Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Digitalisaatio ja lean rakentamisessa on kaksipäiväinen Kestävä rakennuttaja  -ohjelman opintojakso, joka on mahdollista suorittaa myös itsenäisenä ohjelmana.

Digitalisaatio ja lean rakentamisessa

Lyhyemmät läpimenoajat – tuottavammat projektit

Miten voit lyhentää rakennusprojektien läpimenoaikaa ja lisätä tuottavuutta työmaalla? Millä keinoilla vähennät hukkaa ja virheitä ja lisäät projektien sujuvuutta? 

Digitalisaatio ja lean rakentamisessa -ohjelma tarjoaa uusinta tietoa ja työkaluja rakentamisen suunnittelu -ja tuotantoprosessien tehostamiseen, läpimenoajan lyhentämiseen ja parempaan tuottavuuteen digitalisaatiota ja leania hyödyntämällä. 

Aalto-yliopiston rakennusalan vaikuttajien ja muiden rakentamisen asiantuntijoiden johdolla koulutuksessa käsitellään mm. rakentamisen toimintatapoja, tuottavuusongelmia, systeemista muutosta ja liiketoimintamalleja. Opit,miten projekteja voidaan suunnitella ja ohjata fiksummin niin, että asiakas ja eri osapuolet hyötyvät. 

Ohjelman keskeisinä teemoina ovat digitalisaation ja Lean-periaatteiden hyödyntäminen rakentamisen suunnittelu- ja tuotantoprosesseissa, kun tavoitellaan parempaa tuottavuutta, läpinäkyvyyttä ja laatua. Olennaista on vaihtelevuuden poistaminen tai vähentäminen, jolloin prosessin läpimenoaika paranee. Tutustut Leanin periaatteisiin ja opit, kuinka erilaisilla ohjauskeinoilla, digitalisaatiota apuna käyttäen, voit vähentää vaihtelua ja hukkaa, lisätä ketteryyttä, parantaa kommunikaatiota ja siten vaikuttaa olennaisesti tuotanto- ja suunnitteluprosessien kestoihin ja toimitusketjun hallittavuuteen. 

Käytännön Lean-soveltamiseen ja digitalisoituvaan tahtituotantoon pääset tutustumaan työmaavierailulla. 

 

Lataa esite Ota yhteyttä

Ajankohtainen sisältö perustuu tutkittuun tietoon ja käytännössä testattuihin menetelmiin.

Ohjelma tarjoaa vastauksia kriittisiin rakennusalan tuottavuushaasteisiin ja esittelee tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Aalto-yliopiston keskeiset rakennusalan vaikuttajat ja rakentamisen asiantuntijat haastavat tarkastelemaan toimintatapoja uudella tavalla.

Webinaaritallenne: Rakennusalan haasteet – lean ja digitalisaatio avuksi

Tallenteella Aalto-yliopiston Rakennustekniikan laitoksen professori Olli Seppänen ja apulaisprofessori Antti Peltokorpi kertovat, miten rakennusalan tuottavuusongelmia voi ratkoa leanilla ja digitalisaatiolla ja miten teollisen rakentamisen mahdollisuuksia voi yhdistää kehittyviin digitaalisiin teknologioihin.

Hyödyt

Ohjelma tarjoaa vastauksia kriittisiin rakennusalan tuottavuutta heikentäviin haasteisiin. Koulutuksessa tarkastelet rakennusalan tehokkuusongelmia ja tutustut tutkittuihin ja käytännössä testattuihin menetelmiin kestävien ratkaisujen löytämiseksi. Leanin ja digitalisaation avulla projektit voidaan toteuttaa laadukkaammin, ovat helpompia johtaa ja valmistuvat nopeammin. Tavoitteena on löytää lähestymistapa, jolla projektien läpimenoaikaa voidaan lyhentää ja toimitusten luotettavuutta parantaa. Osaava henkilöstö hallitsee keinot tuottavuuden parantamiseen.

Ymmärrät miten Leanilla ja digitalisaatiolla voit lyhentää läpimenoaikaa ja ratkoa rakennusalan tuottavuusongelmia.
Sovellat opittua käytäntöön harjoitusten avulla ja jaat parhaita käytäntöjä yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa.
Opit menetelmiä, joilla voit välittömästi saada muutosta aikaan työpaikallasi.
Hankit uusinta tietoa ja työkaluja sujuvampaan projektinhallintaan.
Löydät keinoja rakentamisen laadun, luotettavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi.

