Millaisia mahdollisuuksia ja urapolkuja edessäsi siintää? "Uravalmentaja toimii työntekijän peilinä"

Joustavuus, sopeutumiskyky ja henkilökohtainen kasvu ovat nousseet työelämässä aiempaa merkittävämpään rooliin. Uravalmennus tarjoaa tukea monenlaisissa muutostilanteissa, kertoo uravalmentaja Johanna Koskinen.

"Uravalmentaja toimii työntekijän peilinä tai pallotteluseinänä oman persoonan, ammatillisen osaamisen, motivaation ja tahtotilan selkeyttämisessä", sanoo uravalmentaja Johanna Koskinen. Kuva: Johnny Jussila / Aalto EE

Annamari Typpö, 18.10.2023

Työelämän murros on tehnyt työurista aiempaa sirpaleisempia ja vaikeammin ennustettavia. Ammatit ja työroolit saattavat vaihtua uran aikana moneen kertaan, ja syy tähän voi löytyä yhtä hyvin yksilön omista toiveista kuin työnantajaan kohdistuvista ulkoisista muutospaineistakin. Työelämä vaatii nopeutta ja jatkuvaa uuden oppimista, monen jaksaminen on koetuksella ja samalla työurien toivotaan pitenevän.

Aalto EE:llä uravalmennusta tekevä Johanna Koskinen näkee, että nyt on korkea aika uudistaa käsitystämme urapoluista ja ammatillisesta kehityksestä. Jokaisen olisi hyvä aika ajoin miettiä omaa suhdettaan työhön, oppimiseen ja uudistumiseen.

Muutos vaatii kuitenkin usein ponnistelua – myös silloin, kun se on itsestä lähtöisin. Siksi uravalmentajan apu on tilanteessa kullanarvoista.

Uravalmentaja tukee yksilöä muutosprosessissa ja auttaa näkemään, millaisia mahdollisuuksia ja urapolkuja edessä siintää.

”Uravalmentaja toimii työntekijän peilinä tai pallotteluseinänä oman persoonan, ammatillisen osaamisen, motivaation ja tahtotilan selkeyttämisessä."

Urapolkuakin voi muotoilla

Lehtien taloussivuja ovat viime aikoina hallinneet uutiset yritysten muutosneuvotteluista.

Työnantajilta tilanne vaatii ajantasaista tietoa ja osaamista, jotta ne voivat tukea henkilöstöään parhaalla mahdollisella tavalla. Tätä edellyttää jo laki muutosturvasta, joka velvoittaa työnantajaa järjestämään irtisanotuille työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta. Aalto EE tarjoaa monipuolisia palveluita myös näihin tilanteisiin.

Muutostilanteet on aina syytä hoitaa asiallisesti ja korrektisti."

”Työsuhteen päättymisen taustalla on yleensä useita vaikuttavia tekijöitä. Muutostilanteet on aina syytä hoitaa asiallisesti ja korrektisti", Koskinen painottaa.

Tämä auttaa niin irtisanottuja työntekijöitä kuin yrityksessä jatkavaa henkilöstöäkin.
 


Uravalmennuksen tavoitteena on löytää jokaiselle senhetkiseen tilanteeseen sopivin ratkaisu, Koskinen sanoo. Kuva: Johnny Jussila / Aalto EE


Aalto EE:n uravalmennuksessa hyödynnetään Design Your Career -menetelmiä, joita voi soveltaa organisaation työn muotoilussa, tiimin yhteistyön kirkastamisessa ja yksilön uraskenaarioiden tunnistamisessa. Tavoitteena on auttaa osallistujia löytämään luovia ratkaisuja kestävien työurien rakentamiseen.

”Design Your Career -ajattelu kannustaa ihmisiä muotoilemaan erilaisia urapolkuja ja tekemään tietoisia valintoja, jotka ovat linjassa heidän arvojensa, intohimojensa, vahvuuksiensa ja tavoitteidensa kanssa”, kertoo Aalto EE:n elämänlaajuisen oppimisen liiketoimintajohtaja Laura Sivula.

Uravalmentaja on rinnalla kulkija

Yritysten kannattaa tarjota henkilöstölleen uravalmennusta myös vastuullisuuden ja työhyvinvoinnin näkökulmasta.

On hyvä pohtia, kannattaisiko ihminen lähettää pelkän kurssin sijaan tai sen lisäksi uravalmentajan juttusille ja tarjota sitä kautta laajempia mahdollisuuksia osaamisen päivittämiseen.

Keskustelut uravalmentajan kanssa ovat aina luottamuksellisia.

Design Your Career -ajattelu kannustaa ihmisiä muotoilemaan erilaisia urapolkuja."

Jollekulle voi riittää kolme valmennuskertaa, toisen kanssa prosessi kestää puolikin vuotta.

