Tarjoamme kattavan tuen uudelleentyöllistymiseen

Muutosturvaan oikeutetuille yli 55-vuotiaille tarjottava muutosturvakoulutus antaa sinulle tilaisuuden syventää osaamistasi kiinnostavien ja ajankohtaisten aiheiden parissa. Koulutuksemme tarjoavat osaamista, jolle on työmarkkinoilla kysyntää.

Aalto EE:n tarjoama muutosturvapalvelu on aina sinun tarpeisiisi suunniteltu kokonaisuus, joka sisältää avoimia koulutuksiamme ja tarvittaessa myös henkilökohtaista uravalmennusta.

Laajennettu muutosturva koostuu yhden kuukauden palkkaa vastaavasta muutosturvarahasta sekä kahden kuukauden palkkaa vastaavasta muutosturvakoulutuksesta. Muutosturvakoulutuskokonaisuuden sisältö suunnitellaan aina yhdessä Aalto EE:n asiantuntijan kanssa.

Muutosturvakoulutus on sinulle maksutonta. Koulutus on verovapaata etua. Muutosturvaraha haetaan Kelasta tai työttömyyskassasta.

Schedule Ota yhteyttä

Haluatko kuulla lisää muutosturvakoulutuksistamme? Autamme löytämään sinulle sopivimman ratkaisun. Ole meihin suoraan yhteydessä tai jätä yhteydenottopyyntö.

Kimmo Rissanen, Senior Manager, Recruitment and Change Training Programs

+358 10 837 3830

kimmo.rissanen@aaltoee.fi

Lähetä yhteydenottopyyntö

MuutosKoulutus

Muutoskoulutus auttaa sinua päivittämään ja uudistamaan osaamistasi, laajentamaan verkostojasi sekä löytämään uuden työpaikan.

Laaja koulutustarjonta

Voit valita omia osaamistarpeitasi tukevaa koulusta avoimesta koulutustarjonnastamme

Tutkittua tietoa ja käytännön työkaluja

Koulutuksissamme yhdistyy viimeisin tutkimustieto ja käytännön kokemus. 40% kouluttajistamme tulee Aalto-yliopistosta.

Koulutusta, joka aidosti tukee uudelleentyöllistymistä

Mietitkö, millainen koulutus tai koulutuskokonaisuus sopisi parhaiten omiin osaamisen kehittämistavoitteisiisi? Nyt kannattaa tutustua laajaan koulutusvalikoimaamme ja hyödyntää mahdollisuus osallistua korkeatasoiseen muutosturvakoulutukseen ja verkostoitua samalla muiden asiantuntijoiden kanssa. Olemme mielellämme myös apuna koulutusvaihtoehtojen valinnassa, joten ole rohkeasti yhteydessä!

Esimerkkejä toteutuneista koulutuspaketeista:

  • First Time Manager, Digiajan markkinoinnin johtaminen, Business Model Development ja Myynnin johtaminen
  • Johdatus vastuulliseen liiketoimintaan, Vastuullinen digitalisaatio ja sosiaalinen vastuu, Yhteiskuntavastuun mittarit ja raportointi ja Global Strategy
  • AI for Leaders, Power, and Influence ja Strategic Foresight in Business
  • Global Strategy, Corporate Finance, Engaging Networks & Stake Holders,  Introduction to Risk Management ja Risk Management for Champions
  • Diploma in Service Design
  • Diploma in IT Leadership

Katso kaikki koulutuksemme

Miten muutosturvakoulutukseen pääsee?

Ilmoittaudu työnhakijaksi

TE-palveluihin 60 päivän sisällä irtisanomispäivästäsi. Pyydä TE-palveluilta muutosturvakoulutustasi koskeva päätös.

Ota yhteyttä meihin

Asiantuntijamme auttaa valitsemaan sinulle parhaan koulutuskokonaisuuden.

Ota yhteyttä TE-palveluiden yhteyshenkilöösi

Sovi TE-toimiston kanssa koulutuksen hankinnasta. Paikallinen ELY-keskus hankkii sinulle koulutuksen. Tämän jälkeen pääset aloittamaan koulutuksessa.

Sari Raki hyödynsi muutosturvaa perehtyäkseen lisää strategiseen HR-työhön

Viestinnän ja HR:n ammattilainen Sari Raki oli oikeutettu uudistuneeseen muutosturvaan, minkä ansiosta hän suoritti Aalto EE:n Executive HR -ohjelman.

Mitä muutosturva tarkoittaa irtisanomistilanteissa?

Muutosturvapalvelumme tukevat yrityksiä ja yksilöitä irtisanomistilanteissa ja perustuvat yhteistoimintalain vaatimuksiin muutosneuvottelutilanteessa. Toimimme kumppanina myös laajemmissa muutostilanteissa, joissa tarjotaan kattava ja yksilöllinen tuki jokaiselle irtisanotulle työntekijälle.

Muutosturva- ja sopeuttamispalveluidemme avulla irtisanottavat työntekijät saavat joustavasti ja yksilöllisesti tilanteeseensa sopivan yhdistelmän uravalmennusta ja koulutuksia uudelleentyöllistymistä parhaiten edistäen. 

Irtisanottavalla työntekijällä on lakisääteinen oikeus muutosturvaan, kun seuraavat kriteerit täyttyvät: 
•    työuran pituus: yli 5 vuotta samalla työnantajalla 
•    työpaikan koko: vähintään 30 henkilöä 
•    irtisanomisen syy: tuotannollis-taloudelliset syyt  

Työnantajalla on velvollisuus järjestää työllistymistä tukevaa koulutusta ja/tai uravalmennusta yhden (1) kuukauden palkkaa vastaavalla summalla, joka määräytyy sen mukaan, kumpi seuraavista vaihtoehdoista on korkeampi: 
•    irtisanottujen keskipalkka 
•    irtisanotun keskimääräinen kuukausipalkka 

Laajennettu muutosturva 55+

Muutokset tulivat voimaan 1.1.2023

Nykyisen työsopimuslaissa säädetyn muutosturvan lisäksi on säädetty uudesta laajennetusta muutosturvasta kaikille tuotannollisin tai taloudellisin perustein irtisanotuille yli 55-vuotiaille, jotka ovat olleet vähintään viisi vuotta saman työnantajan palveluksessa. Vahvistetun muutosturvan tavoitteena on nopeuttaa uudelleentyöllistymistä.

Uusi muutosturva koostuu muutosturvarahasta ja muutosturvakoulutuksesta. Muutosturvarahan maksaa työttömyyskassa tai Kela, ja se vastaa irtisanotun yhden kuukauden palkkaa. Muutosturvaraha ei vähennä työttömyyspäivärahaa tai siirrä sen alkamisajankohtaa.

Uutta muutosturvakoulutusta järjestetään työsuhteestaan irtisanotulle henkilölle seuraavilla edellytyksillä: 

  1. jonka työnantaja on irtisanonut tuotannollisella tai taloudellisella irtisanomisperusteella, 
  2. joka viimeistään irtisanomispäivänä on täyttänyt 55 vuotta, 
  3. joka viimeistään irtisanomispäivänä on ollut yhdenjaksoisesti tai yhteensä enintään 30 päivää kestävin keskeytyksin työnantajan palveluksessa vähintään viisi vuotta ja 
  4. joka on 60 päivän kuluessa irtisanomispäivästä rekisteröitynyt työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistossa. Jos irtisanotulla henkilöllä on painava syy siihen, ettei hän ole rekisteröitynyt työnhakijaksi edellä todetussa määräajassa, muutosturvakoulutus voidaan järjestää edellyttäen, että irtisanottu henkilö muutoin täyttää ne edellytykset, jotka oikeuttavat muutosturvakoulutukseen.  

Mikäli olet oikeutettu laajennettuun muutosturvaan ja olet kiinnostunut Aalto EE:n koulutuksista, ota yhteyttä, niin räätälöimme yhdessä sinulle sopivan koulutuspaketin. 

Ota yhteyttä

Finnairin kumppaniksi valikoitui Aalto EE

Finnair joutui koronapandemian myötä aloittamaan laaja-alaiset yt-neuvottelut. NEXT-muutosturvaohjelmassaan lentoyhtiö tuki irtisanottavien jatkomahdollisuuksia ja hyödynsi myös ulkoisia kumppaneita. Aalto EE tarjosi ohjelmassa finnairlaisille kattavaa uravalmennusta ja muutoskoulutusta.