Asiakkaamme

Asiakkaamme

"Parasta ohjelmassa oli sen tarjoama kokonaiskuva palvelumuotoiluprosessista. Sain myös erinomaisia työkaluja, jotka voi helposti linkittää ohjelmistokehityksen myöhempiin vaiheisiin.”

Jaakko Palokangas
Director, Digital Technology Development in the Aggregates Business Area, Metso Outotec

Metso Outotec Oyj on suomalainen korkean teknologian yritys, joka suunnittelee ja kehittää räätälöityjä prosessiteollisuuden ratkaisuja ja elinkaaripalveluja kaivos-, metalli-, energia- ja vesiteollisuudelle. Koulutuksen aikaan tiiminvetäjänä toiminut Jaakko Palokangas on työskennellyt Metso Outotecilla viiden vuoden ajan, ja toiminut viimeisen vuoden ajan globaalin ohjelmistokehitystiimin esimiehenä. Nykyään Palokangas toimii eri tehtävissä Metso Outotecilla.

Palokankaalla on maisterintutkinto sekä tietojenkäsittelyssä että prosessitekniikassa. Työ Outotecilla yhdistää molemmat kiinnostuksen kohteet ja tarjoaa mielenkiintoisia haasteita, joiden parissa Palokangas sanoo viihtyvänsä mainiosti. Tiimin kehittämisen ja esimiestyön ohella Palokangas toteuttaa myös esimerkiksi sovellusprojekteja, työskentelee konenäön parissa ja vetää ohjelmistoalustan kehittämishanketta.

Palokangas on käyttänyt palvelumuotoilun menetelmiä kuten yhteiskehittämistyöpajoja työssään jo vuosia. Kiinnostus aihealuetta kohtaan sai hänet hakeutumaan Palvelumuotoilu-ohjelmaan.

”Vaikka olen käyttänyt palvelumuotoilun tekniikoita työssäni, osaamiseni oli pistemäistä. Halusin laajentaa asiantuntemustani: saada kokonaiskuvan palvelumuotoiluprosessista ja oppia uusia tekniikoita, joita hyödyntää töissä”, hän taustoittaa.

Ennakkotehtävät pakottivat hyvällä tavalla valmistautumaan jokaiseen aihepiiriin. Vetäjät olivat asiantuntevia ja ryhmässämme oli osallistujia hyvin erilaisista taustoista, mikä rikastutti opiskelukokemusta.”

Palokangas kertoo ohjelman tarjonneen juuri sitä, mitä hän haki. Opiskelukokemusta hän kuvailee antoisaksi.

”Ennakkotehtävät pakottivat hyvällä tavalla valmistautumaan jokaiseen aihepiiriin. Vetäjät olivat asiantuntevia ja ryhmässämme oli osallistujia hyvin erilaisista taustoista, mikä rikastutti opiskelukokemusta”, hän sanoo.

”Parasta ohjelmassa oli sen tarjoama kokonaiskuva palvelumuotoiluprosessista. Sieltä sai myös erinomaisia työkaluja, jotka voi helposti linkittää ohjelmistokehityksen myöhempiin vaiheisiin”, Palokangas jatkaa.

Palokangas on jo hyödyntänyt ohjelman oppeja töissään – ja suunnittelee palvelumuotoilun käyttämistä jatkossa vielä laajemmin.

”Asiakashaastattelut ovat hyvä esimerkki. Olemme käyttäneet niitä aiemminkin, mutta ohjelman ansiosta minulla on paljon vahvempi kuva siitä, kuinka haastatteluja kannattaa toteuttaa ja hyödyntää suunnitteluvaiheessa”, hän huomauttaa.

”Outotecilla tiimini toimii ikään kuin yrityksenä yrityksen sisällä, sillä tarjoamme palveluita sekä sisäisesti että ulkoisesti. Työhömme liittyy paljon myyntiä. Ohjelma antoi minulle myös oikeita sanoja hyötyjen kuvaamiseen ja vakuuttavuutta myyntityöhön”, hän lisää.

Palvelumuotoilu-ohjelma kirkasti Palokankaalle myös välianalyysin ja tulosten kiteytyksen merkityksen:

”Olin aiemmin sivuuttanut ne yhteiskehittämistyöpajoissa toissijaisina, mutta ohjelman aikana oivalsin, kuinka paljon apua niistä oikein käytettynä on. Niiden ansiosta asiat saa priorisoitua ja projektoitua helpommin ja asiat lähtevät käyntiin paljon tehokkaammin”, Palokangas korostaa.

Teemme pääsääntöisesti tuotteita, mutta Palvelumuotoilukoulutus innosti minut miettimään mahdollisuuksiamme laajentaa palveluihin.”

Muotoiluajattelua eli Design Thinkingiä sovelletaan tuotteiden, palvelujen, prosessien ja jopa strategioiden kehittämiseen. Suomessa puhutaan usein vain palvelumuotoilusta, ja täällä onkin syntynyt paljon juuri palvelujen kehittämiseen soveltuvia menetelmiä. Ohjelman myötä Palokangas heräsi myös pohtimaan, voisiko hänen tiiminsä toimintaa laajentaa.

”Teemme pääsääntöisesti tuotteita, mutta Aalto EE:n Palvelumuotoilukoulutus innosti minut miettimään mahdollisuuksiamme laajentaa palveluihin”, hän toteaa.

Palokangas kertoo suosittelevansa mielellään ohjelmaan osallistumista muille, erityisesti insinööreille:

”Ohjelma sopii hyvin sellaisille ammattilaisille, jotka painivat hankalien ongelmien parissa.  Kun edessä on niin sanottu ’wicked problem’, johon ei ole itsestään selviä ratkaisuja, voi palvelumuotoilun keskeisistä ideoista – kuten tuplatimantista – olla paljon apua”, hän korostaa.

”Ohjelman pitäisi olla pakollinen kaikille insinööreille”, Palokangas naurahtaa. ”Meillä on usein perisyntinä yritys ymmärtää kaikki käyttäjien tarpeet ymmärtämättä käyttäjiä. Aalto EE:n Palvelumuotoilukoulutus antaa hyviä eväitä, joiden avulla tällaisesta ajattelutavasta oppii irti.”

Palvelumuotoilu-ohjelma