Asiakkaamme

Asiakkaamme

"Finva Finanssikoulutuksen verkkokurssin sisältö on koettu oikein mielenkiintoiseksi ja osuvaksi.”

Piia Vuoti
Lakiasiainjohtaja, Alisa Pankki Oyj

Alisa Pankki Oyj antoi syksyllä 2023 koko henkilöstölleen tehtäväksi suorittaa Aalto EE:n tarjoaman Finva Finanssikoulutuksen verkkokurssin, joka käsittelee rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen yleisiä käytäntöjä. 

Alisa Pankki on suomalainen sujuvamman arjen digitaalinen pankki, joka tarjoaa helppokäyttöiset pankki- ja rahoituspalvelut kuluttajille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille mutkattomasti, selkeästi ja vastuullisesti.

Pankin tarina alkoi, kun Pohjoismaiden johtava joukkorahoitus- ja vertaislainapalvelu Fellow Finance yhdistyi Evli Pankin talletuspankkitoimintaa jatkavan yhtiön kanssa alkuvuonna 2022. Uuden pankin lanseeraus ja digitaalisten palvelukanavien kehittäminen on ollut iso ponnistus, jossa tärkeässä osassa on ollut henkilöstön osaamisen kehittäminen.

”Suhtaudumme rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan todella vakavasti. Finva Finanssikoulutuksen verkkokurssi liittyi kaikille työntekijöille pakolliseen ohjelmaan, jossa kehitämme ja ylläpidämme henkilöstön osaamista rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi ja erityisesti epäilyttävien liiketoimien tunnistamiseksi”, sanoo Alisa Pankin lakiasiainjohtaja Piia Vuoti.

Oleellisimmat asiat tiiviissä paketissa

Pankkiala on vahvasti reguloitu, mikä vaatii säännöllistä osaamisen kehittämistä.

Vuoti huomauttaa, että alan kaikissa työtehtävissä täytyy olla perusymmärrys esimerkiksi siitä, minkälaista sääntelyä pankkitoimintaan liittyy, mitkä ovat keskeisimpiä juridisia kysymyksiä ja mitkä asiat jokaisen täytyy työssään huomioida.

Finva Finanssikoulutuksen kurssin yksi merkittävä etu oli se, että se otti huomioon Alisa Pankin työntekijöiden erilaiset taustat ja työkokemuksen. Sisältö oli esitetty kaikille ymmärrettävällä tavalla.

Kurssi on otettu hyvin vastaan ja sen sisältö on koettu oikein mielenkiintoiseksi ja osuvaksi"

Ennen kuin Alisa Pankissa päätettiin, mikä kurssi valitaan työntekijöiden suoritettavaksi, Vuoti kävi läpi eri vaihtoehtoja Aalto EE:n tarjonnasta. Se oli tehty helpoksi, ja olennaista olikin, että hän pystyi valitsemaan kurssin, jonka arvioi vastaavan parhaiten juuri Alisa Pankin tarpeisiin. Hyvin yleisellä tasolla pysyttelevästä kurssista olisi ollut paljon vähemmän hyötyä.

Ajallisesti kurssin suorittaminen vei vain puolisen tuntia, ja kukin työntekijä pystyi suorittamaan sen juuri sellaisena ajankohtana, mikä kunkin työpäivään parhaiten sopi.

”Olemme saaneet henkilöstöltä hyvää palautetta. Kurssi on otettu hyvin vastaan ja sen sisältö on koettu oikein mielenkiintoiseksi ja osuvaksi.”

Tutustu yrityskohtaisiin verkkokursseihin