Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Talous haltuun virtuaalisesti -verkkokurssi

Taloushallinnon perusteet

Mitä tuloslaskelma ja tase kertovat? Mitkä ovat tärkeimmät tunnusluvut tilinpäätöksen analysoinnissa? Kuinka arvioin investointien kannattavuutta? Entä mitkä ovat kirjanpidon tai budjetoinnin pääperiaatteet? Kuinka hyödynnän laskentatoimea liiketoiminnan strategisen ohjauksen tukena?

Talous haltuun virtuaalisesti -verkkokurssi esittelee kattavat talouden perustiedot sekä rahoittajien että johdon laskentatoimen alueelta. Saat kaiken oleellisen tiedon, mitä jokaisen esimiehen ja asiantuntijan tulee tietää yritystaloudesta.

Kurssi sisältää 19 videoitua luentoa kestoiltaan noin 10 minuuttia. Mukana on myös tehtäviä, joiden avulla voi tarkistaa oman oppimisesi kussakin aihealueessa.

Kurssi sopii erinomaisesti myös ennakkomateriaaliksi Aalto EE:n valmennusohjelmiin. Voit kätevästi kerrata taloushallinnon perusasiat ennen lähiopetusjaksoa, jolloin lähiopetuspäivinä voit syventyä oman toimialasi ja yrityksesi erityiskysymyksiin.

Kurssi on saatavilla sekä suomen- että englanninkielisenä.

Lue lisää englanninkielisestä verkkokurssista

Lataa infokorttiKysy lisätietoja

Kurssin suorittamisen jälkeen sinulle myönnetään 0,5 ECTS-opintopisteen arvoinen Aalto EE:n Talous haltuun virtuaalisesti -sertifikaatti.

Aloitus

Milloin vain

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

"Selkeä ja helppokäyttöinen kurssi. Napakasti etenevä opetus, joka oli kuitenkin mahdollista aikatauluttaa oman tarpeen mukaan.”

"Mahtava kokonaisuus ja hyvin esitetty! Esiintyjällä oli erinomainen ulosanti ja taito asioiden yksinkertaiseen esittämiseen."

"Odotukset jopa ylittävä kokonaisuus. Pidän haasteista ja uuden oppimisesta, joten odotuksen täyttyivät hyvin.”

(Opiskelijapalautetta verkkokurssista)

Saat kattavan ymmärryksen laskentatoimen keskeisistä näkökulmista ja käsitteistä

Harjoituksia, joilla voit testata oppimaasi kussakin aihepiirissä

Jo yli 2500 osallistujaa on kehittänyt osaamistaan Talous haltuun virtuaalisesti -verkkokurssilla

Tutustu verkkokurssiin – katso video:

Hyödyt

Talous haltuun virtuaalisesti on joustava tapa vahvistaa esimiesten ja asiantuntijoiden talouden osaamista. Sinä päätät verkko-opintojesi aikataulun ja etenemistahdin. Kurssi auttaa myös rakentamaan yhtenäisen osaamistason valituille tiimeille, ryhmille tai osastoille.

Lisäät osaamistasi ja helpotat työtäsi. Vahvistat luottamustasi omaan yritystalouden tuntemukseesi
Saat kattavat perustiedot, hallitset keskeiset termit ja opit tulkitsemaan talouden keskeisiä tunnuslukuja

Kenelle?

Uusille oppijoille
Erityisesti tulosvastuullisissa tehtävissä työskenteleville esimiehille ja asiantuntijoille, jotka haluavat oppia perusasiat yritystaloudesta ja tulkitsemaan talouden tunnuslukuja.

Kertausta kaipaaville
Kurssi sopii kaikille, jotka kaipaavat kertausta ja harjoitusta laskentatoimen peruskäsitteistä ja niiden tyypillisistä käyttöyhteyksistä. Se toimii myös hyvänä ennakkoharjoituksena ennen Aalto EE:n talouden valmennusohjelmia.

Sisältö ja aikataulu

Laskentatoimea pidetään bisneksen kielenä. Menestyksekäs toimiminen organisaatioiden johto- ja asiantuntijatehtävissä edellyttää, että ymmärtää ja kykenee puhumaan tätä kieltä. Verkkokurssilla käydään läpi keskeisimmät laskentatoimen osa-alueet ja käsitteet. Kurssi luo perusymmärryksen laskennan käsitteistä, menetelmistä ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista.

Verkkokurssilla käydään läpi mm.

  • Mitä tuloslaskelmasta, taseesta ja kassavirtalaskelmasta voidaan lukea
  • Miten yrityksen taloudellista tilaa voidaan analysoida erilaisten tunnuslukujen avulla
  • Miten tuotteiden, palvelujen ja asiakkaiden kannattavuutta voidaan arvioida
  • Miten organisaation suoritusta voidaan mitata
  • Miten taloudellista suunnittelua olisi järkevää tehdä
  • Miten laskennalla voidaan tukea erilaisia päätöksentekotilanteita

Kurssin kokonaiskesto on n. 12 tuntia, opiskelutahtia voit soveltaa joustavasti omaan aikatauluusi parhaiten sopivaksi. Suositeltu opiskeluaikataulu on kahdesta neljään tuntia viikossa 3-4 viikon ajan.

Rakenne

19 videoluentoa

Harjoituksia, joilla voit testata oppimaasi kussakin aihepiirissä

Kokonaisaika verkkokurssin läpikäymiseen tehtävineen n. 12 tuntia

Kouluttaja

Teemu Malmi

Teemu Malmi toimii laskentatoimen professorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Professori Malmin erityisosaamisalueita ovat johtamisjärjestelmät, strategian toimeenpano ja kannattavuuslaskenta. Hänen tutkimuksiaan on julkaistu alan kansainvälisissä lehdissä kuten Journal of Management Control, Management Accounting Research ja European Accounting review.

Malmi opettaa säännöllisesti useissa johdon koulutusohjelmissa ja on toiminut konsulttina useille eri yrityksille muun muassa seuraavilta aloilta: IT, elektroniikka, energia, rahoitus, elintarvike, terveydenhuolto, media, metalli, liikenne/kuljetus. Hänellä on myös kokemusta julkisella sektorilla työskentelystä, kuten ministeriöistä, kunnista ja sairaaloista.

Teemu Malmilla on kauppatieteiden tohtorin tutkinto Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös näihin ohjelmiin