Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Projektisalkun hallinta

Projektisalkut strategian toteutuksen työkaluna

Projektitoiminnan lisääntyminen organisaatioissa asettaa monia haasteita projektien muodostaman kokonaisuuden ohjaamiselle. Organisaatiot, jotka pystyvät tehokkaasti vastaamaan näihin haasteisiin, ovat ansainneet kilpailuedun, jota muiden on vaikea kopioida.

Toimiva salkunhallinta on tehokas keino toteuttaa organisaation strategiaa ja sen hyödyt ovat kiistattomat. Aktiivisella projektisalkkujen hallinnalla voidaan saavuttaa jopa 25–50 % lyhyempiä projekteja, 25–300 % lisää läpivientikykyä, miljoonien eurojen säästöjä ja jopa kymmenien prosenttien parannuksia toiminnan ennustettavuudessa. 

Projektisalkun hallinta on kaksipäiväinen, tehokas koulutus, jossa pureudut salkunhallinnan käytännön arkeen ja keskeisiin haasteisiin kokeneen kouluttajan avustuksella. Lisäksi ohjelman aikana kertaat salkunhallinnan vakiintunutta käsitteistöä ja yleisesti sovellettuja toimintamalleja.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Keskeisten projektin- ja portfolion hallinnan epäkohtien tunnistamista edesauttaa kouluttajan selkeä ja keskusteleva ote.

Kaksipäiväinen koulutus kattaa kaikki projektisalkun hallinnan kannalta olennaiset asiat.

Osallistujille tehdään ennakkokysely, jonka tuloksia käytetään koulutuksen sisällön suunnittelussa.

Hyödyt

Koulutuksessa parannat valmiuksiasi toimia salkunhallinnan käytännön arjessa. Opit analysoimaan ja ratkaisemaan projektisalkun hallinnan käynnistämisessä ja toteutuksessa kohtaamiasi haasteita. Koulutuksen jälkeen osaat paremmin jäsentää ja ohjata projekteissa tehtävää työtä kokonaisuutena niin, että ne palvelevat organisaation kokonaisetua ja strategisia tavoitteita.

Tunnistat keinot, joiden avulla pidät projektisalkkusi tasapainossa ja saat sen tuottamaan parhaan mahdollisen arvon
Opit keskittämään huomiosi projektisalkun johtamisen kannalta olennaisiin kysymyksiin
Muodostat kokonaisnäkemyksen projektisalkun johtamisen merkityksestä, tavoitteista ja käytettävissä olevista keinoista

Kenelle? 

Koulutus sopii projektisalkkujen haltuunotosta vastaaville asiantuntijoille, projektien omistajille, projektitoimiston vastuuhenkilöille, projektijohtajille ja projektinhallinta-alan konsulteille.

Ohjelma sopii henkilöille, jotka haluavat tiukan peruspaketin projektisalkkujen hallinnan ja strategisen ohjauksen käytännöistä sekä salkkuohjausta tukevan johtamisrakenteen vahvistamisesta.

Sisältö ja aikataulu

Kaksipäiväinen koulutus perustuu asiantuntija-alustuksiin sekä niiden pohjalta tapahtuvaan pienryhmätyöskentelyyn.

Rakenne

Päivä 1: 3.5.2023

Mitä on salkunhallinta tänään?, Salkunhallinta käytännössä

Välitehtävä

Päivä 2: 10.5.2023

Salkunhallinnan haasteet ja niiden ratkaiseminen

Kouluttaja

Riku Oksman

KTT Riku Oksman on kokenut kouluttaja, jonka erikoisalaa on yli 15 vuoden ajan ollut projektiorganisointi ja sen johtaminen. Hän toimii Organisaatiot ja johtaminen -aineen tuntiopettajana Aalto-yliopistossa.

Koulutuksissaan Oksman keskittyy tarkastelemaan projekteja ja niiden johtamista ennen kaikkea ihmisten työarjen näkökulmasta. Myös projektisalkun hallintaa hän lähestyy konkreettisena toimintana, jolla pyritään ohjaamaan ja tukemaan projekteissa työskentelevien ihmisten käytännön työtä. 

Projektiammattilaiset ry palkitsi Oksmanin vuoden opetuspalkinnolla lokakuussa 2022.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös muihin koulutuksiimme