Asiakkaamme

Asiakkaamme

"Myynnin johtaminen -valmennus tarjosi monipuolisen ja käytännönläheisen kuvan arvomyynnistä. Erityisesti arvomallinnusten tekeminen oli silmiä avaavaa.”

Päivi Sihvonen
Myyntijohtaja, Vileda Professional

Vileda Professional tunnetaan ammattisiivousvälineiden kehittäjänä, valmistajana ja myyjänä. Myyntijohtaja Päivi Sihvonen on ollut yrityksessä töissä pian 20 vuotta. Hän työskenteli pitkään taloushallinnon ja logistiikan parissa, kunnes siirtyi viitisen vuotta sitten nykyiseen tehtäväänsä.

”Myyntityössä on parasta, kun pystyy tarjoamaan asiakkaille aidosti heidän liiketoimintaansa hyödyttäviä ratkaisuja”, hän sanoo.

Sihvonen kävi keväällä 2020 Aalto EE:n Myynnin johtaminen -valmennuksen. Aalto EE oli Sihvoselle entuudestaan tuttu, joten hän tiesi odottaa laadukasta koulutusta.

”Minua kiinnosti erityisesti ohjelman lupaus oman arvoviestin terävöittämisestä helposti ymmärrettävään – jopa euromääräiseen – muotoon. Siksi päätin osallistua”, hän taustoittaa.

Pidin siitä, kuinka konkreettiselle tasolle valmennuksessa mentiin. Valmennus tarjosi monipuolisen ja käytännönläheisen kuvan arvomyynnistä."

Arvomyynti korostaa asiakkaan saamaa hyötyä

Sihvonen kertoo saaneensa valmennuksesta hyviä työkaluja arvomyynnin edistämiseen.

”Kouluttajilla oli pitkä ammattitausta myynnistä ja arvoviestinnästä – ja hyvä ote opetukseen. Kuulimme paljon kiinnostavia esimerkkejä tavoista, joilla yritykset viestivät arvosanomaa asiakkailleen”, hän toteaa.

”Pidin siitä, kuinka konkreettiselle tasolle valmennuksessa mentiin. Teorian ohella meillä oli paljon osallistavaa työskentelyä. Valmennus tarjosi monipuolisen ja käytännönläheisen kuvan arvomyynnistä. Erityisesti arvomallinnusten tekeminen oli silmiä avaavaa”, hän lisää.

Uusista opeista on Sihvosen mukaan ollut selvää hyötyä töissä.

”Valmennus auttoi terävöittämään Vileda Professionalin myyntimateriaalia – juuri kuten luvattiin. Nyt pystymme konkretisoimaan asiakkaalle hyödyt esimerkiksi eurotasolla ja aikasäästöinä puhuessamme tehokkuudesta ja laadusta”, Sihvonen alleviivaa.

Nyt pystymme konkretisoimaan asiakkaalle hyödyt esimerkiksi eurotasolla ja aikasäästöinä puhuessamme tehokkuudesta ja laadusta”

Virtuaalitoteutus yllätti positiivisesti

Valmennus yllätti Sihvosen positiivisesti, vaikka kokemus oli erilainen kuin mihin hän oli ilmoittautuessaan varautunut. Maaliskuun 2020 lopulla alkanut ohjelma vaihtui lennossa virtuaalitoteutukseksi.

”Aalto EE:lle on annettava kaikki pisteet nopeasta reagoinnista muuttuneeseen tilanteeseen. Ohjelma oli onnistunut kokonaisuus. Skeptisyyteni virtuaalitoteutusta kohtaan kääntyi ehdottoman positiiviseksi kokemukseksi”, hän kertoo.

”Valmennus oli erinomaisesti aikataulutettu ja organisoitu. Mielenkiinto pysyi hyvin yllä myös virtuaaliympäristössä ja teimme paljon ryhmätöitä virtuaalisissa pienryhmätiloissa. Meillä oli erinomaisia keskusteluja ja opimme paljon myös toinen toisiltamme”, hän muistelee.

Valmennukseen osallistui ihmisiä hyvin erityyppisiltä toimialoilta, mikä rikasti Sihvosen mukaan oppimiskokemusta.

”Monet osallistujat johtivat todella suurten projektien myyntiä. Pohdin aluksi, onkohan toimialojemme erilaisuus negatiivinen asia – mutta pian huomasin, ettei elinkaari loppujen lopuksi ole kovin erilainen, puhutaanpa sitten vuosia kestävästä rakennusprojektista, tai meidän tarjoamasta tuotteesta tai palvelusta asiakkaalle”, hän sanoo.

”Arvomyynnin toteutuksen ja johtamisen lainalaisuudet pätevät, vaikka toimialat ja projektien koot ovat erilaisia”, hän korostaa.

Opin tunnistamaan ja mallintamaan asiakkaalle tuotettavaa arvoa, ja osaan sanoittaa asiakasarvoviestini paremmin.”

Pienryhmäsparrauksesta ja Kaiku-tiimistä erityiskiitosta

Sihvonen nimeää pienryhmissä toteutetun välitehtävän ohjelman tähtihetkeksi. Välitehtävässä työstettiin omaan palveluun liittyvää arvoehdotusta.

”Sain pienryhmäsparrauksessa äärimmäisen arvokasta palautetta. Kouluttajalla oli paljon vertailupohjaa erilaisista yrityksistä ja arvoviesteistä. Hän pystyi peilaamaan juuri meidän yrityksemme arvoehdotusta omiin kokemuksiinsa toimivista arvoviesteistä”, Sihvonen kertoo.

Ohjelmaan kuului jo ensimmäisestä jaksosta lähtien myös Kaiku-tiimissä työskentelyä omalla työpaikalla. Kaiku-tiimissä keskusteltiin kollegoiden kanssa valmennuksessa opituista asioista ja reflektoitiin niitä oman organisaation myyntityöhön.

”Kaiku-tiimin työskentelystä annettiin raportti. Se pakotti positiivisella tavalla panostamaan keskusteluihin ja varmisti oppien jalkauttamisen omalla työpaikalla”, hän toteaa.

Sihvonen sanoo suosittelevansa mielellään Myynnin johtaminen -valmennusta.

”Suosittelen koulutusta lämpimästi. Opin tunnistamaan ja mallintamaan asiakkaalle tuotettavaa arvoa, ja osaan sanoittaa asiakasarvoviestini paremmin. Kiitos Kaiku-työskentelyn, voin sanoa samaa myös tiimini jäsenistä. Tiedän meidän olevan arvomyynnissä oikealla tiellä”, Sihvonen tähdentää.

Myynnin johtaminen -valmennus