Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Maksamisen digitalisoituva toimintaympäristö

Syvennä osaamistasi maksuliikkeen toimintaympäristön rakenteesta ja muutoksista

Maksaminen on elänyt jo pitkään niin sääntelyn kuin digitalisaation luomaa murrosvaihetta, kun maksaminen siirtyy kasvavissa määrin käteisestä kohti rajapinnoissa toimivaa digitaalista ekosysteemiä. Tämä murros vaatii uudenlaista niin lainsäädännön kuin teknologian soveltamiskykyä myös pankkialan osaajilta. 

Päivän aikana opit tuntemaan monipuolisesti maksamisen toimintaympäristön ajankohtaisia muutosvoimia. Aihetta lähestytään muun muassa sääntelyn, digitalisaation ja maksukäyttäytymisen muuttumisen näkökulmista. Lisäksi saat kattavan kokonaiskäsityksen niin pankin, asiakkaan kuin kolmansienkin osapuolien roolista ja näkökulmista osana maksuliikkeen ekosysteemiä. 

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari on suunnattu laajasti finanssialalla toimiville asiantuntijoille ja johtajille sekä maksuliikkeen parissa työskenteleville tuote-, prosessi- ja palvelukehittäjille, jotka haluavat syventää ymmärrystään maksamisen toimintaympäristöstä ja sen tulevista muutoksista.

Päivän sisältö soveltuu myös lakiasioiden-, compliance- ja riskienhallinnan sekä tarkastuksen parissa työskenteleville asiantuntijoille ja päälliköille.

Sisältö

Seminaaripäivän aikana syvennytään maksamisen murrokseen niin sääntelyn kuin innovaation kautta, sekä sujuvan maksamisen merkitykseen yhteiskunnassa sekä ajankohtaisiin keinoihin niin kuluttajan kuin yritysten näkökulmasta. 

Lisäksi päivän aikana keskustellaan rajapintaistumisen vaikutuksista, kolmansien osapuolien merkityksestä maksamisen ekosysteemissä sekä uusista maksamisen teknologiamahdollisuuksista. Miten esimerkiksi tekoälyä ja koneoppimista voitaisiin hyödyntää maksamisen kentällä? Keskeisenä näkökulmana on myös maksamisen sääntelytulevaisuus sekä maksamisen muutokseen haasteet esimerkiksi riskienhallinnan näkökulmasta.

Ohjelma

9.00

Tervetuloa ja seminaarin avaus 

9.05

Maksamisen ekosysteemi 

  • Maksamisen ekosysteemin eri roolit juridisesta näkökulmasta 
  • Case Mobilepay  

Anna Huuskonen, Senior Legal Counsel, VippsMobilePay AS

10.05

Tauko

10.15

Puhuja ja aihe vahvistuu myöhemmin

11.45

Lounas

12.30

Maksamisen murros – missä vaiheessa ollaan kehityksessä? 

  • Yritysten maksaminen, pankkipalvelut ja Open Banking 
  • API-pohjaisten palveluiden mahdollisuudet ja hyödyt 
  • Kohti pankin palvelujen integrointia osaksi yrityksen omia prosesseja APIen välityksellä 

Liisa Kanniainen, VP, Functional Leader, Product Manager, Nordea Bank Oyj

14.00

Tauko

14.30

Sujuva maksaminen tukee yhteiskunnan kehitystä 

  • Reaaliaikaistuva maksaminen 
  • Digitaalinen euro 
  • Maksaminen erilaisissa häiriötilanteissa 

Terhi Wathén, neuvonantaja, Suomen Pankki 

15.30

Seminaari päättyy

   


Ohjelman muutokset mahdollisia.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta