Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

APV ESG -tentti

APV-sijoitustutkinnot Oy ja Aalto EE järjestävät yhteistyössä tutkintoja ja tenttejä ajantasaisen sijoituspalvelualan osaamisen ylläpitämiseksi.

Sijoituspalveluista tietoja antavien ja sijoitusneuvontaa tarjoavien ammattilaisten osaamisen ylläpito on tärkeää rahoitusmarkkinoiden muuttuessa jatkuvasti. Sijoituspalvelualan APV ESG -tentti on tarkoitettu sijoitusalan asiantuntijoille, jotka haluavat ylläpitää ja laajentaa osaamistaan kestävän rahoituksen saralla. Koulutus on hyödyllinen myös muille, jotka tarvitsevat perusteita syvällisempää tietoa kestävästä sijoittamisesta.

APV ESG -tentin suoritettuasi osaat hahmottaa keskeisiä kestävän rahoituksen ja ESG:n näkökulmia ja niiden merkitystä sijoitustoiminnassa. Tenttijän on kuitenkin hyvä tiedostaa, että ala kehittyy nopeasti ja lainsäädännön vaatimukset ovat jatkuvasti kasvamassa. Alan jatkuva seuraaminen on edellytys menestyksekkäälle kestävien sijoituspalvelujen tarjoamiselle niin institutionaalisille kuin yksityissijoittajillekin.

Sijoituspalvelualan tutkintojärjestelmän toiminnasta vastaa sijoituspalvelujen tutkintotoimikunta, joka myös pitää ajan tasalla ja vahvistaa kulloinkin voimassa olevat osaamisvaatimukset.


APV ESG -tentti ei edellytä matkustamista tenttipaikkakunnalle, vaan tentti tehdään omalta tai työnantajan laitteelta hyödyntäen koneen etälukitusta ja videovalvontaa. Ostamalla tenttioikeuden Aalto EE:n verkkokaupasta hyväksyt samalla etävalvonnan tenttitilanteessa.

Aloitus

Yhteistyökumppanit

APV-sijoitustutkinnot

Finanssiala

Nasdaq

APV ESG -tentin sisältö

APV ESG -tentti muodostuu pääasiassa seuraavista osa-alueista:

  • Peruskäsitteet ESG:stä, ajattelumalleista, keskeisimmät tunnusluvut ja raportointiviitekehykset (mm SDG, GRI, SSAB, TCFD).
  • Sijoituslähestymistavat ja tavoitteet erityisesti sijoitusnäkökulmasta.
  • Kestävä rahoitus -sääntelyn tuomat vaatimukset sijoituspalveluiden tarjoamiseen eli
    • mitä ja missä vaiheessa sijoittajalle tulee asiasta mainita
    • miten salkunhoitajan pitää huomioida ESG-raportointi omassa toiminnassaan ja raportoinnissaan sekä
    • miten raportoidaan erityisesti asiakkaalle.

Lisäksi käydään läpi kuvausta markkinan koosta, kasvuvauhdista, tyypillisimmistä tuotteista ja sijoittamisen käytännöistä.

Tenttijälle lähetettävässä oppimateriaalissa keskitytään yleisimpiin omaisuusluokkiin eli osakkeisiin, rahastoihin, kiinteistöihin ja velkakirjoihin. Materiaalissa sivutaan myös lainoja. Pääpaino on kuitenkin kaikkia omaisuusluokkia koskevassa kestävyysnäkökulmassa, jota arvioidaan ESG-tekijöitä mittaamalla. Materiaalissa kuvataan myös yleisimmät kestävän sijoittamisen strategiat eli tavat toteuttaa kestävää sijoittamista.

Digitaalisen APV ESG -tentin tenttiminen

APV ESG -tentissä on 20 monivalintakysymystä. Vastausvaihtoehtoja on aina neljä. Tenttiaika on 35 min. mukaan lukien tenttiin tunnistautuminen. Kaikkiin tenttikysymyksiin tulee vastata, mutta vain oikeat vastaukset lasketaan. Tentin läpäisemiseksi vaaditaan 60 % oikeita vastauksia. Tentin voi tällä hetkellä tehdä vain suomenkielisenä.

Maksettuaan tenttioikeuden tenttijä saa sähköpostiinsa tilausvahvistuksen, tenttiohjeet sekä oppimateriaalin. Tenttijää ohjeistetaan lataamaan laitteelleen DigiExam Client -sovellus, joka lukitsee koneen ja mahdollistaa etävalvonnan tenttitilanteessa. DigiExam Client -sovellusta ja sen toimivuutta omalla laitteella voi kokeilla testitentin avulla 1-2 päivää ennen tenttipäivää. Varsinainen tentti aukeaa tenttipäivänä DigiExam Client sovelluksessa ja sen voi tehdä etävalvottuna tenttinä klo 9-16 välillä. Tenttijä saa n. viikon kuluttua sähköpostiinsa ilmoituksen, kun tenttitulokset ovat nähtävissä DigiExam sovelluksessa.

Sijoituspalvelualan tutkintojen käytännön ohjeet ja yleistä tietoa tentistä (PDF)

Datan käsittely (PDF)

Tentin suorittaminen

Osta tenttioikeus verkkokaupasta ja perehdy vahvistusviestissä saamiisi oppimateriaaleihin ja tenttiohjeisiin

Lataa DigiExam Client -sovellus käyttöösi saatuasi viestin uudesta käyttäjätunnuksesta 2 päivää ennen tenttiä. Testaa laitteesi asetuksia ja soveltuvuutta tenttimiseen tekemällä testitentti ennen tenttipäivää

Kirjaudu takaisin DigiExam Client -sovellukseen tenttipäivänä ja tee videovalvottu digitaalinen tentti omalta laitteeltasi

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta