Asiakkaamme

Asiakkaamme

"Ohjelma oli erittäin hyvin valmisteltu kokonaisuus, jossa joka ikinen opintojakso oli tähtihetki. Sain arvokasta perspektiiviä ajankohtaisiin ilmiöihin, hyödyllisiä työkaluja ja uutta varmuutta omaan liikennejärjestelmätyöhön.”

Tommy Ulmanen
Liikennejärjestelmäasiantuntija, Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikennejärjestelmäasiantuntija Tommy Ulmanen on työskennellyt liikennealalla koko uransa. 

“Olen Kotkasta kotoisin. Satama, meri ja tehtaan piiput ovat täällä keskeinen osa kaupunkikuvaa. Työurani ensimmäiset 14 vuotta olin Kotkan Satamayhtiössä, muun muassa turvallisuus- ja ympäristökysymyksiin keskittyvänä asiantuntijana”, Ulmanen taustoittaa. 

Kotkan Satamayhtiöstä Ulmasen tie vei Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluun, jossa hän työskenteli pitkään projektipäällikkönä ja tutkijana. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen palveluksessa Ulmanen on ollut nyt noin neljän vuoden ajan. 

“Liikennejärjestelmäasiantuntijana tehtäviini kuuluu osaltani edistää ja ylläpitää Kaakkois-Suomen liikennejärjestelmän tilaa, jotta se on tiekäyttäjille kaikissa olosuhteissa sujuva ja turvallinen”, Ulmanen kertoo. 

”Tehtäväni ovat käytännönläheisiä kansalaisten ja elinkeinoelämän rajapinnassa, mutta samalla teen myös tulevaisuuden liikennejärjestelmätyötä, jossa palvelua, tietoa ja infrastruktuuria sovitetaan yhdeksi kokonaisuudeksi.” 

Ulmanen on täydentänyt osaamistaan Aalto EE:n Liikennejärjestelmätyö-koulutusohjelmassa

“Työnantajani lähettää säännöllisesti asiantuntijoita tähän koulutusohjelmaan, sillä se on erittäin hyväksi havaittu. Halusin ehdottomasti mukaan päivittämään omaa osaamistani, erityisesti syventääkseni osaamistani maankäyttöasioista liikennejärjestelmänäkökulmasta”, hän sanoo.

Ulmanen kuvailee koulutusohjelmaa erinomaiseksi. 

”Yliopistossa tutkittu teoreettinen tieto yhdistyi saumattomasti käytännön asiantuntijoiden ajankohtaisiin näkökulmiin. Ohjelma tarjosi laaja-alaisen ja syväluotaavan tietopaketin”, Ulmanen kiteyttää. 

Kiitettävästi aikaa keskusteluille ja ajatusten jäsentämiseen

Ulmanen on itsekin ansioitunut uransa varrella kouluttajana. Aalto EE:n kouluttajien opetusmetodeista hänellä on pelkkää hyvää sanottavaa. 

“Arvostin suuresti sitä, ettei tietoa kaadettu päällemme, vaan meille annettiin kiitettävästi aikaa jäsentää ajatuksiamme.” 

“Luentojen ohessa pääsi haastamaan kouluttajia ja keskustelemaan heidän kanssaan, mikä on minusta hyvin tärkeää. Kouluttajat myös haastoivat meitä kaikkia tuomaan aktiivisesti omia kokemuksiamme esille, mikä loi puitteet antoisille ryhmäkeskusteluille”, hän toteaa. 

Arvostin suuresti sitä, ettei tietoa kaadettu päällemme, vaan meille annettiin kiitettävästi aikaa jäsentää ajatuksiamme.” 

Koulutukseen kuuluva oppimispäiväkirja, itsereflektio ja työskentely Kaiku-tiimeissä tarjosivat mielekkään lisämausteen opintoihin. 

“Oli todella hyvä pysähtyä miettimään, missä voisi vielä kehittyä, mitä on oppinut – ja ennen kaikkea kuinka opittuja asioita voi hyödyntää omassa työssään.”

”Jokaisen opintojakson päätteeksi toteutettu Kaiku-tiimityöskentely omassa työyhteisössä oli niin ikään hyödyllistä. Koin, että ajatusten vaihtaminen kollegoiden kesken syvensi osaamistani. Lisäksi se tarjosi kollegoilleni hyvää tuntumaa siihen, mitä kaikkea koulutusohjelma antaa. Aika moni heistä nimittäin suunnittelee tähän Aalto EE:n ohjelmaan osallistumista”, Ulmanen huomauttaa.

Arvokasta perspektiiviä toimintaympäristöä muokkaaviin ilmiöihin

Koulutuksesta sai arvokasta perspektiiviä koko toimintaympäristöä muokkaaviin ilmiöihin, kuten liikenteen palvelullistamiseen, ilmastonmuutokseen, päästötavoitteisiin ja digitalisaatioon. 

