Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Projektisalkun hallinta

Projektisalkut strategian toteutuksen työkaluna

Projektitoiminnan lisääntyminen organisaatioissa asettaa monia haasteita projektien muodostaman kokonaisuuden ohjaamiselle. Organisaatiot, jotka pystyvät tehokkaasti vastaamaan näihin haasteisiin, ovat ansainneet kilpailuedun, jota muiden on vaikea kopioida.

Toimiva salkunhallinta on tehokas keino toteuttaa organisaation strategiaa ja sen hyödyt ovat kiistattomat. Aktiivisella projektisalkkujen hallinnalla voidaan saavuttaa jopa 25–50 % lyhyempiä projekteja, 25–300 % lisää läpivientikykyä, miljoonien eurojen säästöjä ja jopa kymmenien prosenttien parannuksia toiminnan ennustettavuudessa. 

Projektisalkun hallinta on kaksipäiväinen, tehokas koulutus, jossa pureudut salkunhallinnan käytännön arkeen ja sen kehittämiseen kokeneen kouluttajan avustuksella. Ohjelman aikana saat kokonaiskuvan salkunhallinnan avaintehtävistä ja niiden käytännön toteuttamisesta sekä saat eväitä salkunhallinnan kehittämiseen organisaatioissa.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Projektisalkun hallinnan ydinasioiden sisäistämistä edesauttaa kouluttajan selkeä ja keskusteluttava ote.

Kaksipäiväinen koulutus kattaa kaikki projektisalkun hallinnan ja sen kehittämisen kannalta olennaiset asiat. 

Osallistujille tehdään ennakkokysely, jonka tulokset otetaan huomioon koulutuksen sisällön suunnittelussa.

Hyödyt

Koulutuksessa parannat valmiuksiasi edistää organisaation kokonaisetua ja strategisia tavoitteita salkunhallinnan avulla. Koulutuksen jälkeen osaat paremmin toimia salkunhallinnan käytännön arjessa ja konkreettisesti kehittää salkunhallintaa organisaatiossa.

Tunnistat keinot, joiden avulla pidät projektisalkkusi tasapainossa ja saat sen tuottamaan parhaan mahdollisen arvon
Opit keskittämään huomiosi projektisalkun johtamisen kannalta olennaisiin kysymyksiin
Muodostat kokonaisnäkemyksen projektisalkun johtamisen merkityksestä, tavoitteista ja käytettävissä olevista keinoista

Kenelle? 

Koulutus sopii projektisalkkujen kehittämisestä vastaaville asiantuntijoille, projektien omistajille, projektitoimiston vastuuhenkilöille, projektijohtajille ja projektinhallinta-alan konsulteille.

Ohjelma sopii henkilöille, jotka haluavat tiukan peruspaketin projektisalkkujen hallinnasta ja strategisesta ohjauksesta sekä salkkuohjauksen kehittämisestä.

Sisältö ja aikataulu

Kaksipäiväinen koulutus perustuu asiantuntija-alustuksiin sekä niiden pohjalta tapahtuvaan pienryhmätyöskentelyyn.

Rakenne

Päivä 1: 16.4.2024 Online

Mitä on salkunhallinta tänään?, Salkunhallinta käytännössä

Välitehtävä

Päivä 2: 23.4.2024 Onsite

Salkunhallinnan kehittäminen

Kouluttaja

Riku Oksman

KTT Riku Oksman on kokenut kouluttaja, jonka erikoisalaa on jo 20 vuoden ajan ollut projektiorganisointi ja sen johtaminen. Hän toimii johtamisen tuntiopettajana Aalto-yliopistossa.

Tämän lisäksi hän kouluttaa Aalto EE:n projektinhallinnan ja -johtamisen koulutusohjelmissa.

Koulutuksissaan Oksman tarkastelee projekteja ja niiden johtamista ennen kaikkea ihmisten työarjen näkökulmasta. Kouluttajana hän suosii dialogisia ja osallistavia menetelmiä.

Projektiammattilaiset ry palkitsi Oksmanin vuoden opetuspalkinnolla lokakuussa 2022. Hänen väitöskirjansa vuodelta 2013 käsitteli projektijohtamista suomalaisessa TV- ja elokuvatuotannossa.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös muihin koulutuksiimme