Tärkeintä on se, mitä tapaamisten välillä tapahtuu – konkreettiset toimenpiteet kun ovat aina yksilön omalla vastuulla.

Uravalmentaja on ennen kaikkea rinnalla kulkija: hän ei tee päätöksiä asiakkaan puolesta vaan toimii luotettavana sparraajana ja kannustajana.

Työhyvinvointi lisää tuottavuutta

Uravalmennuksen tarve ei liity pelkästään irtisanomistilanteisiin.

Yhä useampi pohtii jossakin työelämänsä vaiheessa, onko hänen työnsä mielekästä ja juuri sitä, missä hän on parhaimmillaan. Uravalmennus tarjoaa tähän konkreettisia työkaluja ja henkilökohtaista tukea.

”Tavoitteena on löytää jokaiselle hänen senhetkiseen elämäntilanteeseensa sopivin ratkaisu", Koskinen sanoo.

Uravalmentaja on ennen kaikkea rinnalla kulkija: hän ei tee päätöksiä asiakkaan puolesta vaan toimii luotettavana sparraajana ja kannustajana."

Yritysten intresseissä on pohtia henkilöstönsä hyvinvointia, työkykyä ja työn mielekkyyttä – jo tuottavuudenkin kannalta. Tähänkin uravalmennus on yksi keino.

"Jos ihmiset osaavat hommansa ja viihtyvät työssään, heidän tuotos-panossuhteensa on paljon parempi kuin jos heidän annetaan väsyä tai leipiintyä työhönsä kokonaan", Koskinen huomauttaa.

Joskus ratkaisu voi löytyä uudesta roolista saman työnantajan palveluksessa, joskus uutta vaihtoehtoa on parempi lähteä etsimään toisaalta. Uusi polku voi löytyä myös kouluttautumisen tai yrittäjyyden kautta.

CV:n hiominen ei riitä

Keskeistä uravalmennuksessa on Koskisen mukaan tarkoituksenmukaisuus. Painopiste määräytyy sen mukaan, minkä ihminen kokee itselleen tärkeäksi ja mistä hänelle on suurin hyöty.

"Uravalmennus ei ole tusinatavaraa eikä missään nimessä pelkkää dokumenttien hiomista. Työnhaussa tarvittavat asiakirjat ovat tärkeitä, mutta yksin ne eivät ratkaise mitään. Keskeistä on aina yksilöllisyys ja tavoitteellisuus."

Kaikki lähtee henkilö- ja työhistorian skannauksesta. Tässä nuoremmat ikäluokat ovat Koskisen mukaan vahvoilla, sillä he ovat tottuneet perkaamaan omia vahvuuksiaan. Nuoret ovat myös varsin esimerkillisesti havahtuneet pohtimaan ylipäätään työn merkitystä ja osuutta elämässään.

Työnhaussa tarvittavat asiakirjat ovat tärkeitä, mutta yksin ne eivät ratkaise mitään."

"Nuorilla on enemmän liikkumavaraa kokeilla uutta kuin vanhemmilla ihmisillä, joilla on monenlaisia velvoitteita ja sitoumuksia. Mutta ei se mahdotonta kenellekään ole."

Vaikeinta monille on Koskisen mukaan sanoittaa omia motivaatiotekijöitään. Joskus valmentajan tehtävänä onkin rohkaista asiakasta näkemään asioita, joita hän ei itse uskalla nähdä itsessään, joskus taas haastaa, kyseenalaistaa ja testata. Tämä riippuu persoonasta ja siitä, millaiset odotukset hänellä on.

"Jalat maassa, pää pilvissä on hyvä periaate", Koskinen summaa.

Muutos on aina mahdollisuus – ja uravalmentaja auttaa hahmottamaan selkeämmin, millaisia mahdollisuuksia se tuo tullessaan.

Muutostilanteessa yritys voi valita vastuulliset ja tehokkaat toimenpiteet, jotka auttavat aidosti esimerkiksi irtisanottavia uuden työpaikan löytämisessä. Aalto EE:n uravalmentajat tukevat ja sparraavat tavoitteiden kirkastamisessa ja oman uran suunnittelussa sekä toimivan ammatillisen uraratkaisun löytymisessä. Lue lisää palveluistamme sopeuttamis- ja irtisanomistilanteissa.

Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Millaisia mahdollisuuksia ja urapolkuja edessäsi siintää? "Uravalmentaja toimii työntekijän peilinä"

Tilaa Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeTilaa uutiskirje

Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeessä saat ajankohtaisimmat Aalto Leaders' Insight -sisällöt, kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista.

Annan Aalto University Executive Education Oy:lle luvan käyttää yhteystietojani markkinoinnissa, esimerkiksi tiedottaakseen sähköpostitse koulutusohjelmatarjonnasta tai lähettääkseen kutsuja tapahtumiin. Voin päättää milloin tahansa, etten enää halua yhteydenottoja. Katso tietosuojapolitiikka