Asiakkaamme

Asiakkaamme

"Diploma in IT Leadership -koulutusohjelmasta saa kattavan kuvan IT:n roolista ja mahdollisuuksista liiketoiminnan kehittämisessä. Nämä tiedot tulisi löytyä jokaiselta johtajalta.”

Milka Pääkkönen ja Jorma Lammila

Diploma in IT Leadership

Liiketoimintajohdon ei tarvitse osata koodata, tai edes ymmärtää teknologiaa syvällisesti. Sen sijaan johtajien on hyvä tietää, mitä kaikkea IT mahdollistaa. 

Laatujohtaja Jorma Lammila ja kehityspäällikkö Milka Pääkkönen saivat Aalto EE:n Diploma in IT Leadership -koulutuksesta tasapainoisen näkemyksen tietohallinnon ajankohtaisista kysymyksistä ja IT:n strategisesta merkityksestä liiketoiminnalle. 

Jorma Lammilan työnantaja Vaisala on maailman johtava sään, ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. 

Lammilan vastuualue Vaisalalla on laaja: muun muassa laatu, ympäristö, työturvallisuus, ja tuoteturvallisuus kuuluvat kaikki hänen työpöydälleen. 

”Viimeisen 20 vuoden aikana IT:stä on tullut olennainen osa kaikkea, mitä organisaatio tekee. Diploma in IT Leadership jalosti ymmärrystäni siitä, kuinka IT integroituu organisaation kokonaiskehittämiseen. Sain koulutuksesta uutta itsevarmuutta työhöni, sillä ymmärrän paremmin myös aidan toisella puolella olevat asiat”, Lammila toteaa. 

”Minun on nyt entistä helpompi suunnitella ja tehdä yhteistyötä organisaatiomme eri funktioiden kanssa. Katson myös omaa tonttiani uusin silmin, sillä koulutus häivytti siiloja omassa päässäni”, Lammila lisää.

Milka Pääkkösen työnantaja IKH on yksi Suomen suurimmista työvaatteiden ja henkilökohtaisten suojaimien, työkalujen, varaosien ja tarvikkeiden teknisistä tukkuliikkeistä ja jälleenmyyjistä. Vuonna 2021 toteutetun yrityskaupan jälkeen IKH:sta tuli Lontoon pörssiin listatun Grafton Groupin tytäryhtiö. 

Pääkkösen työnkuvaan IKH:n kehityspäällikkönä kuuluu niin yleisjohtamista, muutosjohtamista kuin kehitystyön koordinointia. Lisäksi hän on IKH:n IT-tiimin esihenkilö. 

”Se luo paljon paineita IT-kyvykkyyksien kehittämiselle, kun siirrytään perheyrityksestä kansainvälisen pörssiyhtiön tytäryhtiöksi ja samalla panostetaan voimakkaasti digitalisaatioon”, Pääkkönen taustoittaa.

”Arjessa juoksen kiinni langanpäitä ja mietin detaljeja. Diploma in IT Leadership tarjosi mahdollisuuden astua muutaman askeleen taaksepäin ja tarkastella rauhassa kokonaiskuvaa, mikä oli valtavan arvokasta. Koulutuksen ansiosta sain sanoitettua monia mielessäni pyörineitä kehityskohteita niin, että niitä on ollut paljon helpompi edistää organisaatiossamme”, Pääkkönen jatkaa. 

Turvallinen ympäristö avoimelle keskustelulle

Lammila ja Pääkkönen painottavat, että koulutuksen suurin arvo syntyi paitsi hyvistä kouluttajista ja vierailevista puhujista, myös osallistujien esittämistä terävistä kysymyksistä ja aktiivisesta keskustelusta.

”Rima kysymysten esittämiselle laskettiin heti koulutuksen alussa riittävän alas, mikä loi turvallisen ympäristön avoimelle keskustelulle. Lisäksi kouluttajilla oli niin syvä ja laaja osaaminen, että sekin lisäsi kaikkien innokkuutta esittää uusia kysymyksiä. Kouluttajilta kun eivät vastaukset koskaan loppuneet kesken”, Lammila huomauttaa.

”Meillä oli hyvin heterogeeninen ryhmä. Oli ihmisiä, jotka ovat koodissa kuin kotonaan, oli minunlaisiani humanistitaustaisia, ja kaikkea siltä väliltä. Keskustelumme toivat monikerroksellisuutta käsiteltyihin teemoihin ja aktivoivat merkittävästi ajatteluani”, Pääkkönen toteaa. 

Koulutuksen ansiosta sain sanoitettua monia mielessäni pyörineitä kehityskohteita niin, että niitä on ollut paljon helpompi edistää organisaatiossamme.

