Asiakkaamme

Asiakkaamme

"Koulutus oli silmiä avaava kokemus. Se laajensi ymmärrystäni yhdyskuntasuunnittelun merkityksestä.”

Juho Koskinen
Kiinteistökehityspäällikkö, eQ Varainhoito

eQ Varainhoito on edelläkävijä suoraan kiinteistöihin sijoittavissa rahastoissa. Rahastojen omistamat liikekiinteistöt, yhteiskuntakiinteistöt ja asuinkiinteistöt sijaitsevat pääosin pääkaupunkiseudulla.

Asuinkiinteistöt ovat kiinteistökehityspäällikkö Juho Koskisen pääleipälaji.

”Sijoitamme aina kokonaisiin asuintaloihin, ja vain uusiin kohteisiin vastuullisella ja pitkäjänteisellä otteella. Joko kehitämme itse tai ostamme rakennusliikkeiden suunnittelemia taloja”, Koskinen sanoo.

”Parasta työssäni ovat ehdottomasti ihmiset. Meillä on eQ:ssa mahtava porukka ja yhteistyökumppaneiden verkosto, joiden kanssa on ilo työskennellä. On palkitsevaa tehdä työtä, jonka ansiosta saamme loppukäyttäjille hyviä asuntoja – ja luonnollisesti myös hyvät taloudelliset tulokset rahastoillemme.”

Koskinen on kiinteistötalouden diplomi-insinööri. Hänellä on rakennuttamisen ja kaavoittamisen teknis-taloudellisesta puolesta vuosien kokemus.

”Ennen eQ:ta työskentelin suuressa ruotsalaisessa rakennusliikkeessä Peab Oy:ssä muun muassa maanhankintatyön ja maanhankinnan strategisen suunnittelun parissa. Nykyisessä työssäni toimin asuntokohteiden parissa koko niiden elinkaaren aikana. Työnkuvaani kuuluu esimerkiksi kohteiden kehittäminen, kaupantekoon osallistuminen, yhteydenpito rakentajiin niin ennen rakentamista kuin rakentamisen aikana, sekä kohteiden vuokraamisesta vastaaminen”, Koskinen toteaa.

Koulutus laajensi ymmärrystäni yhdyskuntasuunnittelun merkityksestä. Ymmärrän nyt entistäkin paremmin, miten suuria ja pitkäkestoisia yhteiskunnallisia vaikutuksia esimerkiksi kaavoituksella on.”

Ollessaan vielä Peabilla töissä Koskinen kävi YTK:n Pitkä kurssi – yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijaohjelman. Hän kertoo koulutusohjelman avartaneen hänen ajatteluaan.

”YTK-koulutus oli silmiä avaava kokemus. Se laajensi ymmärrystäni yhdyskuntasuunnittelun merkityksestä. Ymmärrän nyt entistäkin paremmin, miten suuria ja pitkäkestoisia yhteiskunnallisia vaikutuksia esimerkiksi kaavoituksella on.”

Antoisia keskusteluja hyvässä hengessä

Vuorovaikutus muiden osallistujien kanssa oli Koskisen mukaan ohjelman parasta antia.

”Keskustelut olivat olennainen osa opiskelukokemusta. Osallistujina oli monipuolinen kaarti eri alojen ammattilaisia, mikä rikasti vuorovaikutusta. Kävimme mielenkiintoisia keskusteluja esimerkiksi kaupunkisuunnittelun ajankohtaisista teemoista”, Koskinen sanoo.

”Ryhmässämme oli useampi kaavoitusalan ammattilainen. Oli antoisaa päästä keskustelemaan heidän kanssaan vapaasti, ilman työlistalla olevan hankkeen luomaa konkreettista painetta. Minulla on nyt kiinteistökehittäjän roolissa huomattavasti parempi ymmärrys siitä, miten laaja-alaisesti asioita on kaupunkisuunnittelussa huomioitava.”

Osallistujien ryhmähenki saa Koskiselta kiitosta.

”Koulutusta veti Timo Heikkinen. Hän oli hyvä työssään, täynnä intoa ja draivia. Opiskellessa henki syntyy porukassa, mutta koulutuksen vetäjällä on siihen iso vaikutus. Meillä oli mainio ryhmä – ja siitä iso kiitos kuuluu osaltaan myös Timolle”, Koskinen huomauttaa.

Koskinen kertoo pitäneensä myös koulutuksen rakenteesta ja opetusmetodeista.

”Koulutus oli jaettu useampaan aika intensiiviseen jaksoon ja selvästi suunniteltu niin, että siihen pystyy hyvin paneutumaan vaativankin työn ohella”, hän toteaa.  

”Opetusmetodeista minulla on pelkkää hyvää sanottavaa. Aktiivisten keskustelujen lisäksi meillä oli erinomaisia asiantuntijaesityksiä ja kiinnostavia ryhmätöitä. Yhdessä näistä muodostui hyvä kombo. Omatoimisia tehtäviä oli muun opiskelun ohessa juuri sopivasti. Ne eivät vieneet kohtuuttomasti aikaa, mutta auttoivat reflektoimaan, kuinka opittuja asioita voi hyödyntää omassa työssään.”

Ryhmässämme oli useampi kaavoitusalan ammattilainen. Oli antoisaa päästä keskustelemaan heidän kanssaan vapaasti, ilman työlistalla olevan hankkeen luomaa konkreettista painetta."

Erityisen hyviä muistoja Koskisella on vapaavalintaisesta opintomatkasta Roomaan.

”Pääsimme kokemaan asioita, jotka eivät välttämättä muuten onnistuisi. Vierailimme esimerkiksi uudella metroasemalla, joka oli vielä työn alla. Roomassa metron laajentaminen ei ole mutkatonta, sillä kaivauksien edetessä löytyy aina uusia arkeologisia aarteita. Oli kiehtovaa päästä näkemään, mitä oli saatu aikaan.”

Uusia näkökulmia ja mainio verkosto

Koskinen korostaa koulutuksen antaneen hänelle entistä paremmat edellytykset tehdä yhteistyötä esimerkiksi kaupunkisuunnittelusta vastaavien tahojen kanssa.

”Kaavoituksen tekniset kysymykset olivat minulle entuudestaan hyvin tuttuja, joten halusin koulutuksen, joka antaisi laajemman näkökulman yhdyskuntasuunnittelun vaikutuksista. YTK:n Pitkä kurssi tarjosi minulle juuri sitä, mitä hain”, hän sanoo.

”Koulutus syvensi ymmärrystäni siitä, miten merkittäviä sosiaalisia vaikutuksia kaavoituksella on ympäröivään yhteiskuntaan – lähtien esimerkiksi siitä, miten kaavoituspäätökset vaikuttavat segregaatioon. Lisäksi sain koulutuksen aikana mainion verkoston, mikä on aina plussaa.”

”Suosittelen osallistumista kaikille yhdyskuntasuunnittelusta kiinnostuneille ihmisille. Suosittelen myös, että heittäydyt opintoihin täysillä. Jätä lähiopetuspäivinä työläppäri suosiolla toimistolle, pistä rutiinityöt tauolle niin pitkälti kuin mahdollista, ja keskity uuden oppimiseen. Tämä on antoisa koulutus, joka todennäköisesti laajentaa maailmankuvaasi”, Koskinen painottaa.

Lue lisää YTK:n Pitkä kurssi – yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijaohjelmasta