Sari Raki hyödynsi muutosturvaa perehtyäkseen lisää strategiseen HR-työhön

Viisikymmentäviisi vuotta täyttäneiden muutosturvaan tuli muutoksia vuoden 2023 alussa. Viestinnän ja HR:n ammattilainen Sari Raki oli oikeutettu uudistuneeseen muutosturvaan, minkä ansiosta hän suoritti Aalto EE:n Executive HR -ohjelman.

Sari Raki halusi hyödyntää muutosturvan tuoman mahdollisuuden lisäkouluttautua. Kuva: Junnu Lusa / Aalto EE

Anu Haapala, 24.10.2023

Henkilöstöjohtamisen ja viestinnän ammattilainen Sari Raki viihtyi edellisen työnantajansa palveluksessa pari vuosikymmentä. Hänet oli palkattu yritykseen heti sen perustamisen jälkeen 2000-luvun alussa, kun se työllisti vain muutaman ihmisen.

Vuosien varrella Raki näki yrityksen kasvavan. Päästyään tekemään monipuolisia ja vaihtelevia töitä niin viestinnässä, markkinoinnissa kun HR:ssä hän ei kaivannut maisemanvaihdosta.

Henkilöstö-vähennysten myötä HR:stä
vastanneelle Rakille oli tarjolla enää
puolipäiväinen työ."

Sitten yhtiö aloitti mittavat muutosneuvottelut. Niiden seurauksena se joutui irtisanomaan ison osan henkilöstöstään.

Raki kävi ensin neuvotteluja työnantajaroolissa toimitusjohtajan työparina. Sitten hän istahti toiselle puolelle pöytää: henkilöstövähennysten myötä HR:stä vastanneelle Rakille oli tarjolla enää puolipäiväinen työ.

”Katsoin, ettei se ole minulle hyvä vaihtoehto, joten lähdin itsekin muutosneuvotteluiden myötä.”
 

55 vuotta täyttänyt irtisanottu on oikeutettu uudistuneeseen muutosturvaan

Raki tiesi työnsäkin kautta, että 55 vuotta täyttäneiden lakisääteiseen muutosturvaan oli tullut muutoksia vuoden 2023 alussa. Muutosturvan tarkoituksena on edistää vähintään 55-vuotiaiden työntekijöiden nopeaa uudelleentyöllistymistä sekä parantaa heidän työmarkkina-asemaansa.

Uudistunut muutosturva sisältää muutosturvarahan, oikeuden muutosturvakoulutukseen sekä tavallista pidemmän työllistymisvapaan.

Lakimuutoksen myötä työnantaja on velvollinen maksamaan muutosturvamaksun, jos se irtisanoo 55 vuotta täyttäneen työntekijänsä taloudellisista tai tuotannollisista syistä, työntekijä on ollut yrityksen palveluksessa vähintään viisi vuotta ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksun perusteena oleva palkkasumma ylittää sille asetetun alarajan irtisanomisvuotta edeltäneenä vuonna.

Ehtona on myös se, että työntekijä ilmoittautuu TE-toimistoon työnhakijaksi 60 päivässä.
 

Lisää koulutusta strategisesta HR:stä

Raki täytti muutosturvan ehdot ja halusi ehdottomasti hyödyntää sen suoman mahdollisuuden kouluttautua ja kehittää osaamistaan. Niinpä hän alkoi selvittää koulutusvaihtoehtoja.

Rakia kiinnosti etenkin strateginen HR. Törmättyään Aalto EE:n Executive HR -ohjelmaan, hän tiesi haluavansa suorittaa sen.

Halusin käydä haastavan mutten kuitenkaan
kovin pitkää koulutusta."

HR-ammattilaisille suunnatun ohjelman tavoitteena on parantaa osallistujien strategisen henkilöstöjohtamisen taitoja ja osaamista nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

”Halusin käydä haastavan mutten kuitenkaan kovin pitkää koulutusta. Executive HR vaikutti sisällöllisesti siltä, että siinä olisi minulle paljon uutta asiaa ja riittävästi haastetta siihen kohtaan”, Raki sanoo.
 

Ajankohtaista tietoa siitä, mihin suuntaan henkilöstöjohtaminen kehittyy – inhimillisyys on isossa roolissa

Vaikka muutosturvan uudistukset olivat TE-keskuksellekin vuoden 2023 alussa uusi asia, Rakin kohdalla prosessi eteni vaivattomasti ja hän pääsi mukaan Executive HR -ohjelman samana keväänä alkaneeseen toteutukseen.

Raki kehuu ohjelman luennoitsijoita ja ajantasaista sisältöä.

Sain ajankohtaista tietoa siitä, miltä
HR-työ nyt näyttää ja mihin suuntaan
se menee tulevaisuudessa."

”Sain ajankohtaista tietoa siitä, miltä HR-työ nyt näyttää ja mihin suuntaan se menee tulevaisuudessa. Koulutussisältö pohjautui tutkimukseen ja faktaan ja sisälsi mielenkiintoisia case-esimerkkejä.”

Edellisessä työssään Raki oli työyhteisönsä ainoa HR-ammattilainen.

”Oma maailmani oli sen vuoksi aika pieni. Ohjelma toi mukavasti uutta ja laajempaa näkökulmaa.”
 


HR-tehtävissä kouluttautuminen ja tietojen päivittäminen on jatkuvaa, sanoo Raki. Kuva: Junnu Lusa / Aalto EE

Koulutus vahvisti Rakin aiempaa kokemusta: HR:n täytyy toimia lähellä yrityksen johtoa ja henkilöstöstrategia täytyy johtaa yrityksen strategiasta.

Toinen vaikuttava oppi liittyi inhimilliseen johtamiseen.

”Esimerkiksi tunteet otetaan nykyään aiempaa paremmin huomioon työyhteisöissä. Inhimillisyys ja psykologinen turvallisuus ovat kasvavissa määrin mukana ja tärkeitä asioita, jotta työntekijät voivat hyvin ja suoriutuvat työssään mahdollisimman hyvin.”
 

Toiveissa työ, jossa pääsee hyödyntämään omaa osaamista ja kehittymään

Raki etsii nyt seuraavaa mielekästä mahdollisuutta urallaan. Muutosturvapalveluilla on ollut urahaaveiden kannalta keskeinen rooli.

Toiveissa on löytää strategiseen henkilöstöjohtamiseen liittyvä työtehtävä, jossa pääsee hyödyntämään vuosien varrella karttunutta osaamista mutta myös kehittymään.

”Haluaisin tehdä työtä, jossa on mukana sekä strategista HR-suunnittelua että arjen pyöritystä ja ihmisten kohtaamista.”

Jatkuva oppiminen on oikeastaan ihan pakollista
– ja minun mielestäni myös mielekästä."

Kouluttautuminen ja tietojen päivittäminen HR-tehtävissä on Rakin mielestä jatkuvaa, koska ala muuttuu koko ajan.

”Jatkuva oppiminen on oikeastaan ihan pakollista – ja minun mielestäni myös mielekästä.”Aalto EE edeltäjineen on kouluttanut johtajia ja asiantuntijoita yli 50 vuotta. Muutosturva- ja sopeuttamispalveluidemme avulla irtisanottavat työntekijät saavat joustavan ja yksilöllisen, omaan tilanteeseensa sopivaa koulutusta, uravalmennusta tai molempia. Muutosturvapalveluidemme tavoitteena on edistää parhaalla mahdollisella tavalla irtisanottavien työntekijöiden uudelleentyöllistymistä. Oletko kiinnostunut muutosturvapalveluistamme? Lue lisää ja ota meihin yhteyttä.

Sari Rakin haastattelun lisäksi jutun lähteinä on käytetty TE-toimiston, Työllisyysrahaston ja Suomi.fi:n verkkosivuja.

Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Sari Raki hyödynsi muutosturvaa perehtyäkseen lisää strategiseen HR-työhön

Tilaa Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeTilaa uutiskirje

Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeessä saat ajankohtaisimmat Aalto Leaders' Insight -sisällöt, kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista.

Annan Aalto University Executive Education Oy:lle luvan käyttää yhteystietojani markkinoinnissa, esimerkiksi tiedottaakseen sähköpostitse koulutusohjelmatarjonnasta tai lähettääkseen kutsuja tapahtumiin. Voin päättää milloin tahansa, etten enää halua yhteydenottoja. Katso tietosuojapolitiikka