Asiakkaamme

Asiakkaamme

"Aalto EMBA oli intensiivinen ja palkitseva kokemus. Johtaminen terveydenhuollossa -ohjelma oli terveydenhuollon ammattilaiselle hyvä ponnahduslauta EMBA-opintoihin.”

Mika Matikainen
Ylilääkäri, Linjajohtaja, HUS

Linjajohtaja Mika Matikainen johtaa HUSin urologian klinikkaa. Pitkän uran niin Suomessa kuin ulkomailla luonut Matikainen valmistui lääkäriksi vuonna 1994, väitteli tohtoriksi 2001, valmistui urologian erikoislääkäriksi 2004 ja sai dosentin arvon 2008. Matikainen siirtyi TAYS:sta HUSiin urologian ylilääkäriksi vuonna 2012.

HUSissa Matikainen toimii suorana esimiehenä 21 erikoislääkärille ja kuudelle erikoistuvalle lääkärille. Hänen tehtäväkenttäänsä kuuluu urologisten potilaiden hoidon ja esimiesvastuun ohella myös koko klinikan lääketieteellisenä ja hallinnollisena johtajana toimiminen.

Matikainen valmistui Aalto Executive MBA -ohjelmasta vuonna 2019. Ennen EMBA-opintojaan hän kävi Aalto EE:ssä myös Johtaminen terveydenhuollossa -ohjelman.

”EMBA oli intensiivinen ja palkitseva kokemus. Johtaminen terveydenhuollossa -ohjelma oli itsessään hyvin arvokas kokonaisuus ja terveydenhuollon ammattilaiselle hyvä ponnahduslauta, josta jatkoin melkein saman tien EMBA-opintoihin”, Matikainen kertoo.

Matikainen on osallistunut uransa varrella aktiivisesti erilaisiin hallinnon ja johdon koulutuksiin. EMBA:sta Matikainen toivoi saavansa ennen kaikkea lisäoppia taloushallinnosta ja johtamisesta.

”Organisaatiomuutoksen myötä olin saanut HUSissa enemmän taloushallinnon vastuita. Hain niihin uusia työkaluja. Lisäksi toivoin perspektiiviä johtamiseen myös terveydenhuollon ulkopuolelta, ja uutta näkemystä esimerkiksi digitaalisesta murroksesta”, Matikainen taustoittaa.

Koen saaneeni oppimismielessä juuri sitä, mitä hain: mahdollisuuden peilata omaa toimintaani ja kehittyä johtajana."

Matikainen kuvailee opintoja hyvin rytmitetyksi kokonaisuudeksi ja kertoo olevansa tyytyväinen Aalto EMBA -ohjelman antiin.

”Koen saaneeni oppimismielessä juuri sitä, mitä hain: mahdollisuuden peilata omaa toimintaani ja kehittyä johtajana, avarampaa näkemystä esimiestyöstä terveydenhuollon ulkopuolelta, sekä syvällisempää ymmärrystä taloushallinnosta. Sain tämän ohella toki paljon muutakin, mikä oli silkkaa plussaa”, hän kiteyttää.

”Talousaiheet olivat minulle kaikkein vieraimpia opintojen aluksi ja näin ollen aihepiiri, josta opin eniten uutta. Sain käyttökelpoisia työkaluja talouden suunnitteluun ja seurantaan, ja paljon vankemman pohjan pohtia esimerkiksi budjetointia”, Matikainen kiittää.

Oman toimenkuvansa kannalta Matikainen kertoo Operations Management -opintojakson tuntuneen kaikkein lähimmältä aihepiiriltä:

”Vaikka opetetut aiheet olivat pääosin tuttuja, sain tästä moduulista paljon hyödyllisiä ideoita ja uutta perspektiiviä. Meillä on HUSissa käynnissä kehitysprojekteja, joihin sain hyviä työkaluja, esimerkiksi hoitopolkujen kehittämiseen lean-oppien avulla”, hän toteaa.

Matikainen korostaa ammentaneensa kaikista moduuleista hyödyllisiä näkemyksiä omaan työhönsä.

”Oppiminen erinomaisten vetäjien valmentamana oli antoisaa aiheesta riippumatta. Näin jälkikäteen reflektoiden EMBA:n vaikutus näkyy varmasti päivittäisessä johtamisessani. Se on esimerkiksi muokannut tapaa, joilla vedän projekteja ja kokouksia, asetan työyhteisössämme tavoitteita, kuuntelen muita ja tuon omia ajatuksiani esille”, Matikainen pohtii.

EMBA-opinnot ovat myös huomattavissa määrin sosiaalinen tapahtuma. Opinnot ovat yhteinen matka ja ryhmä on iso osa EMBA-kokemusta."

Mielekäs oppimiskokemus EMBA:n aikana rakentui Matikaisen mukaan paitsi hyvistä vetäjistä ja laadukkaasta sisällöstä, myös vuorovaikutuksesta muiden ryhmäläisten kanssa.

”EMBA-opinnot ovat myös huomattavissa määrin sosiaalinen tapahtuma. Opinnot ovat yhteinen matka ja ryhmä on iso osa EMBA-kokemusta. Mielipiteiden ja kokemusten jakaminen oli palkitsevaa ja opintojen aikana muodostui uusia ystävyyssuhteita”, hän huomauttaa.

EMBA:n Business Strategy Project, BSP, oli Matikaiselle erityisen positiivinen kokemus. BSP on pienryhmissä tehtävä strateginen konsultointiprojekti osallistujien edustamille ja heidän valitsemilleen organisaatioille. Matikaisen ehdottama projekti äänestettiin jatkoon ja hän pääsi työstämään BSP-ryhmänsä kanssa HUSin urologisen erikoissairaanhoidon järjestämiseen vaihtoehtoisia malleja.

”Ehdottamani projekti oli varsin suosittu EMBA-ryhmämme keskuudessa, mikä tietysti ilahdutti. HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen ja esimieheni toimialuejohtaja Esko Kemppainen sparrasivat työtämme. Oli mielenkiintoista päästä tarkastelemaan oman yksikkönsä toimintaa muiden arvioimana. Ryhmässämme oli ammattilaisia hyvin erilaisilta toimialoilta ja projektin aikana nousi esille monia arvokkaita näkökulmia, joita ei itse organisaation sisältä helposti näkisi”, Matikainen tähdentää.

Matikainen kertoo suosittelevansa mielellään Aalto EMBA -ohjelmaa.

Koen ehdottomasti, että Aalto Executive MBA on työnantajalle hyvä investointi."

”Opinnot vaativat suunnitelmallisuutta ja sitä, että pidät itseäsi niskasta kiinni, mutta urakka ei ole millään muotoa mahdoton työn ohessa tehtynä – etenkään jos suorittaa osan opinnoista etukäteen, kuten itse tein osallistumalla Johtaminen terveydenhuollossa -ohjelmaan. Terveydenhuollon ammattilaisille suosittelen lämpimästi tätä samaa polkua, Johtaminen terveydenhuollossa ja EMBA ovat erinomainen kombinaatio”, Matikainen sanoo.

”Kannattaa rohkeasti lähteä mukaan. Hyvin täällä EMBA-porukassa lääkärinä pärjäsi, mistä kertoo ’with honors’ loppuarvosanakin opinnoista. Omasta puolestani olen kiitollinen HUSille siitä, että minulla tarjoutui mahdollisuus osallistua ohjelmaan. Koen ehdottomasti, että Aalto Executive MBA on työnantajalle hyvä investointi”, hän jatkaa.

Aalto Executive MBA -ohjelma Johtaminen terveydenhuollossa -ohjelma