Kenelle? 

Ohjelma soveltuu niin kokeneelle kuin nuoremmallekin rakennus- ja suunnittelualan asiantuntijalle sekä rakennusalan yritysten hankintaverkoston toimijoille. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden uusimman tiedon hankintaan ja osaamisen syventämiseen.

Koulutus sopii erinomaisesti projektipäälliköille, rakennuttajapäälliköille, työpäälliköille, työmaainsinööreille ja tuotantoinsinööreille, jotka toteuttavat käytännössä konkreettisia hankkeita ja miettivät uusia toimintatapoja.

Sisältö ja aikataulu

Ohjelmassa tarkastelet rakentamista muun muassa Lean-periaatteiden ja digitalisoidun rakennusprosessin näkökulmasta. Koulutuksessa sovelletaan interaktiivisia opetusmenetelmiä ja laajennetaan osaamista tulevaisuudessa tarvittaville alueille.

Koulutusohjelman kesto on viisi päivää, jotka koostuvat asiantuntija-alustuksista, välitehtävistä, ryhmäkeskusteluista ja yritysvierailusta.

Rakenne

Lähiopetusta

Aalto-yliopiston asiantuntijoiden vetämät lähiopetuspäivät

Harjoitustehtävä

Jaksojen välillä tehtävä soveltava harjoitus

Käytännön esimerkit

Kokemuksia niin kansainvälisistä kuin kotimaisista hankkeista

Koulutusjaksot (päivittyvät)

Kouluttajat

Antti Peltokorpi

Antti Peltokorpi on rakentamisen tuotantotalouden apulaisprofessori Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa.

Peltokorpi on erikoistunut palveluinnovaatioiden, palveluiden tuotantostrategioiden ja toiminnanohjauksen tutkimukseen. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat muun muassa prosessien tuottavuuden mittaaminen ja kehittäminen, asiakasarvoon perustuvat liiketoimintamallit sekä rakennetun ympäristön mahdollistamat liiketoimintaverkostot ja toimitusketjut. Tutkimusmenetelmistä ja -metodeista hänelle tutuimpia ovat kvantitatiiviset analysointimenetelmät, mallintaminen sekä tapaustutkimukset.

Hän on toiminut puhujana useissa kansainvälisissä johtamisen konferensseissa ja ollut kirjoittajana useissa tieteellisissä artikkeleissa ja julkaisuissa. Tutkimustyön lisäksi hän on toiminut asiantuntijana useissa palveluprosessien ja toimitilojen kehittämishankkeissa kunnissa, sairaanhoitopiireissä, säätiöissä ja yrityksissä.

Aiemmin Peltokorpi on työskennellyt BIT-tutkimuskeskuksen johtajana Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella. Hän valmistui diplomi-insinööriksi Teknillisen korkeakoulun tuotantotalouden laitokselta vuonna 2005 ja väitteli tekniikan tohtoriksi vuonna 2010.

Olli Seppänen

Olli Seppänen on rakentamisen tuotantotalouden professori Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa.

Hän on työskennellyt useita vuosia rakennustuotannon ja rakennustalouden tutkimus-, koulutus- ja kehitystehtävissä sekä kotimaassa että ulkomailla. Seppänen on vienyt aktiivisesti maailmalle Suomen korkeatasoista rakennusalan johtamisosaamista. Hän on toiminut vuosittain luennoitsijana muun muassa Stanfordin ja Berkeleyn yliopistoissa ja kehittänyt samalla uusia innovatiivisia opetusmenetelmiä. Hän vieraili Stanfordin yliopistossa stipendiaattina vuosina 2005–2006. Seppänen kirjoitti yhdessä australialaisen professorin Russell Kenleyn kanssa oppikirjan Location-Based Management System for Construction (LBMS).

Seppänen on toiminut aktiivisesti kansainvälisessä International Group of Lean Constructionissa, jossa hän toimi vuoden 2015 konferenssin tieteellisen toimikunnan puheenjohtajana.

Hän valmistui kauppatieteiden maisteriksi Helsingin Kauppakorkeakoulusta vuonna 2001 ja väitteli tekniikan tohtoriksi rakennustuotannon ja –talouden alalta vuonna 2009 Teknillisestä korkeakoulusta.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös muihin koulutuksiimme