Asiakkaamme

Asiakkaamme

"Foodoran uusille esihenkilöille starttilaukaus työhön First Time Manager -koulutuksesta”

Sanna Haavisto ja Topi Heikkinen

Pohjoismaiden suurin ravintoloiden, päivittäistavarakauppojen ja muiden vähittäiskauppojen kuljetuspalveluyritys Foodora on tunnettu nopeista liikkeistään. Kasvavassa yrityksessä tarvitaan koko ajan uusia esihenkilöitä – ja esihenkilöt koulutusta tehtäviinsä.

”Aika vauhdikasta menoa on takana ja luvassa jatkossakin”, Senior HRD Specialist Sanna Haavisto kiteyttää Foodoran kuulumiset.

”Meillä on brändin uudistus käynnissä. Toimimme useissa maissa ympäri maailmaa. Euroopassa kaikki maat ottavat käyttöön yhteisen foodora-brändin. Euroopan tasolla tapahtuu paljon, ja niin myös meillä Suomessa”, Haavisto sanoo. 

Customer Care Team Lead Topi Heikkinen myöntää, että Foodoralla on ollut monia syitä juhlia.

”Viimeksi juhlimme juuri tätä brändimme refreshiä, mutta muitakin syitä on riittänyt roppakaupalla. Foodoralla menee hyvin, ja olemme siitä syystäkin ylpeitä”, Heikkinen toteaa.

Samassa koulutuksessa 16 uutta esihenkilöä Foodoralta

Suomen Foodoran 16 uusinta esihenkilöä valmistuivat kaikki huhtikuussa 2023 Aalto-yliopiston First Time Manager -täydennyskoulutuksesta. Topi Heikkinen on yksi koulutuksen käyneistä esihenkilöistä.

”Foodoran perusarvot ovat: Be an explorer, Care for your co-workers – ja henkilökohtainen suosikkini – Get shit done while having fun. Näihin arvoihin kiteytyy hyvin se, että me liikumme nopeasti, pyrimme jatkuvasti parempaan ja haluamme, että meillä ihmiset voivat hyvin. Se asettaa esihenkilötyölle kovan vaatimustason”, Heikkinen sanoo.

”On hienoa, että Foodora tarjoaa uusille esihenkilöille koulutusmahdollisuuksia. Ei vain sanota, että tee paremmin, vaan meille tarjotaan työkaluja ja valmennusta, jotka takaavat sen, että meillä on mahdollisuudet onnistua”, Heikkinen painottaa.

Topi Heikkisen vastuulla on tällä hetkellä yhdeksän hengen tiimi. Hän oli ollut esihenkilönä noin seitsemän kuukauden ajan First Time Manager -koulutuksen alkaessa.

”Olin hyvin tuore esihenkilö koulutukseen mennessäni ja olen sitä toki edelleen. Lähdin valmennukseen avoimin mielin, kiinnostuneena oppimaan uutta”, Heikkinen kertoo.

”Johtamisessa olisi helppo ajautua one size fits all -ajatteluun: minä olen nyt tällainen johtaja ja johdan näin. Koulutuksen aikana pohdimme paljon sitä, kuinka esihenkilönä voi luoda hyvin toimivia suhteita erilaisiin ihmisiin. Löytää juuri ne keinot, jotka auttavat erilaisia yksilöitä menestymään työssään”, Heikkinen lisää.

Foodora panostaa esihenkilöiden koulutukseen

Foodoran työntekijöiden keski-ikä on 27 vuotta. Sanna Haavisto kertoo alan kiinnostavan ennen kaikkea kunnianhimoisia ja eteenpäin katsovia ihmisiä, jotka haluavat nopeasti kehittyvään bisnekseen.

”Esihenkilöillä on valtava vaikutus yksittäisten työntekijöiden menestymiseen. On pitkälti esihenkilöstä kiinni, viihtyykö ihminen työssään: onko hän motivoitunut, onko työkuorma sopiva, kehittyykö hän ammattilaisena”, Haavisto alleviivaa. 

”Meillä ei ole tapana heittää uusia esihenkilöitä kylmään veteen ja jäädä seuraamaan miten he räpiköivät. Kun ihmiselle annetaan enemmän vastuuta, hänelle pitää antaa myös hyvät edellytykset vastuun kantamiseen ja onnistumiseen”, Haavisto jatkaa. 

First Time Manager -koulutuksesta Sanna Haavisto toivoi Foodoran uusien esihenkilöiden saavan ennen kaikkea hyvän starttilaukauksen esihenkilötyöhön.

