Asiakkaamme

Asiakkaamme

"Ohjelma syvensi ymmärrystäni siitä, miten datasta ja analytiikasta luodaan aidosti strategista ja operatiivista kilpailuetua.”

Susanna Kämäräinen

Susanna Kämäräinen työskenteli ohjelman aikana SOK:n Vice President, Loyalty Business roolissa. Hänen monipuolinen työnkuva keskittyi S-ryhmän kasvun ja asiakasuskollisuuden kehittämiseen muun muassa datan ja analytiikan avulla.  

”Minulla on vahva tausta digitaalisesta myynnistä, ja data ja analytiikka ovat aina olleet lähellä sydäntäni”, pitkän uran erilaisissa liiketoimintarooleissa tehnyt Kämäräinen taustoittaa. 

Kämäräinen suoritti hiljattain Aalto EE:n Analytiikka ja datastrategiat -ohjelman. 

”Data ja analytiikka ovat keskiössä yhä henkilökohtaisemman palvelun rakentamisessa. Hakeuduin Aalto EE:n ohjelmaan muun muassa jäsentääkseni ajatuksiani siitä, miten meidän tulisi kehittää asiakasdataamme visiomme saavuttamiseksi”, hän sanoo. 

Opiskelukokemusta Kämäräinen kuvailee antoisaksi. 

”Oli mahtavaa päästä pitkästä aikaa jälleen opiskeluilmapiiriin, jossa kaikki ovat senioritason osaajia. Meitä kaikkia yhdisti valtava tiedonjano. Kouluttajien asiantuntemus oli huippuluokkaa ja he osasivat jäsentää asiat juuri oikealla tavalla kokeneille bisnesihmisille”, hän korostaa. 

Hyödyllinen Data Governance -malli

Kämäräinen kehuu koulutuksen sisältöä käytännönläheiseksi ja hyödylliseksi: ohjelman käytyään jokainen osallistuja ymmärtää erilaisia analytiikkamalleja ja -työkaluja, sekä minkälaisia vaatimuksia eri analytiikkatasot asettavat datalle. 

”Tästä on selkeää hyötyä työssäni, sillä asiakasdatan kehittäminen tietopääomana on yksi vastuualueistani. Tiedostan nyt millaista kompetenssia meillä tarvitaan jatkossa, ymmärrän entistä paremmin analytiikan eri metodeja, ja saan luotua paremman keskusteluyhteyden analyytikoiden ja liiketoimintatiimien kanssa”, hän sanoo. 

Yksi Kämäräisen odottamia sisältöjä ohjelmassa oli Data Governance -malli. 

”Sain hyviä viitekehyksiä Data Governance malleista, joiden avulla asiakasdatan keräämistä ja hyödyntämistä voidaan yrityksessämme kehittää entisestään. Viemme parhaillamme asiaa sisäisesti eteenpäin”, hän toteaa. 

Oli kiehtovaa pohtia datan ja analytiikan soveltamisen mahdollisuuksia muiden osallistujien jakamien käytännön esimerkkien kautta. Se juurrutti oppeja ja avarsi ajatteluani."

Keskustelut muiden osallistujien kanssa tarjosivat myös uutta ajateltavaa ja rikastivat oppimiskokemusta.

”Vaikka ohjelma on napakka ja täynnä asiaa, jäi meille myös aikaa hyviin keskusteluihin. Jokainen osallistuja jakoi muun muassa käytännön esimerkkejä siitä, miten eri analytiikan keinoja sovelletaan heidän organisaatioissaan”, hän kertoo.

”Oli kiehtovaa pohtia datan ja analytiikan soveltamisen mahdollisuuksia muiden osallistujien jakamien käytännön esimerkkien kautta. Se juurrutti oppeja ja avarsi ajatteluani”, hän huomauttaa.

Intohimo oppia vielä lisää 

Vaikka monella osallistujalla oli jo taustaa analytiikasta ja asiakasdatan hyödyntämisestä liiketoiminnassa, se ei Kämäräisen mukaan ole edellytys ohjelmaan osallistumiselle. 

”Ohjelmaan voi mainiosti tulla vaikkei olisi vielä syvällistä ymmärrystä datasta ja analytiikasta”, Kämäräinen toteaa. 

”Itselläni on sen verran vahva tausta datan ja analytiikan parissa, että osa sisällöstä oli tuttujen aiheiden kertausta, mutta uutta ja mielenkiintoista oppia tuli myös kiitettävästi. Voisin kuvitella käyväni ohjelman tulevaisuudessa uudestaankin, ala kehittyy niin nopeasti”, hän pohtii. 

Ohjelma oli erinomainen. Se syvensi ymmärrystäni siitä, miten datasta ja analytiikasta luodaan aidosti strategista ja operatiivista kilpailuetua."

Kämäräinen kiteyttää Analytiikka ja datastrategiat -ohjelman hyödyt ytimekkäästi:

”Sain tärkeää ja ajankohtaista tietoa, erinomaisia viitekehyksiä, mainioita lukuvinkkejä ja hyvää verkostoa. Palasin ohjelman jälkeen todella energisoituneena takaisin töihin.” 

”Ohjelma oli erinomainen. Se syvensi ymmärrystäni siitä, miten datasta ja analytiikasta luodaan aidosti strategista ja operatiivista kilpailuetua. Koulutus myös inspiroi ja sytytti entistä suuremman intohimon oppia vielä lisää aiheesta. Suosittelen lämpimästi osallistumista muillekin”, hän sanoo.

Analytiikka ja datastrategiat -ohjelma