Lammila ja Pääkkönen kertovat, että ajankohtaisimmat aiheet – esimerkiksi tietoturva ja IT-etiikka – herättivät ryhmässä kiihkeimpiä keskusteluja, mutta kaikista aiheista virisi niin mielenkiintoista debattia, että vuoropuhelua jatkettiin usein opetuksen päätyttyä omin voimin pitkälle iltaan. 

”Ryhmässä käydyt keskustelut olivat niin erinomaisia, ettemme halunneet luopua niistä koulutuksen loputtua. Päätimme jatkaa porukalla yhdessä oppimista. Olemme jo luoneet toimintamallin alumniverkostollemme: aiomme tavata säännöllisesti, keskustella aina aluksi päivänpolttavasta IT-aiheesta – ja siirtyä sitten viettämään iltaa hyvän ruoan merkeissä. Ensimmäinen tapaaminen on jo lyöty lukkoon”, Lammila sanoo.

IT-johtaminenkin on ihmisten johtamista

Diploma in IT Leadership -koulutuksessa syvennytään muun muassa liiketoiminta- ja IT-strategian yhteensovittamiseen, IT-toimintojen johtamiseen, sekä tekoälyn ja datan hyödyntämiseen. Vaikka teknologiasta puhutaan paljon, koulutuksessa korostuu se, että myös IT-johtaminen on ihmisten johtamista. 

”Olisi helppoa lähteä johtamaan IT-ajattelua järjestelmä- tai teknologiavetoisesti, mutta kaikki kehitys ja muutos on loppujen lopuksi kiinni ihmisistä. Diploma in IT Leadership vahvisti tätä näkemystä ja antoi minulle uutta itseluottamusta IKH:n IT-tiimin johtamiseen”, Pääkkönen kertoo.  

Tekniset kysymykset ovat muutoksessa aina se helpompi asia. Ihmisten työtapojen ja toimintojen muuttaminen ovat kaiken keskiössä.

”Tietohallinto on muutoksen mahdollistaja, mutta tekniset kysymykset ovat muutoksessa aina se helpompi asia. Ihmisten työtapojen ja toimintojen muuttaminen ovat kaiken keskiössä”, Lammila komppaa.

Oman johtajuuden kehittäminen on myös oleellinen osa Diploma in IT Leadership -koulutusta.

”Oman johtajuuden reflektointi vei ajoittain epämukavuusalueelle, mutta siitä oli hyötyä: minulla on nyt mielessäni selkeä kartta siitä, mitä minun kannattaa lähiaikoina tehdä kehittyäkseni johtajana. Saimme myös hyödyllisiä vinkkejä, jotka pystyi heti ottamaan käyttöön. Koulutus tarjosi hyviä eväitä muun muassa ajankäytön hallintaan, jonka kanssa iso osa ryhmäläisistämme tuskaili”, Pääkkönen mainitsee. 

Yleissivistys, joka jokaiselta johtajalta tulisi löytyä

Lammila ja Pääkkönen sanovat suosittelevansa mielellään Diploma in IT Leadership -koulutusohjelmaa. 

”Olen opiskellut työn ohessa aktiivisesti koko aikuisikäni. Täytyy myöntää, etten ole koskaan ennen osallistunut ihan näin hyvin järjestettyyn koulutukseen. Osallistujana ei tarvinnut uhrata ajatustakaan sille, mikä tehtävä onkaan seuraavaksi palautettava, tai mistä materiaalia löytyy”, Pääkkönen toteaa. 

”Totta! Ja poikkeuksellisesti myös oppimisalusta tuki aidosti oppimista. Sellaiseen ei ihan usein törmää”, Lammila naurahtaa. 

Lammila ja Pääkkönen korostavat, että parasta koulutusohjelmassa oli kuitenkin sen aikana saatu kokonaisvaltainen näkemys tietohallinnon merkityksestä liiketoiminnan kehittämisessä ja johtamisessa. 

”Halusin koulutukseen, jossa joku muu on miettinyt tarkkaan etukäteen mistä hyvä IT-yleissivistys muodostuu. Diploma in IT Leadership tarjosi juuri tätä. Ohjelman vahvuus oli – sen aikana saadun loistavan verkoston ohella – nimenomaan sen antama kattava yleiskuva IT:n roolista ja mahdollisuuksista”, Lammila sanoo. 

Diploma in IT Leadership oli voimaannuttava kokemus, joka tarjosi paljon vastinetta siihen käytetylle rahalle ja ajalle. Koulutus sopii niin IT-johtajille kuin yleisjohtajillekin. IT on niin saumaton osa liiketoimintaa, että kaikkien johtajien olisi hyvä ymmärtää IT:n merkitys liiketoiminnan kehittämiselle – riippumatta siitä, kummalla puolella sitä veteen piirrettyä viivaa oma vastuualue on, IT:ssä vai sen ulkopuolella”, Pääkkönen kiteyttää.
 

Lue lisää Diploma in IT Leadership -ohjelmasta