Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Kestävä rakennuttaja

RAPS-pätevyyteen valmentava täydennyskoulutus

Kestävä rakennuttaja -koulutusohjelma on yliopistollinen koulutusohjelma, jonka aikana perehdyt kestävään rakentamiseen, rakennuttajan hankesuunnitteluun, projektien- ja ihmisten johtamiseen muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Koulutus vastaa alan asiantuntijoiden ammattitaidon päivitystarpeeseen sekä soveltuu muun muassa rakennusalan opettajille ja viranomaisille. Koulutus on FISEn hyväksymä ja se antaa teoreettisen pohjan vanhemman rakennuttajan pätevyyttä (RAPS) hakeville. Ohjelman suorittanut henkilö voi hakea pätevyyttä normaalin hakuprosessin mukaisesti.

Kestävä rakennuttaja -koulutusohjelma kehittää kokonaisvaltaisesti rakennuttamisosaamistasi ja varmistaa osaamistasi laadullisesti, teknisesti ja taloudellisesti vaativien rakennuskohteiden rakennuttamisen hallinnassa. Koulutuksesta saat myös valmiuksia rakennuttajaorganisaation esimiehenä toimimiseen.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Hinta:

Hyödyt

Ohjelman aikana perehdyt kokonaisvaltaisesti kestävään rakentamiseen ja rakennuttamiseen. Saat valmiuksia ihmisten johtamiseen ja esimiehenä toimimiseen sekä opit, miten projektit voidaan toteuttaa laadukkaammin Leanin ja digitalisaation avulla.

Saat vahvan teoriapohjan ja valmiudet RAPS-pätevyyden hakemiseen.
Kehität rakennuttamisosaamistasi kokonaisvaltaisesti, huomioiden laadulliset, tekniset, taloudelliset ja kestävän kehityksen näkökulmat.
Saat valmiuksia rakennuttajaorganisaation esimiehenä toimimiseen ja ihmisten johtamiseen.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu rakentamisen tai tekniikan alalla korkeakoulututkinnon, aiemman am-matillisen korkea-asteen tutkinnon tai sitä vastaavan tutkinnon suorittaneille henkilöille, joiden on koulutuksen suoritettuaan mahdollista hakea vanhemman rakennuttajan RAPS pätevyyttä. 

Ohjelma soveltuu kaikille kiinteistö- ja rakennusalan vastuullisissa tehtävissä toimiville, kuten rakennuttajille, tilaajille, urakoitsijoille, konsulteille, arkkitehdeille, projektipäälliköille ja pää-suunnittelijoille. Se soveltuu myös tiedonpäivitykseen sekä henkilöille, jotka haluavat perehtyä kestävään rakentamiseen, rakennuttajan hankesuunnitteluun, projektien- ja ihmisten johtamiseen muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Sisältö ja aikataulu

Ohjelman aikana käsittelemme mm. seuraavia teemoja:

  • Rakennusalan kehitysnäkymät, vastuullinen ja kestävä rakentaminen, rakennuttajan roolit 
  • Suunnitteluprojektin johtaminen ja osapuolet 
  • Rakennushankkeen ja -projektin johtaminen 
  • Monipuoliset hankemuodot 
  • Ihmisten johtamien projekteissa ja viestintä/vuorovaikutustaidot

Koulutuksen laajuus on 7–10 opintopistettä, ja se suoritetaan noin puolen vuoden aikana. Opetuspäiviä on noin kaksi (2) kuukaudessa. Kouluttajina toimivat Aalto-yliopiston sekä eri tutkimuslaitosten, toimialajärjestöjen ja yritysten asiantuntijat. Välitehtävistä ja projektitöiden ohjauksesta vastaavat rakentamisen tuotantotalouden professorit Olli Seppänen ja Antti Peltokorpi Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulusta.

Koulutus rakentuu lähiopetuksesta ja etäopiskelusta. Lähiopetus (10 päivää) koostuu asiantuntijaluennoista, case-esityksistä sekä ohjatuista, käytännönläheisistä pienryhmä- ja yksilöharjoituksista. Teemme lisäksi kohde- ja työmaavierailuja. Etäopiskelu koostuu lähijaksojen välillä tehtävistä käytännönläheisistä tehtävistä, harjoituksista sekä omaa työtä palvelevasta ja koulutuksen teemoihin linkittyvästä projektityöstä. Etäopiskeluun sisältyy myös itsenäistä materiaaleihin tutustumista sekä näiden hyödyntämistä. Koulutuksen opetuskieli on suomi, mutta osa materiaaleista voi olla englanninkielisiä.

