Asiakkaamme

Asiakkaamme

"AaltoJOKO® vahvisti identiteettiäni johtajana ja uudisti osaamistani esimerkiksi strategisen suunnittelun, muutosjohtamisen, asiakkuuksien johtamisen ja skenaariotyöskentelyn saralla.”

Heidi Hagman
Kehittämispäällikkö, Tuusulan kunta

Kehittämispäällikkö Heidi Hagman on kunnallishallinnon moniosaaja ja kokenut verkostotoimija. Hänellä on laaja työnkuva Tuusulan kunnallishallinnossa.

“Johdan Tuusulan pormestarin ja kansliapäällikön yhteisessä esikunnassa kahta tiimiä: osallisuustiimiä, joka luo edellytyksiä asukkaiden ja asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien toteuttamiselle, sekä kunnan keskitettyä asiakaspalvelun tiimiä, joka kehittää ja johtaa asiakkuustyötä. Lisäksi olen muun muassa mukana kehittämässä Tuusulan poliittista johtamista ja johtamisjärjestelmää, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä, sekä kansainvälisyyttä”, Hagman kertoo.

Hagman on syntyperäinen tuusulalainen, ja työ omassa kotikunnassa on hänelle erittäin mielekästä.

“Saan tehdä hurjan merkityksellistä työtä niin tuusulalaisten kuin kunnan työntekijöiden vaikuttamismahdollisuuksien ja hyvinvoinnin kehittämiseksi. Olemme Suomen kärkikuntia muun muassa dialogisuuden edistämisessä ja osallistavan budjetoinnin kehittämisessä”, Hagman mainitsee.

Hagman on ammentanut tuoreita näkökulmia työhönsä AaltoJOKO®- johtamiskoulutusohjelmasta.

“Opiskeluajoistani valtiotieteellisessä oli jo parikymmentä vuotta. Ajatus osaamisen raikastamisesta opintojen parissa tuntui kiinnostavalta”, Hagman taustoittaa.

“Lähdin etsimään koulutusta, joka tarjoaisi välineitä johtajuuden kehittämiseen ja strategisen ajattelun syventämiseen. Halusin akateemista näkökulmaa siihen, mitä johtamisesta ja organisaatioiden kehittämisestä tällä hetkellä ajatellaan – ja samalla ammentaa uusia ajatuksia esimerkiksi muutosjohtamiseen ja asiakkuuksien kehittämiseen.”

Hagman kertoo ilahtuneensa löytäessään AaltoJOKO®-ohjelman.

Innostavien keskustelujen aikana teoria kirkastui ja oppiminen syveni."

“Koulutus näytti vastaavan kaikkia toiveitani ja toki Aalto EE:n erinomainen mainekin painoi vaakakupissa. Täytyy myöntää, että myös koulutuspaikan sijainti teki valinnan helpoksi: merkittävä osa oppimisesta tapahtuu paikan päällä, ja Tuusulasta hurauttaa Helsingin keskustaan reilussa puolessa tunnissa. Sillä oli kiireisessä arjessani iso merkitys”, Hagman sanoo.

Oppiminen syveni innostavissa keskusteluissa

Hagman kertoo AaltoJOKO®-ohjelman olleen hyödyllinen ja antoisa kokemus. Vuorovaikutus muiden osallistujien ja kouluttajien kanssa oli hänestä valmennuksen parasta antia.

“Kouluttajat olivat alansa huippuosaajia. He tarjosivat toinen toistaan inspiroivampia puheenvuoroja ja vahvaa akateemista, tutkitun tiedon näkökulmaa kaikkiin koulutusteemoihin”, Hagman sanoo.

“Innostavien keskustelujen aikana teoria kirkastui ja oppiminen syveni. Osallistujat edustivat monia eri toimialoja. Melkein jokaisessa keskustelussa nousi esille näkökulmia, joita en olisi tullut omassa kuplassani ajatelleeksi. Sain sekä kouluttajilta että muilta osallistujilta monia ideoita, joita olen vienyt omassa työssäni eteenpäin.”

Käytännön järjestelyistä ja Aalto EE:n henkilökunnasta Hagmanilla on pelkkää hyvää sanottavaa.

