Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Kumpi palvelumuotoilu­koulutuksistamme sopisi sinulle?
Muotoiluajattelu

Kumpi palvelumuotoilu­koulutuksistamme sopisi sinulle?

Aalto EE:lla on kaksi erilaista palvelumuotoiluun keskittyvää koulutusta: Palvelumuotoilu ja asiakaskokemus ja Diploma in Service Design. Miten koulutukset eroavat toisistaan ja kumpi olisi oikea ratkaisu sinun tarpeisiisi?

Elisabeth Pesola, 14.06.2024

| Artikkelit

Aalto EE:n Palvelumuotoilu ja asiakaskokemus ja Diploma in Service Design -ohjelmat eroavat tavoitteeltaan, sisällöltään, muodoltaan, kestoltaan ja kohderyhmältään. Mutta mistä tietää, kumpi ohjelma sopii juuri itselle?

Työkokemus ja osaaminen keskiössä

Ohjelmia vertaillessa on tärkeää miettiä omaa aiempaa työkokemusta ja osaamista aiheesta, ajankäyttöä sekä urasuunnitelmia.

Palvelumuotoilu ja asiakaskokemus -koulutuksessa ei ole esitietovaatimuksia, vaan se sopii kaikille ihmiskeskeisestä kehittämisestä kiinnostuneille.

Ohjelmia vertaillessa on tärkeää miettiä omaa aiempaa työkokemusta ja osaamista aiheesta."

Osallistujina on ollut eri alojen asiantuntijoita ja palvelukehittäjiä sekä B2B että B2C-ympäristöistä, niin yrityksistä, julkiselta kuin kolmannelta sektoriltakin. Monet alan parhaat osaajat Suomessa ovat osallistuneet koulutukseemme sen pitkän historian aikana.  

Syventävän Diploma in Service Design -ohjelman osallistujat puolestaan ovat kokeneempia palvelumuotoilun saralla ja omaavat sekä hyvät perustiedot, että käytännön kokemusta palvelumuotoilusta.

Käsitteet kuten palvelupolku tai palvelutuokio ovat osallistujille jo tuttua asiaa. He hallitsevat käyttäjätiedon tasot ja niihin liittyviä tutkimusmenetelmiä. Asiakaspersoonat, asiakasprofiilit ja niiden suhde asiakassegmentteihin on selvillä.  

Palvelumuotoilu valtaa alaa toimialasta riippumatta 

Alkuvuosina palvelumuotoilu aiheena oli useimmille uusi ja mukaan koulutukseen uskaltautui rohkeita tienraivaajia.

Jatkuvasti päivittyvän ohjelman osallistujajoukko on vuosien varrella monipuolistunut kymmenillä eri tehtävänimikkeillä. Yhä useammalla osallistujalla on tullessaan jo jonkin verran tietoa aiheesta.

Jotkut ovat tutustuneet palvelumuotoiluun osallistuessaan konsulttien johtamiin projekteihin ja haluavat saada lisää osaamista ja varmuuden omaan tekemiseensä.

On myös kokeneita palvelukehittäjiä, jotka haluavat puistella pölyt lähestymistavastaan ja päivittää työkalupakkiaan. Yritysmaailman ja kolmannen sektorin ohella monet julkisen sektorin toimijat ovat varhain heränneet asiakaskeskeiseen ajatteluun.

Jatkuvasti päivittyvän ohjelman osallistujajoukko on vuosien varrella monipuolistunut kymmenillä eri tehtävänimikkeillä."

Kouluttautumassa on ollut valtion ja kunnan virkamiehiä monilta aloilta esim. terveydenhuollosta puolustusvoimiin ja tulliin. Myös teollisuusyritysten tarve monipuolistua ja kehittää palveluliiketoimintaansa on näkynyt osallistujissa.  

