Asiakkaamme

Asiakkaamme

"VTS-tutkinto auttoi hahmottamaan juristin toimenkuvaa vakuutusyhtiössä, vakuutusliiketoimintaa kokonaisuutena ja myös vakuutusyhtiön makrotason roolia yhteiskunnassa.”

Kristian Krootila
Legal Counsel, Nordea Henkivakuutus

Legal Counsel Kristian Krootila on työskennellyt Nordea Henkivakuutuksessa reilun neljän vuoden ajan. Hän kuuluu neljän hengen juristitiimiin, jonka tehtävänä on avustaa laajasti yhtiön liiketoimintaa erilaisissa kehityshankkeissa ja päivittäisessä liiketoiminnassa. 

Krootila kertoo viihtyvänsä työssään todella hyvin ja kuvailee vastuualueitaan lakimiehelle poikkeuksellisen monipuoliseksi. 

”Tulin Nordea Henkivakuutukselle alun perin kesätöihin vuonna 2016, hiukan ennen valmistumistani oikeustieteellisestä. Kun mahdollisuus jatkaa samassa yhtiössä tarjoutui valmistumiseni jälkeen, tartuin siihen mielelläni. Parasta työssäni ovat ehdottomasti loistavat työkaverit. Kaikki tukevat toinen toisiaan, mikä antaa paljon virtaa”, Krootila sanoo. 

VTS-tutkintoa ryhdyin harkitsemaan heti, kun oivalsin haluavani varmasti luoda uraa juuri vakuutusalalla."

”Työni on todella mielenkiintoista. Teen paljon töitä muun muassa talousrikollisuuden estämisen parissa. Pääsen myös tarjoamaan juridista apua hyvin erityyppisissä tilanteissa, vaikkapa tavallista haastavimmissa reklamaatiotilanteissa, tai jos sijoitustiimillä on kysymys liittyen vakuutusyhtiön rooliin institutionaalisena sijoittajana”, Krootila toteaa. 

Krootila suoritti hiljattain Finvan Vakuutustutkinto VTS:n. Odotuksena hänellä oli ennen kaikkea kokonaiskuvan saaminen vakuutusalasta. 

”Roolini Nordea Henkivakuutuksessa on tulkita lainsäädäntöä liiketoiminnalle ja toimia siltana, ei jarrumiehenä. VTS-tutkintoa ryhdyin harkitsemaan heti, kun oivalsin haluavani varmasti luoda uraa juuri vakuutusalalla, sillä työssäni on todella hyvä ymmärtää alaa laajemmaltikin kuin vain juridisesta näkökulmasta”, Krootila taustoittaa. 

”Aloittaessani VTS-tutkinnon suorittamisen olin ollut muutaman vuoden alalla. Vaikka minulla oli jo jonkinlainen yleiskuva vakuutusliiketoiminnasta, koin osaamiseni kuitenkin verrattain kapea-alaiseksi. VTS-tutkinto muutti tilanteen”, hän painottaa. 

Krootila kertoo ymmärtävänsä VTS-tutkinnon myötä vakuutusalaa monesta eri näkökulmasta.

VTS-tutkinto auttoi hahmottamaan juristin toimenkuvaa vakuutusyhtiössä, vakuutusliiketoimintaa kokonaisuutena ja myös vakuutusyhtiön makrotason roolia yhteiskunnassa. Nyt puhun töissä samaa kieltä muidenkin asiantuntijoiden kuin juristikollegoiden kanssa”, hän tähdentää.

VTS-tutkinto oli tietysti urakehityksen kannalta relevantti ja hyvä keino syventää ammattitaitoani."

”On todella palkitsevaa saada konsensus aikaan sellaisen kollegan kanssa, joka ei ole taustaltaan lakimies. Silloin tietää tehneensä työnsä hyvin ja löytäneensä liiketoimintaa edistävän ratkaisun”, Krootila pohtii. 

Kokonaisvaltaisesta alan ymmärryksestä on Krootilan mukaan paljon hyötyä.

”Jos juristina keskittyisin ainoastaan vakuutustoiminnalle raamit antavaan juridiikkaan, saattaisin päätyä riskiarvioihin ja ratkaisuihin, jotka eivät huomioi liiketoimintaa kokonaisuutena. VTS-tutkinnon antama laajempi kuva koko vakuutusalasta auttaa välttämään tällaiset sudenkuopat”, hän tähdentää.

Tutkinnon suorittamista Krootila kuvailee mutkattomaksi. Nordea Henkivakuutus oli hankkinut työntekijöiden käyttöön niin Finvan verkossa olevat itseopiskelumateriaalit kuin tenttikirjojakin, joten aloittaminen oli helppoa.

VTS-tutkinto oli hyvä keino saada verrattain nopeassa ajassa laaja kuva vakuutus- liiketoiminnasta."

”Hahmottelin muutamaa kuukautta ennen aloittamista sen, mitä vapaaehtoisia tenttejä halusin suorittaa ja merkitsin kalenteriini tenttipäivät. Luin järjestelmällisesti aina muutaman viikon ajan ennen jokaista tenttiä. Opinnot lähtivät hyvin käyntiin heti ensimmäisestä tentistä ja suoritin tutkinnon reilussa vuodessa. Nopeamminkin olisi voinut lukea, mutta päätin pidättäytyä aikataulussa, jonka alun perin itselleni asetin”, Krootila kertoo. 

VTS-tutkinto oli tietysti urakehityksen kannalta relevantti ja hyvä keino syventää ammattitaitoani. Opintojen edetessä huomasin kuitenkin, että minussa heräsi pieni vakuutusnörtti. Osa asioista oli todella kiehtovia. Ne olisivat kiinnostaneet minua vaikken olisi alalla. Ei tuntunut siltä, että vien töitä kotiin, vaan luin ihan sammuttaakseni tiedonjanoani”, hän muistelee.

Krootila sanoo suosittelevansa mielellään VTS-tutkintoa muillekin. 

”VTS-tutkinto oli hyvä keino saada verrattain nopeassa ajassa laaja kuva vakuutusliiketoiminnasta. Suosittelen tutkintoa mielelläni muille. Kannattaa aloittaa tutustumalla Finvan sivuihin, siellä on paljon tietoa tenteistä”, hän vinkkaa. 

”Jos VTS on edes käynyt mielessäsi, niin varmasti kannattaa lähteä mukaan. Mikäli epäröit, niin suosittelen että kysyt töissä ensikäden kokemuksia joltain tutkinnon suorittaneelta. Olen verrattain varma, että kuulet pelkkää hyvää”, Krootila lisää.

Vakuutustutkinto, VTS