“Paneuduimme toki myös moniin käytännön asioihin, liikennekäyttäytymiseen ja liikenteeseen liittyviin arvovalintoihin, mutta suurin anti oli ilman muuta koulutuksen tarjoama iso kuva. Muutostahti kiihtyy ja käynnissä on niin monta isoa ilmiötä, jotka vaikuttavat liikennejärjestelmätyöhön”, Ulmanen tähdentää.  

”Meillä Kaakkois-Suomessa Venäjän läheisyys ja Venäjän liikenteen loppuminen ovat erityisen ajankohtaisia ja oman työn kannalta tärkeitä asioita, joihin oli hyvä saada lisäperspektiiviä.”

Ulmanen kertoo hyödyntävänsä Liikennejärjestelmätyö-koulutusohjelmasta ammentamiaan oppeja jo varsin monipuolisesti omassa työssään – ja tekevänsä jatkossa niin vielä enemmän.

”Uusi tieto muuttuu osaamiseksi vasta sitten, kun sitä soveltaa omassa työssään. Olen juuri nyt siinä pisteessä, jossa koulutuksesta saamani oppi jalostuu osaamiseksi. Palaan aika ajoin koulutusmateriaaleihin ja pyrin aktiivisesti hyödyntämään koulutuksen anteja työssäni”, hän sanoo. 

”Esimerkiksi maakunnan liikennestrategiatyön vaikutusten arviointiin sain tärkeitä uusia oivalluksia ja työkaluja, jotka olen jo käytännön työssä havainnut oikein toimiviksi.” 

Tasokkaita luentoja, antoisaa verkostoitumista ja ikimuistoinen opintomatka 

Ulmanen suoritti Liikennejärjestelmätyö-koulutusohjelman hiukan tavanomaisesta poikkeavassa aikataulussa. 

”En työkiireiden vuoksi pystynyt osallistumaan koko koulutukseen kerralla. Aalto EE tarjosi minulle joustavasti mahdollisuuden suorittaa koulutus kahden eri ryhmän kanssa”, hän kertoo. 

Jokaisen jakson päätyttyä huomasin oikein odottavani, että koska seuraava alkaa.”

”Hyppäsin mukaan edellisen koulutusohjelman puolivälissä ja suoritin loppukoulutuksen yhdessä uuden ryhmän kanssa. Kahdessa eri ryhmässä opiskelusta ei ollut lainkaan haittaa, päinvastoin. Pääsin verkostoitumaan kahden ryhmän kanssa ja sehän on pelkkää plussaa”, Ulmanen pohtii. 

Kun Ulmaselta tiedustelee koulutuskokemuksen tähtihetkiä, tulee vastaus kuin apteekin hyllyltä: 

”Tähän on helppo vastata. Ohjelma oli erittäin hyvin valmisteltu kokonaisuus, jossa joka ikinen opintojakso oli tähtihetki. Jokaisen jakson päätyttyä huomasin oikein odottavani, että koska seuraava alkaa.”

”Toki koulutuksen huipennus, eli opintomatka Amsterdamiin ja Utrechtiin oli ikimuistoinen. Olen hyvin kiitollinen työnantajalleni sen mahdollistamisesta”, Ulmanen toteaa.  

”Meillä oli mainiot paikalliset oppaat ja mielenkiintoisia luentoja. Erityisen hauskaa oli saada omakohtaista kokemusta siitä, miten paikallinen kaupunkisuunnittelu ja liikennejärjestelmä toimii: pyöräilimme, kävelimme, kuljimme metrolla ja junalla. Se antoi hyvää tuntumaa siihen, miksi näitä kaupunkeja pidetään monessa mielessä kaupunkisuunnittelun edelläkävijöinä”, Ulmanen korostaa. 

Koulutus sopii niin konkareille kuin tulevaisuuden toivoille

Ulmanen sanoo suosittelevansa mielellään Liikennejärjestelmätyö-koulutusohjelmaa.

”Koulutus täytti kaikki odotukseni, itse asiassa se jopa ylitti ne. Läpileikkaava ohjelma oli hyvä tapa päivittää osaamistani: sain arvokasta perspektiiviä ajankohtaisiin ilmiöihin, hyödyllisiä työkaluja ja uutta varmuutta omaan liikennejärjestelmätyöhön”, hän mainitsee. 

”Koulutus sopii minusta erinomaisesti kaiken tasoisille osaajille. Niin pitkän linjan liikenneasiantuntijat kuin liikennealan tulevaisuuden toivot saavat siitä varmasti paljon irti.”

”Laaja koulutus tietysti antaa sitä enemmän, mitä enemmän siihen itse panostaa. Ennakkotehtäviin kannattaa varata aikaa, jotta saa lähiopetuksesta ja ryhmäkeskusteluista varmasti kaiken irti – ja oppimispäiväkirjasta saa suurimman hyödyn, kun järjestelmällisesti kiteyttää sinne oman työn kannalta oleellisimmat opit.”

Lue lisää Liikennejärjestelmätyö -koulutusohjelmasta