Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Projektinhallinnan verkkokurssi

Perusteet tehokkaasti haltuun

Projektinhallinnan verkkokurssi antaa perusteet projektien, projektinhallinnan ja menetelmien ymmärtämiseen. Se auttaa sinua ymmärtämään, mitä projekteissa tulisi huomioida, kun halutaan toimia tehokkaasti projektin tavoitteiden saavuttamisessa. Kurssilla keskityt projektin onnistumisen kannalta keskeisiin asioihin ja menetelmiin ja käyt niitä läpi esimerkkien kautta.

Kurssi sisältää opetusvideoita sekä pohdintatehtäviä, jotka auttavat oppien soveltamisessa omaan projektiin kurssin aikana. 

Lataa infokorttiKysy lisätietoja

Kurssin suorittamisen jälkeen sinulle myönnetään 0,5 ECTS-opintopisteen arvoinen Aalto EE:n Projektinhallinnan verkkokurssi -sertifikaatti.

Aloitus

Milloin vain

Hyödyt

Sovellat oppimaasi omiin projekteihisi
Tutustut onnistuneen projektin keskeisiin menetelmiin
Opit projektinhallinnan tärkeimmät periaatteet
Saat varmuutta rooliisi projektipäällikkönä tai projektin asiantuntijana

Kenelle? 

Kurssi soveltuu erityisesti aloitteleville projektipäälliköille tai projektissa oleville asiantuntijoille antamaan kokonaiskuvan projektinhallinnasta. Se toimii myös kokeneemmille projektipäälliköille kertauksena tärkeimmistä asioista onnistuneen projektin läpiviennissä.

Kurssi soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät eri toimialoilla, julkisella tai yksityisellä sektorilla, esimerkiksi projektipäälliköille, osaprojektin vetäjille, projektiryhmän jäsenille, projekteissa toimiville asiantuntijoille tai projektin ohjausryhmän jäsenille.

Sisältö ja aikataulu

Verkkokurssilla saat perusymmärryksen projektinhallinnan käsitteistä, menetelmistä sekä mahdollisuuden testata oppimistasi ja soveltaa oppeja omaan projektiisi. Käyt läpi keskeiset projektinhallinnan menetelmät koko elinkaaren osalta projektin aloittamisesta projektin päättämiseen. Projektinhallinnan keskeisiä osia ovat esimerkiksi laajuuden, aikataulun ja kustannusten hallinta sekä riskien hallinta. Nämä ovat tärkeässä osassa tällä verkkokurssilla.

Kurssin suorittamiseen käytettävä aika on noin kahdeksan tuntia, opiskelutahtia voit soveltaa joustavasti omaan aikatauluusi parhaiten sopivaksi. Suositeltu opiskelutahti on 1-2 tuntia päivittäin noin viikon ajan.

Suoritus sisältää opetusvideoihin ja materiaaliin tutustumisen, reflektion ja oppien soveltamisen omaan projektiisi sekä oppimisen testauksen. Kurssi jakaantuu kahdeksaan moduuliin sekä johdantoon ja yhteenvetoon. Kurssi sisältää kaikkiaan 14 videota, joiden pituudet ovat 5-10 minuuttia.

Moduulit

Projektinhallinnan keskeisiä osia ovat esimerkiksi laajuuden, aikataulun, kustannusten sekä riskien hallinta. Kaikki nämä ovat tärkeässä osassa tällä verkkokurssilla. 

Kukin moduuli sisältää yhdestä kahteen kestoltaan noin kymmenen minuutin videota sekä tehtäviä.

Kouluttaja

Juri Matinheikki

Juri Matinheikki on tutkijana Aalto-yliopistossa ja hän on väitellyt projektihallinnan alueelta. Matinheikin osaamisalueisiin kuuluvat projektinhallinta sekä toimitusketjujen hallinta. Hän on perehtynyt syvällisesti projektihallintaan ja erityisesti yhteistoiminallisiin hankintamallien (esim. projektiallianssin) käyttöön suurien projektien hallinnassa. Hän on ollut vierailevana tutkijana RMIT-yliopistossa Australiassa.

Matinheikki toimii tutkijatohtorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Tieto- ja palvelujohtamisen laitoksella. Hänen tämän hetken tutkimusaiheena on arvopohjaiset ja yhteistoiminnalliset hankinnat julkisessa terveydenhuollossa. Hänellä on myös käytännön projektikokemusta kaivos- ja metallinjalostustoimialalta. Matinheikillä on sekä tekniikan tohtorin että diplomi-insinöörin tutkinnot Aalto-yliopistosta tuotantotalouden alueelta sekä konetekniikan kandidaatin tutkinto.

Luettavaa aiheesta

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös näihin ohjelmiin