Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Yhteiskuntavastuun mittarit ja raportointi

Yhteiskuntavastuun mittarit ja raportointi on kaksipäiväinen Vastuullisuus ja liiketoiminta -ohjelman opintojakso, joka on mahdollista suorittaa myös itsenäisenä ohjelmana.

Kun organisaation toimintaa halutaan kehittää – olipa kyse laadusta, ympäristösuorituskyvystä tai yritysturvallisuudesta – pitää toiminnan ydinprosesseille määritellä mittarit, tarkastella erilaisia syy- ja seuraussuhteita ja analysoida näitä tuloksia päätöksentekoa varten. Ympäristölaskentatoimi auttaa organisaatioita raportoimaan toimintaansa liittyvät ympäristökuormitukset sekä mahdollistaa toimintojen tarkastelun ympäristösuorituskyvyn näkökulmasta.

Yhteiskuntavastuun mittarit ja raportointi -koulutuksessa perehdyt ympäristölaskentatoimen yrityksille tarjoamiin mahdollisuuksiin ja käyt läpi yritysvastuun mittareita, raportointia ja laskentaa. Opit yritysvastuun ja sen mittareiden sekä ympäristölaskennan taustoista ja opit, kuinka ympäristölaskentaa voidaan hyödyntää raportoinnissa ja mikä merkitys ympäristö- ja yritysvastuutiedoilla on tilinpäätösraportoinnissa. Lisäksi jaksolla käsitellään yritysvastuun taloudellisia vaikutuksia, integroitua raportointia sekä yritysvastuun raportoinnin työkaluja ja GRI-ohjeistoa.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Sisältö

Koulutuksen aiheita ovat:

  • Ympäristö- ja yritysvastuutiedot tilinpäätösraportoinnissa
  • Muiden kuin taloudellisten tietojen raportointi
  • Ehdotus EU:n kestävyysraportoinnin direktiiviksi
  • Ilmastoraportointi
  • Integroitu raportointi
  • Yritysvastuuraportointi, GRI-ohjeisto
  • Yritysvastuuraportoinnin tiedonkeruu ja laadunvarmistus

Ohjelma toteutetaan hybridimuotoisena (osallistuminen koulutustiloissamme tai etänä).

Kouluttajat

Mikael Niskala

HTL Mikael Niskala toimii PwC Finlandin Partnerina ja Sustainability and ESG Services Leaderina.

Hän on ollut mukana luomassa kansainvälisiä raportointistandardeja ja niiden soveltamista yrityksissä.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös näihin ohjelmiin