”Halusimme monipuolisen koulutuksen, missä uudet esihenkilömme voivat virittäytyä uuteen tehtäväänsä”, Haavisto sanoo.

”First Time Manager -koulutuksen avulla halusimme tarjota heille mahdollisuuden miettiä, millaisia esihenkilöitä he ovat, mitä he haluavat olla, missä he haluavat kehittyä, ja miten he haluavat johtaa tiimejään”, Haavisto kuvailee.

”Tietysti halusimme heidän saavan myös konkreettisia työkaluja esihenkilötyöhönsä ja kattavan läpileikkauksen ajassa mukana olevasta, tämän päivän johtamisesta”, Haavisto tähdentää.

Hyödyllistä itsereflektiota

First Time Manager -koulutus tarjosi Topi Heikkisen mukaan paljon ajateltavaa.

”Minua jopa hiukan yllätti se, miten voimakkaasti koulutus lähti liikkeelle yksilön kautta. Puhuimme paljon siitä, miten esihenkilön oma hyvinvointi korreloi tiimin hyvinvointiin. Oma pilttuu pitää olla kunnossa, muuten ei pysty auttamaan muita heidän haasteissaan ja ongelmissaan”, Heikkinen sanoo.

Minua jopa hiukan yllätti se, miten voimakkaasti koulutus lähti liikkeelle yksilön kautta. Puhuimme paljon siitä, miten esihenkilön oma hyvinvointi korreloi tiimin hyvinvointiin. Oma pilttuu pitää olla kunnossa, muuten ei pysty auttamaan muita heidän haasteissaan ja ongelmissaan”

”Osa asioista vaikutti ensikuulemalta liki itsestäänselvyyksiltä. Teimme paljon itsereflektiota lähtien ihan siitä, nukummeko me tarpeeksi ja mitä syömme – mutta kun lähdimme perkaamaan omia hyvinvoinnin kehityskohteita, niin aika nopeasti sitä oivalsi, että työsarkaa on”, Heikkinen toteaa.

First Time Manager -koulutuksen isoimmaksi eduksi Heikkinen nimeää käytännönläheiset työkalut.

”En nyt halua kuulostaa ostos-tv-mainokselta, että kokeilin tätä ja heti voitin – mutta useat valmennuksessa saadut työkalut ovat osoittautuneet esihenkilötyössä hyödyllisiksi. Opin esimerkiksi kysymyksenasetteluja, jotka ovat selkeästi auttaneet luottamuksen rakentamisessa uusien tiimiläisten kanssa. Löysin myös ajankäytön hallintaan työkalun, joka on helpottanut elämääni huomattavasti”, Heikkinen lisää.

”Erityisesti pidin siitä, että koulutuksessa ei kertaakaan sanottu, että tee näin niin olet huippupomo. Sen sijaan asetettiin kysymyksiä ja pakotettiin itsereflektioon, jonka kautta jokainen pyrki löytämään itselleen vastauksia.”

Vertaistukea muilta uusilta esihenkilöiltä

Topi Heikkinen kertoo saaneensa First Time Manager -ohjelman aikana useita ideoita myös muilta osallistujilta.

”Vertaisryhmätapaamiset olivat mahdollisesti koko koulutuksen parasta antia. Se laajensi omaa ajatteluani, kun kuulin muiden uusien esihenkilöiden ajatuksia ja huomasin, miten erilaisista näkökulmista asioita voi lähestyä”, Heikkinen pohtii.

Vertaisryhmä-tapaamiset olivat mahdollisesti koko koulutuksen parasta antia. Se laajensi omaa ajatteluani, kun kuulin muiden uusien esihenkilöiden ajatuksia"

”Koin eduksi sen, että kaikki me Suomen Foodoran uudet esihenkilöt pääsimme samaan valmennukseen. Olemme käyneet koulutuksessa käsitellyistä teemoista myös monia spontaaneja kahvipöytäkeskusteluja täällä töissä, sparrailleet ja reflektoineet First Time Manager -koulutuksessa käsiteltyjä asioita”, Heikkinen huomauttaa.

Sanna Haavisto korostaa, että juuri tällaista sisäistä verkottumista Foodora haki lähettäessään 16 uutta esihenkilöä samaan koulutukseen.

”Meillä ei ole arjessa useinkaan aikaa järjestää esihenkilöille erikseen mahdollisuuksia irrottautua työstään ja sparrailla yhdessä. Näen isona vahvuutena sen, että uudet esihenkilömme ovat innostuneet käymään keskusteluja yli funktiorajojen ja jakaneet ideoita”, Haavisto kiteyttää.

Lue lisää First Time Manager ohjelmasta