Asiakkaamme

Asiakkaamme

"Jos haluaa saada verrattain nopeasti hyvän perusymmärryksen vakuutusalasta, kannattaa suorittaa VTS.”

Amanda Aalto
Lakimies, If Insurance

​​​​​​Finanssiala ry on vahva toimialajärjestö, joka edustaa valtaosaa Suomen vakuutusyhtiöistä, pankeista ja muista finanssialan toimijoista. Järjestö kokoaa finanssialan näkemyksiä yhteen, ajaa jäsentensä etuja ja luo finanssialalle mahdollisuuksia lisätä suomalaista hyvinvointia.

”Työni on todella mielenkiintoista. Finanssiala ry:n lakimiehenä toimenkuvaani kuuluu edunvalvonta vahinkovakuutuksiin liittyvissä kysymyksissä, kuten esimerkiksi säädöshankkeiden kommentointi sekä EU:n että Suomen tasolla”, Aalto kertoo.

Aallon mukaan hänen työssään parasta ovat monipuoliset ja vaihtelevat työtehtävät. 

”Nautin uusien asioiden oppimisesta. Pääsen työssäni tutustumaan hyvin laajasti eri aloihin ja niihin liittyviin riskeihin. Saatan työskennellä saman viikon aikana vaikkapa ilmailun, tieliikenteen ja sairaanhoitokustannusten parissa”, hän kuvailee. 

Aalto kertoo saaneensa työhönsä paljon eväitä Finvan VTS Vakuutustutkinnosta

Tutkinnon myötä opin, kuinka vakuutusyhtiöt toimivat, miten vakuutuksia myönnetään ja riskejä hallitaan, sekä mitkä ovat alan taustalla vaikuttavat säädökset."

”Aloittaessani työt Finanssiala ry:ssä olin vastavalmistunut juristi. Olin oikeustieteellisessä opiskellessani työskennellyt muun muassa verohallinnossa, mutta finanssiala oli minulle aikalailla uusi tuttavuus. Toimin ensi alkuun avustavana lakimiehenä ja tutustuin järjestömme toimintaan. Pian huomasin, että halusin erikoistua nimenomaan vakuutusalaan”, Aalto taustoittaa. 

”Totesimme esimieheni kanssa, että jos haluaa saada verrattain nopeasti hyvän perusymmärryksen vakuutusalasta, kannattaa suorittaa VTS, eli Vakuutustutkinto. Se oli hyvä idea. Tutkinnon myötä opin, kuinka vakuutusyhtiöt toimivat, miten vakuutuksia myönnetään ja riskejä hallitaan, sekä mitkä ovat alan taustalla vaikuttavat säädökset”, hän listaa. 

Opinnot toivat varmuutta uuteen työhön

VTS on tenttimuotoinen perustutkinto, joka antaa yleiskuvan vakuutusalasta ja eri vakuutuslajeista. Opiskelijat voivat suorittaa opintoja omaan tahtiinsa esimerkiksi työn ohessa. Opiskelukokemuksensa Aalto kiteyttää nasevasti: antoisa, mutta ajoittain raskas. 

Aina perehtyessäni VTS:n myötä uuteen aihepiiriin minulle tuli töissä entistä varmempi olo. Se innosti tarttumaan aina seuraavaan tenttikirjaan.”

Aihepiirit olivat mielenkiintoisia ja tentteihin luettavat teokset hyviä alan perusteoksia. Uuden työn ohessa oli kuitenkin haastavaa löytää aikaa opinnoille, enkä loppujen lopuksi suorittanut tutkintoa aivan niin nopeasti, kuin aluksi kaavailin. Jotta tutkinnosta saa suurimman hyödyn irti, on jokaista tenttiä varten todella opiskeltava”, Aalto muistelee.

”Vaikka opiskelu oli paikoin rankkaa uuden työn rinnalla, pysyi opiskelumotivaationi koko ajan korkeana. Aina perehtyessäni VTS:n myötä uuteen aihepiiriin minulle tuli töissä entistä varmempi olo. Se innosti tarttumaan aina seuraavaan tenttikirjaan”, hän sanoo. 

Vakuutustutkintoon kuuluu perusopintojen ohella neljä valinnaista kurssia. Aalto keskittyi valinnaisissaan vahinkovakuutukseen. 

”Minulle vastuuvakuutuskysymykset ovat ne kaikkein mielenkiintoisimmat: vahingonkorvausoikeus ja miten vastuut määräytyvät. Valinnaisina opintoina tentin moottoriajoneuvovakuutukset, vastuuvakuutuksen, työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen sekä omaisuuden vakuuttamisen”, Aalto toteaa. 

Kattava yleiskuva alasta

Tutkinnon tenttikäytännöt olivat Aallolle mieluisia.

Tenttitilaisuuksissa saa pitää materiaalia taustatukena. Aika on rajattu, joten sisällön on oltava hyvin hallussa – mutta kirjojen mukana pitämisen myötä myös tenttitilaisuuksista tulee oppimistapahtumia, joissa harjaannuttaa tiedonhakukykyään”, hän huomauttaa. 

VTS sopii minusta parhaiten ihmisille, jotka ovat verrattain uusia vakuutusalalla."

Aalto kertoo suosittelevansa mielellään Vakuutustutkintoa kaikille vakuutusalan työntekijöille. Vaikka moni konkarikin voi saada tutkinnosta paljon irti, eniten siitä hyötyvät Aallon mielestä ihmiset, jotka ovat aloittaneet työt vakuutusalalla viimeisen parin vuoden aikana. 

”Koulutusohjelma vastasi hyvin odotuksiani. VTS sopii minusta parhaiten ihmisille, jotka ovat verrattain uusia vakuutusalalla. Totta kai uusi työntekijä oppii työn kautta valtavasti, mutta asioiden sisäistäminen on paljon helpompaa, kun on VTS takataskussa”, hän sanoo. 

”Suosittelen VTS-opintoja lämpimästi kaikille vakuutusalalla työskenteleville. Tutkinnosta on ollut paljon hyötyä työssäni. Sain kattavan yleiskuvan alasta. Sen ansiosta pystyn esimerkiksi paljon paremmin muodostamaan ennakkokantoja vakuutusalaa koskeviin kysymyksiin, joihin otamme toimialajärjestönä kantaa”, Aalto kiteyttää koulutusohjelman hyötyjä.

Vakuutustutkinto, VTS

Lakimies Amanda Aalto työskenteli Finanssiala ry:n palveluksessa vuoteen 2021 asti.