan erityispiirteistä, ja saat eväät arvioida ja kehittää yhtiön riskienhallintaa viimeisimpään tietoon perustuen.

Kenelle?

Ohjelma on suunniteltu henkilöille, jotka toimivat finanssiyhtiöiden hallituksissa, tai jotka ovat urallaan suuntaamassa hallitusvastuuseen. Ohjelma sopii myös henkilöille, jotka haluavat perehtyä aihepiirin teemoihin esimerkiksi riskienhallintatoiminnon, sisäisen tarkastuksen, compliance-toiminnon tai valvonnan näkökulmasta.

Sisältö ja aikataulu

Ohjelma koostuu vuorovaikutteisista luennoista, tapaustyöskentelystä ja kokeneiden valmentajien fasilitoimista keskusteluista. Koulutuspäivät tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden keskusteluun ja verkostoitumiseen muiden osallistujien ja kouluttajien kanssa.

Opintokokonaisuudet

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös muihin valmennuksiimme