“Antaisin arvosanaksi liki täyden kympin. Kaikki oli aina viimeisen päälle ja hienosti hoidettu. Pisteenä i:n päälle oppimisympäristö on todella uniikki ja kaunis. Aalto EE:n tiloihin Töölössä oli aina ilo tulla oppimaan uutta”, hän huomauttaa.

Tuoreet opit pääsivät heti käyttöön

AaltoJOKO®-koulutuksen aikana Hagman sai uusia vastuualueita työpaikallaan.

“Sain opintojeni aikana vetovastuun Tuusulan kunnan asiakaspalvelun ja asiakkuuksien kehittämisestä. Uusien tehtävien myötä pääsin heti hyödyntämään AaltoJOKO®-oppeja käytännössä. Erityisesti strategiseen ajatteluun ja muutosjohtamiseen liittyvistä tuoreista näkökulmista oli paljon hyötyä”, Hagman kertoo.

“Koulutus antoi minulle myös asukas- ja asiakaslähtöisyyteen uusia oivalluksia, mikä oli erittäin arvokasta. Sain myös tärkeän muistutuksen siitä, kuinka keskeisiä organisaatiokulttuuri, henkilöstön sitoutuminen ja hyvinvointi ovat organisaation onnistumisen ja kunnan elinvoiman vahvistamisen kannalta.”

AaltoJOKO®-valmennuksen myötä Hagman toi myös tulevaisuusajattelun osaksi Tuusulan kunnan työskentelytapoja.

“Koulutukseen kuului hyvin mielenkiintoinen tulevaisuusajattelun kokonaisuus. Oli kiehtovaa syventyä Sitran megatrendeihin ja skenaariotyöskentelyyn”, Hagman kertoo.

Korkeatasoinen valmennus tarjosi ajankohtaisen kattauksen johtamisen eri ulottuvuuksista, virkisti strategiaosaamistani ja vahvisti omaa identiteettiäni johtajana."

“Innostuin aiheesta. Pian minulle tarjoutui tilaisuus vetää Tuusulan kunnanhallituksen seminaarissa tulevaisuustyöskentelytyöpaja, jossa hyödynsin AaltoJOKO®-koulutuksesta saamiani oppeja. Se sai hyvin myönteistä palautetta. Nyt tulevaisuuden mahdollisuuksien tunnistaminen ja skenaariotyöskentely ovat meillä Tuusulassa jo vakiintuneessa käytössä”, Hagman sanoo.

Vahvistusta omalle johtamisidentiteetille

Hagman kertoo suosittelevansa mielellään AaltoJOKO®- johtamiskoulutusohjelmaa.

“Korkeatasoinen valmennus tarjosi ajankohtaisen kattauksen johtamisen eri ulottuvuuksista, virkisti strategiaosaamistani ja vahvisti omaa identiteettiäni johtajana: oli ilahduttavaa huomata, miten monet asiat, joita olen johtajana pitänyt tärkeinä, ovat tutkitustikin merkittäviä johtamisteemoja”, hän toteaa.

“Suosittelen vilpittömästi osallistumista. AaltoJOKO® tuo yhteen ihmisiä monilta eri aloilta, mikä on sen ehdoton rikkaus. Koulutuksen aikana saa loistavan verkoston. Koulutus sopii minusta kaikille vaativissa tehtävissä työskenteleville asiantuntijoille, esihenkilöille ja johtajille, toimialasta riippumatta.”

AaltoJOKO®-koulutukseen voi Hagmanin mukaan osallistua vaativankin työn ohessa.

”Toki Live Case -harjoitukset, ennakkolukemiset ja esimerkiksi oman johtajuuden reflektointi vaativat panostusta, mutta valmennus on minusta mainiosti suoritettavissa, vaikka aika olisi välillä kortilla.”

”Tärkeintä on keskittyä oppimiseen paikan päällä, ja olla aktiivinen ryhmäkeskusteluissa. AaltoJOKO®-ohjelmassa sovitaan ensimmäisenä päivänä, että koulutuksen aikana käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Mitä avoimemmin jaat omia tarinoitasi, sitä enemmän kuulet myös muiden kokemuksista – ja sitä rikkaamman annin saat jokaisesta koulutuspäivästä.”

AaltoJOKO®-ohjelma