Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

MQ – Mastering Quality

Tuloksellisen laatujohtamisen koulutusohjelma

Master of Quality – MQ - laatujohtamisen koulutus luotiin Teknillisessä korkeakoulussa 1990-luvun alussa vastaamaan teollisuuden toimialamurroksen haasteisiin. Tämä perinteikäs koulutus on nyt päivitetty vastaamaan nykypäivän vaatimuksiin.

Uudistettu laatujohtamisen koulutus, MQ – Mastering Quality vastaa digiajan laatuammattilaisten nopeasti muuttuviin kehitystarpeisiin. Ohjelmassa painottuvat laatu- ja kehittämistoiminnan johtamisen ydinasiat ja peruselementit, jotta voit parhaiten kehittää ja johtaa tämän hetken suorituskykyä ja samalla valmistautua huomisen haasteisiin.

Koulutus käsittelee laatujohtamisen osa-alueita monella tasolla ja auttaa uudistamaan sekä yksilön että organisaation osaamista. Koulutuksen aikana 

 • ymmärrät, kuinka laatua johdetaan ja parannetaan tuloksellisesti: kun laatu on kunnossa, tuottavuus nousee ja kannattavuus paranee
 • omaksut uudenlaisia ajatustapoja organisaatioon laatutyön merkityksestä sekä saat uusinta tietoa ja toteuttamiskelpoisia ideoita
 • saat varmuutta omaan tekemiseesi ja laatuasiantuntijuuteen
 • opit fasilitoimaan ja tukemaan muita ratkaisujen löytämisessä 
 • tunnistat kehityskohteita ja osaat kyseenalaistaa asioita

MQ-koulutusohjelma auttaa ymmärtämään, että muutosten ja parannusten aikaansaamiseksi ja laadun ankkuroimiseksi organisaatiokulttuuriin tarvitaan ajattelutapojen ravistelua, toimintaa ja johtamista. Koulutuksen jälkeen tunnet laatujohtamisen parhaat käytännöt, ymmärrät jatkuvan parantamisen periaatteet ja kykenet johtamaan muutosta kohti tavoitteita.

 

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Hinta:

”Laatua näkee nyt siellä missä sitä ei ennen nähnyt ja ymmärtää miten laatu liittyy läheisesti kaikkeen toimintaan.”

”Ohjelma kasvatti itsevarmuuttani sekä kehittäjänä että johtajana.”

”Loistava kokonaisuus: mahdollisuus kehittyä itse ja kehittää työtä sekä saada mahtava verkosto.”

 

(Palautteita Aalto EE:n laatujohtamisen koulutuksesta)

Suomen laajin laatujohtamisen koulutusohjelma.

Aalto EE:lla ja sen edeltäjillä on 30 vuoden kokemus MQ-laatujohtamiskoulutuksen järjestämisestä. Koulutuksen on käynyt noin 500 laatuasiantuntijaa.

Kouluttajat ovat alansa johtavia asiantuntijoita Aalto-yliopistosta ja Aalto EE:n asiantuntijaverkostosta.

Hyödyt

Ohjelma tarjoaa organisaatiolle ja yksilölle mahdollisuuden koetella tuttuja, juurtuneita ajatusmalleja ja auttaa ymmärtämään laatujohtamisen, tuloksellisuuden ja kannattavuuden yhteyden.

Hallitset toiminnan, tuotteiden, palvelujen ja prosessien laadukkaan kehittämisen
Osaat asettaa mitattavia tavoitteita sekä arvioida toimintaa ja suorituskykyä
Luot uusia toimintamalleja sekä kehität käytäntöjä ja johtamiskulttuuria
Ymmärrät muutostarpeet ja osaat viedä muutoksia käytäntöön
Opit parhaat laatutyökalut ja -menetelmät jatkuvan parantamisen tueksi

Kenelle? 

Ohjelma on tarkoitettu laadun, strategian, toimintatapojen tai prosessien kehittämisestä vastaaville asiantuntijoille, päälliköille ja johtajille teollisuudessa, palveluyrityksissä ja julkisella sektorilla.

Ohjelma sopii sinulle, joka

 • olet kokenut osaaja ja haluat päivittää tai syventää osaamistasi nykyaikaisella laatutietämyksellä
 • etsit etenemismahdollisuuksia laatu- ja kehittämistoiminnan parissa ja haet varmuutta laatuasiantuntijana
 • haluat haastaa vakiintuneita ajattelutapoja ja etsit tuoreita oivalluksia laatu- ja kehittämistyön tueksi
 • etsit mutu-johtamisen sijaan menetelmiä, malleja ja käytännön työkaluja laadun kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen

Sisältö ja aikataulu

Koulutus on suunniteltu yhteistyössä Aalto EE:n asiantuntijaverkoston kanssa. Koulutuksessa käsitellään laatujohtamisen ydinteemoja, kuten strateginen kehittäminen ja johtaminen, kehittämisen työkalut ja niiden soveltaminen, prosessien johtaminen ja kehittäminen, muutosjohtaminen, operational excellence ja laatuammattilaisena kehittyminen.

Koulutusohjelma koostuu seitsemästä lähiopetusjaksosta (yhteensä 13 lähiopetuspäivää) ja oppimistehtävistä. Opintojaksojen välissä sovellat opittuja menetelmiä, työkaluja ja periaatteita käytäntöön harjoitusten avulla. Oppimista edistetään monimuotoisilla opetusmenetelmillä kuten vuorovaikutteisilla ryhmätöillä, simulaatioilla ja case-esimerkeillä. Opetuksen tueksi ja materiaalien jakamiseksi käytämme verkko-oppimisympäristöä. 

Kouluttajina toimivat alansa johtavat asiantuntijat Aalto-yliopistosta ja Aalto EE:n asiantuntijaverkostosta. Koulutus on suomenkielinen.

Rakenne

7 opintojaksoa

Yhteensä 13 lähiopetuspäivää, laajuus 10 opintopistettä

Yksilö- ja ryhmätehtävät

Käsiteltyjen asioiden arviointi ja reflektointi omaan työhön

Käytännön kokemusta

Vertaisoppimista yhteisten teemojen äärellä

Koulutusjaksot

Luettavaa aiheesta

Kouluttajat

Kouluttajina johtavia asiantuntijoita Aalto-yliopistosta ja Aalto EE:n asiantuntijaverkostosta, mm.:

 • Risto Lintula, DI, Lean Six Sigma Black Belt, osakas, Nordic Process Improvement Oy
 • Jari Ylitalo, TkT, yliopistonlehtori, Vice Head of Department (Education), Head of Major (Organizational Design & Leadership), Aalto-yliopisto, Perustieteiden korkeakoulu, tuotantotalouden laitos
 • Markku Ukkonen, DI, kehittämisasiantuntija, Lahden kaupunki
 • Henri Schildt, professori, Aalto-yliopisto, Perustieteiden korkeakoulu, tuotantotalouden laitos / & Kauppakorkeakoulu, johtamisen laitos
 • Pekka Töytäri, työelämäprofessori, Aalto-yliopisto, Perustieteiden korkeakoulu, tuotantotalouden laitos
 • Marja Blomqvist, QDC Business Engineering Oy
 • Hannu Vierimaa, konsultti, Processman Oy

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös muihin koulutuksiimme