Asiakkaamme

Asiakkaamme

"Finvan verkkokurssien avulla pystymme tehokkaasti tuomaan koulutukset koko henkilökunnan ulottuville.”

Ann-Sofi Reims

Vuonna 2007 perustettu finanssiryhmä Taaleri Oyj tunnetaan erityisesti innovatiivisista pääomarahastoistaan ja vastuullisesta toiminnastaan. Taalerissa työskentelee noin 200 asiantuntijaa. Finvan finanssialan verkkokurssit ovat heille kaikille tuttuja.

Taalerilla toteutettiin ensin koko organisaation kattava koulutus EU:n rahoitusmarkkinoita sääntelevästä direktiivistä MIFID:stä Finvan verkkokurssien kautta. Onnistuneen kokeilun myötä Taaleri päätyi hyödyntämään Finvan verkkokursseja myös muissa yhteyksissä.

”Halusimme huolehtia MiFID:in velvoitteista tehokkaasti ja prosessinomaisesti ja varmistua siitä, että tieto on jalkautettu koko organisaatioon. Verkkokurssien järjestäminen Finvan kautta oli meille optimaalinen ratkaisu: niiden avulla pystymme aina helposti todentamaan, kun kurssi loppukokeineen on suoritettu”, Taaleri Oyj:ssä toukokuuhun 2021 asti HR-päällikkönä työskennellyt Ann-Sofi Reims korostaa.

Finvan verkkokurssien avulla pystymme tehokkaasti tuomaan koulutukset koko henkilökunnan ulottuville."

”Asiakasrajapinnassa työskenteleville asiantuntijoillemme – esimerkiksi pankkiireille ja salkunhoitajille – MiFID-kurssi oli pakollinen, mutta se osoittautui oivaksi tavaksi perehdyttää myös muita meillä työskenteleviä asiantuntijoita finanssimaailman saloihin. Taaleri on siitä poikkeuksellinen finanssialan toimija, että meillä on paitsi rahoitusalan vahvoja asiantuntijoita myös vankkaa insinööriosaamista esimerkiksi tuulivoimassa,” Reims huomauttaa.

Finvan verkkokurssien avulla pystymme tehokkaasti tuomaan koulutukset koko henkilökunnan ulottuville. Muutoin olisi haastavaa järjestää koulutuksia, joihin kaikilla olisi yhtäläinen mahdollisuus osallistua, sillä Taaleri Oyj:llä on Helsingin lisäksi toimipisteet myös muun muassa Turussa, Tampereella ja Oulussa”, hän lisää.

Taaleri on hankkinut Finvalta MiFID-koulutuksen lisäksi myös muun muassa koko henkilökunnalle suunnatun Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen yleiset käytänteet -verkkokurssin.

”Meillä on kolme liiketoimintasegmenttiä, joihin kuuluu useita yrityksiä. Alallamme pakollisten kurssien hoitaminen verkkokursseina on hyvin selkeää ja tehokasta”, Reims kertoo.

Finva on luonut Taaleri Oyj:n tarpeisiin myös räätälöityjä verkkokursseja, esimerkiksi GDPR-verkkokurssin, sekä verkkokoulutuksen tietoluokittelusta, joihin on käytetty Taalerin omaa materiaalia. Näitä verkkokursseja on päivitetty tarpeen mukaan ja osassa kursseista Taalerilla on ollut käytössään oman brändinsä mukainen verkkokurssipohja.

Finvan verkkokurssit voi suorittaa näppärästi vaikkapa kotoa käsin tai työmatkalla. Se on tehokasta ja mieluisaa."

Reims tähdentää jatkuvan tietojen päivittämisen olevan koko ajan tärkeämpää.

”Sääntely asettaa alallamme luonnollisesti paljon velvollisuuksia huolehtia asiantuntijoidemme tietotasosta – mutta nopeasti muuttuvalla ja usein hektisellä finanssialalla jatkuva kouluttautuminen on muutenkin elinehto. Taalerin henkilökunnalta on tullut positiivista palautetta Finvan kursseista ja itsekin koen verkko-opiskelun mielekkääksi tavaksi päivittää tietoja. Finvan verkkokurssit voi suorittaa näppärästi vaikkapa kotoa käsin tai työmatkalla. Se on tehokasta ja mieluisaa”, hän toteaa.

Finva on Reimsin mukaan Taaleri Oyj:lle luonteva valinta yhteistyökumppaniksi verkkokoulutuksien järjestämiseen.

”Finva on dedikoitunut yhteistyökumppani, jolla on vankka osaaminen sekä finanssialassa että verkko-oppimisessa. Yhteistyömme on hyvin sujuvaa: asiantunteva henkilöstö kuuntelee tarpeitamme ja olemme saaneet Finvalta hyvää kontribuutiota siihen, miten asiat kannattaa hoitaa”, Reims kiittää.

Verkkokurssit