Koulutuksen voi suorittaa joko kymmenen (10) tai seitsemän (7) opintopisteen kokonaisuutena. RAPS-pätevyyttä hakevat suorittavat 10 opintopisteen kokonaisuuden, muilla on mahdollisuus valita seitsemän opintopisteen kokonaisuus.

  • 10 opintopisteen kokonaisuuteen sisältyy lähiopetuksen ja materiaaleihin tutustumisen lisäksi, 4 välitehtävää, kaikutiimityöskentely, projektityö ja harjoitustentti.
  • 7 opintopisteen kokonaisuuteen lähiopetuksen ja materiaaleihin tutustumisen lisäksi kaikutiimityöskentely ja projektityö.

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Olli Seppänen

Olli Seppänen on rakentamisen tuotantotalouden professori Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa.

Hän on työskennellyt useita vuosia rakennustuotannon ja rakennustalouden tutkimus-, koulutus- ja kehitystehtävissä sekä kotimaassa että ulkomailla. Seppänen on vienyt aktiivisesti maailmalle Suomen korkeatasoista rakennusalan johtamisosaamista. Hän on toiminut vuosittain luennoitsijana muun muassa Stanfordin ja Berkeleyn yliopistoissa ja kehittänyt samalla uusia innovatiivisia opetusmenetelmiä. Hän vieraili Stanfordin yliopistossa stipendiaattina vuosina 2005–2006. Seppänen kirjoitti yhdessä australialaisen professorin Russell Kenleyn kanssa oppikirjan Location-Based Management System for Construction (LBMS).

Seppänen on toiminut aktiivisesti kansainvälisessä International Group of Lean Constructionissa, jossa hän toimi vuoden 2015 konferenssin tieteellisen toimikunnan puheenjohtajana.

Hän valmistui kauppatieteiden maisteriksi Helsingin Kauppakorkeakoulusta vuonna 2001 ja väitteli tekniikan tohtoriksi rakennustuotannon ja –talouden alalta vuonna 2009 Teknillisestä korkeakoulusta.

Antti Peltokorpi

Antti Peltokorpi on rakentamisen tuotantotalouden apulaisprofessori Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa.

Peltokorpi on erikoistunut palveluinnovaatioiden, palveluiden tuotantostrategioiden ja toiminnanohjauksen tutkimukseen. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat muun muassa prosessien tuottavuuden mittaaminen ja kehittäminen, asiakasarvoon perustuvat liiketoimintamallit sekä rakennetun ympäristön mahdollistamat liiketoimintaverkostot ja toimitusketjut. Tutkimusmenetelmistä ja -metodeista hänelle tutuimpia ovat kvantitatiiviset analysointimenetelmät, mallintaminen sekä tapaustutkimukset.

Hän on toiminut puhujana useissa kansainvälisissä johtamisen konferensseissa ja ollut kirjoittajana useissa tieteellisissä artikkeleissa ja julkaisuissa. Tutkimustyön lisäksi hän on toiminut asiantuntijana useissa palveluprosessien ja toimitilojen kehittämishankkeissa kunnissa, sairaanhoitopiireissä, säätiöissä ja yrityksissä.

Aiemmin Peltokorpi on työskennellyt BIT-tutkimuskeskuksen johtajana Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella. Hän valmistui diplomi-insinööriksi Teknillisen korkeakoulun tuotantotalouden laitokselta vuonna 2005 ja väitteli tekniikan tohtoriksi vuonna 2010.

Jukka Heinonen

Jukka Taneli Heinonen työskentelee kestävän rakennetun ympäristön professorina Islannin yliopiston rakennus- ja ympäristötekniikan tiedekunnassa.

Heinonen on erikoistunut kestävän kehityksen haasteisiin yhteisörakenteissa ja elämäntavoissa. Hänen tärkeimpiä tutkimusalueitaan ovat kulutukseen perustuva kaupunkien hiilijalanjälki ja vähähiiliset kaupunkiasutukset.

Jukka Heinonen on kehittänyt tutkimuslähestymistapoja ja analyysimenetelmiä erityisesti rakennetun ympäristön epäsuorien ja ulkoistettujen päästöjen mallintamiseen. Hän on yksi maailman 1000 suurimmasta ilmastonmuutostutkijasta Reutersin vuonna 2021 julkaisemassa listassa, ja tuoreessa tutkimuksessa hänet nimettiin maailman 10 parhaan hiilijalanjälkitutkijan joukkoon.

Heinonen on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta ja tohtoriksi Aalto-yliopistosta Helsingissä.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös näihin ohjelmiin