Vuosien varrella alan tutkimus on kasvanut voimakkaasti. Käytännön sovellukset ovat laajentuneet digitalisaation myötä konkreettisten palvelujen suunnittelusta prosessien, toimintamallien, strategioiden ja kulttuurien kehittämiseen kaikilla toimialoilla.

Palvelumuotoilu ja asiakaskokemus -koulutus avaa näkymän laajempaan viitekehykseen ja prosessi kirkastuu. Monialaiset ryhmät opettelevat yhteisen projektin avulla käytännössä yleisimmät, kustannustehokkaat menetelmät prosessin eri vaiheisiin.

Jaamme myös paljon hiljaista tietoa, mitä tukee yritysvierailu merkittävässä alan yrityksessä. Mukaan lähtee työkalupakki, jonka turvin on hyvä jatkaa omaa tekemistä. Minkälaisia haasteita sinulle tulee eteen arjessasi?  

Tieto rakennetaan yhdessä 

Opetuksemme pohjautuu aina, koulutuksesta riippumatta, sekä uusimpaan kansainväliseen akateemiseen tutkimukseen, että kouluttajien erittäin vankkaan, monipuoliseen ja pitkäaikaiseen käytännön kokemukseen.   

Diploma in Service Design -ohjelmassa syvennytään asiakaskokemuksen johtamiseen, strategiseen asiakastietoon, kustannustehokkaan ja vaikuttavan palvelumuotoiluprojektin johtamiseen, palvelumuotoilutoiminnon järjestämiseen organisaatiossa, business designiin sekä asiakaskeskeisen organisaation kehittämiseen. Lisäksi koulutuksessa käsitellään kestävän kehityksen huomioimista ja tekoälyn hyödyntämistä prosessin eri vaiheissa.

Keskiössä on tiedon rakentaminen yhdessä asiantuntijoiden ja muiden osallistujien kanssa."

Keskiössä on tiedon rakentaminen yhdessä asiantuntijoiden ja muiden osallistujien kanssa. Koulutuksessa osallistuja syventää osaamistaan alan huippuosaajien tukemana ja kehittää omaa asiantuntijarooliaan palvelumuotoilijana.  

Ohjelman aikana työstetään omaa ajankohtaista palvelumuotoiluprojektia ja siihen saadaan asiantuntijoiden sparrausta. Pitkin matkaa etenee myös oman ammatillisen roolin kehittämisprosessi. Sen tueksi saa valita kaksi verkkokurssia aiheista projektinhallinta, talous, tunneäly tai innovaatioiden johtaminen.

Jäsennelty Kaikutiimi© -työskentely takaa organisaation tuen osallistujalle ja varmistaa opitun siirtymisen organisaatioon.  

Kumpi koulutuksistamme olisi sinulle oikea valinta?


Palvelumuotoilu ja asiakaskokemus-koulutus antaa kattavan käsityksen palvelumuotoilun ihmiskeskeisestä lähestymistavasta palveluiden kehittämisessä. Koulutuksessa paneudutaan palvelumuotoilun suunnitteluprosessiin sekä asiakaslähtöiseen palvelukehitykseen niin asiakaskokemuksen kuin organisaationkin näkökulmasta. Käytännönläheinen koulutus sopii palveluiden kehittäjille koulutustaustasta ja toimialasta riippumatta. Lue lisää

Diploma in Service Design -koulutus syventyy ihmiskeskeiseen palvelu- ja organisaatiokehitykseen osallistujan organisaation ajankohtaista kehittämishaastetta hyödyntäen. Koulutus käsittelee palvelumuotoilun johtamista ja toteuttamista kytkeytyen vahvasti liiketoiminnallisiin ja vaikuttavuustavoitteisiin. Koulutus on räätälöity asiantuntijan tai johtajan roolissa toimiville ulkoisten tai sisäisten palveluiden kehittäjille, joilla on jo hyvät perustiedot ja -taidot palvelumuotoilusta. Lue lisää


Palaa Aalto Leaders' Insight -pääsivulle

Löydä lisää luettavaa ja kuunneltavaa