Asiakkaamme

Asiakkaamme

"Diploma in IT Leadership -ohjelma tarjosi laajan läpileikkauksen IT-johtajuudelle keskeisistä, ajankohtaisista teemoista.”

Marianne Vuolli ja Sofia Harniemi

Tullin Tietohallintopäällikkö Marianne Vuolli ja Inmics Nebulalla Major Account Managerina työskentelevä Sofia Harniemi osallistuivat Aalto EE:n Diploma in IT Leadership -koulutusohjelmaan 2019–2020. He kuvaavat ohjelmaa hyvin rakennetuksi kokonaisuudeksi, joka tarjoaa paljon uusia ajatuksia myös alan konkareille.

Vuolli työskentelee Tullin tietohallinnossa yhteentoimivuusryhmän esimiehenä. Tullissa on parhaillaan käynnissä organisaation historian suurin kehitysohjelma, Tullin digiohjelma 2015–2020. Vuolli on toiminut digiohjelman ohjelmapäällikkönä vuodesta 2015 lähtien.

Vuolli kertoo koulutusohjelman kattavan sisällön innostaneen häntä hakeutumaan mukaan.

”Hyvin harvasta ohjelmasta saa näin laajan tietopaketin ajankohtaisista IT-teemoista – ja vielä bonuksena digikurssit nousevista teknologioista. Oli hyvä pysähtyä tällaisen koulutuksen ääreen ja saada perspektiiviä siitä, missä mennään nyt”, Vuolli toteaa.

Hyvin harvasta ohjelmasta saa näin laajan tietopaketin ajankohtaisista IT-teemoista – ja vielä bonuksena digikurssit nousevista teknologioista.”

Harniemi on työskennellyt koko uransa IT:n asiakasrajapinnassa, useissa kansainvälisissä suuryrityksissä niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Telian omistamassa Inmics Nebulassa hän vastaa suurimmista asiakkaista, jatkuvasta kehityksestä ja asiakaskokemuksesta.

”Sisältö vakuutti minutkin. Ohjelmasta sai syvällisempää ymmärrystä ajan trendeistä kuten digitalisaatiosta ja alustataloudesta. Sain myös paljon vahvistusta siihen, että olemme oikeilla jäljillä ja teemme oikeita asioita”, Harniemi sanoo.

Diploma in IT Leadership -ohjelma antoi näkyvyyttä tutkimuskenttään ja siihen, mihin suuntaan maailma muuttuu – ja näin myös itselle varmuutta toimia valtavalla vauhdilla kehittyvässä kentässä. Ohjelmassa myös tarkasteltiin hypemaailmaa varsin kriittisesti, mitä arvostin paljon”, Vuolli huomauttaa.

Harniemi ja Vuolli kertovat ohjelman tarjonneen laajan läpileikkauksen IT-johtajuudelle keskeisistä, ajankohtaisista teemoista. He kiittävät niin ohjelman vetäjien vahvaa asiantuntemusta ja opetusmetodeja kuin ohjelman tarjoamia verkostointimahdollisuuksiakin:

”Vetäjät olivat todella mukaansatempaavia. He toivat teoreettisiinkin aiheisiin wow-efektin! Olisin voinut kuunnella heitä paljon pidempäänkin”, Harniemi naurahtaa.

Ohjelmasta sai mainion verkoston ja vuorovaikutus ryhmässämme oli erinomaista. Haastoimme vetäjiä ja kävimme todella hyviä keskusteluja.”

”Ohjelmasta sai mainion verkoston ja vuorovaikutus ryhmässämme oli erinomaista. Haastoimme vetäjiä ja kävimme todella hyviä keskusteluja. Opimme myös toinen toisiltamme paljon, sillä tulimme hyvin erilaisista taustoista. Luennot, keskustelut, lukupiirit – opiskelutapa oli todella innostava ja varmisti tiedon sisäistämisen”, Harniemi jatkaa.

”Erityyppiset opiskelutavat oli rytmitetty hyvin. Keskustelut muiden kanssa toivat mielenkiintoista lisäperspektiiviä käsiteltyihin teemoihin ja vetäjiltä sai sopivan kattauksen teoriaa ja esimerkkejä siitä, kuinka asioita on viety käytäntöön”, Vuolli lisää.

Harniemi ja Vuolli kertovat kumpikin voineensa hyödyntää oppimaansa töissä monipuolisesti.

”Vedän strategiatyöryhmää, jossa olemme hyödyntäneet ohjelmassa oppimiani asioita esimerkiksi asiakaslähtöisen kokeilukulttuurin luomisessa. Ohjelma antoi työhön paljon uusia näkökulmia ja olen pystynyt myös haastamaan muita”, Harniemi toteaa ja kertoo tehneensä myös ohjelman lopputyön kokeilukulttuurista ja asiakaslähtöisyydestä.

”Meillä on Tullissa niin ikään strategiatyö menneillään, ja olen pystynyt tuomaan paljon ohjelmasta ammentamaani sisältöä mukaan tähän työhön”, Vuolli kertoo.

”Esimerkiksi arkkitehtuuriluennossa yhdistetty teoria ja kokemus toivat ahaa-elämyksen siitä, kuinka erilaisia painoarvoja arkkitehtuurin eri osille kannattaa antaa riippuen siitä, kuinka standardoituja prosessit ovat ja kuinka vahvasti integroituja ne ovat liiketoimintaan”, Vuolli kuvailee.

Harniemi ja Vuolli kertovat saaneensa myös omaan johtamiseensa uusia eväitä Diploma in IT Leadership -ohjelmasta.

”Arvostin erityisesti oppeja vaikuttavuudesta ja keinoista, joilla voi omassa roolissaan tuoda asioita näkyviksi organisaatiossa”, Vuolli tähdentää.

Arvostin erityisesti oppeja vaikuttavuudesta ja keinoista, joilla voi omassa roolissaan tuoda asioita näkyviksi organisaatiossa.”

”Itsensä syväluotaaminen johtajana oli todella hyvä kokemus. Oman osaamisen ja roolin peilaaminen teoriaan auttoi myös kyseenalaistamaan omia ajatuksia: vahvistamaan näkökulmia ja myös huomaamaan asioita, joita voisi lähestyä toisin”, Harniemi pohtii.

Harniemi ja Vuolli kertovat suosittelevansa mielellään osallistumista Diploma in IT Leadership -ohjelmaan.

”Olin ohjelmaan todella tyytyväinen ja suosittelen lämpimästi osallistumista. Koulutus antaa kokonaisvaltaisen kuvan tietohallinnon strategisesta roolista – ja tarjoaa näin paljon lisäarvoa myös muille kuin suoraan tietohallinnossa työskenteleville ammattilaisille”, Harniemi sanoo.

”Oman vastuualueeni näkökulmasta ohjelma tarjosi naulan kantaan juuri sitä, mitä hain: näkökulmaa kokonaisarkkitehtuuriin, teoriataustaa, käytännön kokemuksia ja tietoa niin nousevista teknologioista kuin tietoturvastakin. Suosittelen osallistumista mielelläni”, Vuolli korostaa.

Diploma in IT Leadership