Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Starttipaketti Leaniin

Lean-periaatteiden mukaisesti ohjattu organisaatio kehittyy jatkuvasti

Starttipaketti leaniin -koulutus pureutuu lean-ajattelun mahdollisuuksiin ja tarjoaa työkaluja lean-periaatteiden käyttöönottoon. Ohjelma auttaa sinua ottamaan leanista enemmän irti ja hyödyntämään sitä tehokkaammin.

Koulutuksessa leania ei käsitellä pelkkänä työkalupakkina, vaan kulttuurina, jonka toteuttaminen organisaatiossa lähtee johtamisesta. Esimerkiksi ihmisten hyvinvoinnista huolehtiminen ja työtä hankaloittavien esteiden poistaminen ovat lean-filosofian ytimessä.

Lataa esite Ota yhteyttä

Aloitus

Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Kehitä ja tehosta prosesseja lean-ajattelun avulla

Lean-periaatteet soveltuvat lähestulkoon jokaisen tuotteisiin tai palveluihin liiketoimintansa perustavan organisaation johtamiseen. Lean-periaatteiden mukaisesti johdettu organisaatio kehittyy jatkuvasti: prosessit eivät rapistu ja henkilöstön osaaminen ja ongelmanratkaisukyky pysyvät hyvinä.

Hyödyt

Koulutus auttaa sinua oivaltamaan, miten voit yksilönä muuttaa omaa tekemistäsi lean-filosofian mukaisesti. Koulutus ottaa myös kantaa siihen, miten tiimin tai organisaation toimintaa voi kehittää lean-oppien mukaisesti. Opit suhtautumaan virheisiin ja haasteisiin mahdollisuutena ja löydät työkalut, joilla voit ryhtyä ratkomaan ongelmia.

Ymmärrät leanin keskeiset periaatteet 
Oivallat, miten voit yksilönä kehittää omaa tekemistäsi lean-filosofian mukaisesti
Ymmärrät ongelmanratkaisun merkityksen jatkuvan parantamisen kulttuurin edistämisessä 
Saat toimintamalleja ja työkaluja edistää lean-toimintaa ja muutosta organisaatiossasi

Kouluttajien tervehdys

Järjestelmällinen ongelmanratkaisu jatkuvan parantamisen ytimenä 

“Parannus vaatii muutoksen, mutta kaikki muutokset eivät ole parannuksia”. Lean-ajattelun voi määritellä kehittämistavaksi, jonka ytimessä on järjestelmällinen ongelmanratkaisutaito: tunnistamme kehityspotentiaalia, ymmärrämme juurisyyt, teemme kokeiluja, ja toimivat ratkaisut vakiinnutamme käytännöksi. Toimintaa kehittäessämme pyrimme löytämään muutoksia, jotka ovat myös parannuksia. Muutoksia, joiden avulla palvelemme asiakasta paremmin ja nopeammin, oma työmme on mielekkäämpää ja turvallisempaa - ja organisaatiommekin voi paremmin.  

Starttipaketti Leaniin -koulutuksessa haluamme antaa osallistujille perusymmärryksen Lean-ajattelusta kehittämistapana ja tutustuttaa osallistujat jatkuvan parantamisen moottoriin, järjestelmälliseen ongelmanratkaisuun. Yhtenä työtapanamme tässä on mukaansatempaava FinnLean-peli, jossa legojen avulla simuloimme arvovirran kehittämistä käytännössä. Peruskäsitteiden ja ongelmanratkaisun logiikan lisäksi tutustumme Leanin tärkeimpiin työkaluihin, jotta osallistujalla on edellytykset valita omassa organisaatiossaan ne kehittämisaiheet, jotka vievät parhaiten eteenpäin Lean-polulla. Tervetuloa ottamaan kanssamme pari askelta eteenpäin Lean-polulla jatkuvan parantamisen kulttuuria kohti! 

Marja Blomqvist ja Juho Nikkola, QDC Business Engineering Oy

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu asiantuntijoille, esihenkilöille ja kehittäjille, jotka ovat kiinnostuneita luomaan kestäviä käytäntöjä toiminnan tehokkuuden ja asiakkaan kokeman laadun parantamiseksi. Koulutuksessa keskitytään leanin perusteisiin, joten aiempi kokemus aiheesta ei ole välttämätön.

Mikäli olet kiinnostunut laajemmin leanin tarjoamista mahdollisuuksista, tutustuthan myös muihin koulutuksiimme aiheen ympäriltä.

Katso kaikki Lean-aiheiset koulutukset

Sisältö ja aikataulu

Koulutus rakentuu kahdesta kokonaisuudesta. Ensimmäisessä osassa keskitymme asioihin, joista asiakas on valmis maksamaan, toisessa osassa perehdymme työkaluihin.

Oppimista hauskalla ja mukaansatempaavalla tavalla: koulutuksen aikana pelaamme FinnLean-simulaatio-legopelin, jossa kehitämme arvovirtaa hyödyntäen Lean-periaatteita. Lisäksi teemme erilaisia käytännön harjoitteita mm. systemaattisesta ongelmanratkaisusta ja demonstroimme arvovirran kuvausta VSM:n avulla. 

Koulutuspäivät

Kouluttajat

Marja Blomqvist

Marja Blomqvist on konsultti, kouluttaja ja luennoitsija ja toimii opettajana ja tutkijana Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulussa.

Hänen mielenkiinnon kohteita ovat globaalit tuotantoverkot, toimitusketjujen hallinta, tuotannon johtaminen, tuotantojärjestelmät, Lean-ajattelu, palvelutuotanto, prosessijohtaminen, prosessien kehittäminen sekä organisaatioiden oppiminen.

Blomqvist on ollut konsulttina ja osakkaana QDC Business Engineering Oy:ssa vuodesta 2005.

Juho Nikkola

DI Juho Nikkola toimii konsulttina ja kouluttajana QDC Business Engineering Oy:ssä. Hänellä on yli kahden vuosikymmenen kokemus prosessien ja prosessiketjujen kehittämisestä, alkaen 90-luvun alun tuottavuuskehittämishankkeista. 

Ennen siirtymistään yksityisyrittäjäksi Juho työskenteli mm. Teknillisen korkeakoulun TAI-tutkimuslaitoksessa (nykyisin BIT) vastuualueenaan tuotantojärjestelmien suunnittelu ja kehittäminen, ja hän on työurallaan vastannut myös vakioitujen prosessien kehittämisestä kasvavalle palveluyritykselle. Konsulttiurallaan hän on työskennellyt niin keskisuurille kuin suurillekin yrityksille, roolien vaihdellessa projektipäälliköstä tukihenkilöön ja valmentajaan. Juho toimii toisena pääkouluttajana Aalto PRO:n Starttipaketti lean-johtamiseen -koulutuksessa sekä kouluttaa mm. Diploma in Operations Management -ohjelmassa.

Viime vuosina Juhon erityispainopiste on ollut lean-periaatteita tukevan päivittäisjohtamisen käytäntöön viemisessä yhdessä asiakasyritysten kanssa.

Luettavaa aiheesta

Kiinnostaako, miten luodaan kehittämisosaamista ja -kulttuuria? Lue lisää ja tilaa tulostettava muistilista sähköpostiisi:

Miten luodaan kehittämisosaamista ja -kulttuuria?

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös muihin koulutuksiimme