Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

YTK:n Pitkä kurssi – yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijaohjelma

Yhdyskuntasuunnittelun palkittu klassikko

YTK:n Pitkä kurssi on yhdyskuntasuunnittelun täydennyskoulutuskokonaisuus eritaustaisille asiantuntijoille. Ohjelmassa syvennät ymmärrystäsi yhdyskuntasuunnittelun ajankohtaisista haasteista ja kehityksen suunnasta.

YTK:n Pitkä kurssi on kuulunut Aalto-yliopiston (ennen vuotta 2010 Teknillisen korkeakoulun) opetusohjelmaan vuodesta 1968 ja sen on suorittanut jo noin 2000 yhdyskuntasuunnittelun alan ammattilaista. Aika ajoin koulutusta on päivitetty ja nykyisessä muodossaan se soveltuu 2020-luvun työelämän rytmiin. YTK:n Pitkä kurssi toteutetaan Aalto EE:n ja Aalto-yliopiston Rakennetun ympäristön laitoksen yhteistyönä.

Keskustelut ovat olennainen osa YTK:n Pitkää kurssia ja yhteyttä pidetään aktiivisesti myös lähiopintojaksojen välillä. Verkottumista edistetään järjestämällä kaikille avoimia Tähtiluentoja, joihin osallistuvat myös YTK:n Pitkän kurssin alumnit. Alumnit pitävätkin yhteyttä toisiinsa, joten kollegiaalista tukea saa myös ohjelman jälkeen.

Koulutukseen sisältyy myös vapaavalintainen omakustanteinen ulkomaan opintomatka, jolla perehdyt kurssin aihealueisiin kansainvälisestä näkökulmasta.

YTK:n Pitkän kurssin käyneenä hallitset yhdyskuntasuunnittelun ja kaupunkitutkimuksen kentän. Asiantuntemuksesi on laajentunut, ymmärryksesi syventynyt, ja sinulle on muodostunut näkemys kehityksen suunnasta. 

 

Lataa esite  Kysy lisätietoja

YTK:n Pitkän kurssin Tähtiluento: The Real Price of Access to Urban Transportation: Insights from Economics

Webinaaritallenteessa Aalto-yliopiston ja Helsingin kauppakorkeakoulun apulaisprofessori Prottoy Akbar ja muut puhujat jakavat näkemyksensä liikenneköyhyyden teemasta.

Hyödyt

Koulutuksen jälkeen asiantuntemuksesi yhdyskuntasuunnittelusta on laajentunut ja ymmärryksesi syventynyt. Koulutuksen suorittaneet arvostavat erityisesti ohjelman myötä syntyvää, yhdyskuntasuunnittelun ja kaupunkitutkimuksen alan ammattilaisten verkostoa sekä kokemusten jakamista jo ohjelman aikana.

Verkostoidut yli ammattirajojen ja kautta Suomen
Organisaatiosi saa tietoa parhaista käytännöistä ja tuoreimmista tutkimuksista ratkaisujenne tueksi
Muodostat uuden näkemyksen kehityksen suunnasta

Kenelle? 

YTK:n Pitkä kurssi on suunniteltu yhdyskuntasuunnittelun alan suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus-, konsultointi- ja johtotehtävissä oleville ammattilaisille julkisella tai yksityisellä sektorilla.

Koulutus soveltuu mm.

  • arkkitehdeille
  • maisema-arkkitehdeille
  • maanmittareille
  • insinööreille
  • maantieteilijöille
  • ympäristötieteilijöille
  • liikennesuunnittelijoille
  • historioitsijoille
  • yhteiskuntatieteilijöille
  • hallintotieteilijöille

Sisältö ja aikataulu

YTK:n Pitkä kurssi on nimensä mukaisesti pitkäkestoinen täydennyskoulutuskokonaisuus, joka suoritetaan yhdentoista kuukauden aikana, alkaen kesäkuun ennakkotehtävästä ja päättyen ohjelman viimeiseen jaksoon seuraavan vuoden toukokuussa. Opintojen laajuus on 20 opintopistettä.

Ohjelman kouluttajat tulevat Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön ja arkkitehtuurin laitoksilta. Lisäksi koulutuksessa kuullaan kokeneita ja näkemyksellisiä yhdyskuntasuunnittelun käytännön asiantuntijoita.

Koulutuksen runkona ovat 2-3-päiväiset lähijaksot ja maksimissaan yhden päivän pituiset verkkotapaamiset. Kolmipäiväisillä jaksoilla tehdään miniekskursioita Etelä-Suomessa. Ohjelman aikana tehdään runsaasti oppimista syventäviä tehtäviä, joista osassa voi paneutua omaan kiinnostuksen kohteeseensa. Jokaisen jakson jälkeen toteutat työpaikallasi Kaikutiimin, jossa keskustelet kollegoittesi kanssa jakson sisällöstä ja näin koko organisaatio oppii kanssasi.

Koulutuksen loppupuolella toteutetaan valinnainen ulkomaan opintomatka, jolla kurssin aihealueisiin perehdytään eurooppalaisesta näkökulmasta. Tämä valinnainen opintomatka ei sisälly koulutuksen hintaan vaan se maksetaan erikseen. Opintomatkan kustannus on noin 2 000–2 500 euroa.

Koulutusjaksot

Luettavaa aiheesta

Kustannukset ja hakeminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös näihin ohjelmiin